EVOLUCIJA ZAVESTI

15,00

Vezava

mehka

Število strani

244

I        Prvi koraki v imaginativno spoznavanje

Težave  na poti k samospoznanju. Človek in naravne sile. Spominjanje. Človek kot časovno in prostorsko bitje. Nauk posvetitve v preteklosti in sedanjosti. Guru. Iluzije mistikov. Poti meditacije. Volja v mišljenju.  Samo-spoznanje: Izstop iz prostora v časovni svet. Doživetje celotnega življenja v sliki (Tableau). Čas nastaja iz prostora. Občutenje sreče ob imaginativnem spoznanju. Izpraznjena zavest. Posmrtnost in predrojstnost

Razumevanje sveta in njegovega razvoja je že od nekdaj povezano z razumevanjem človeka.  V najširših krogih je poznano, da je človek  veljal v časih, ko usmerjenost v materialni svet še ni bila tako močno prevladujoča glede na duhovni svet, za mikrokozmos, kot vesolje v malem. To pomeni, da so v človeku, v njegovem bitju in njegovem delovanju, v njegovi celoviti pojavnosti v svetu, videli nekakšno koncentracijo vseh kozmičnih zakonov in aktivnosti, celotnega bistva sveta.  V tistih časih je bilo uveljavljeno mnenje, da je razumevanje sveta mogoče doseči edinole na temelju razumevanja človeka.

Ob tem pa se vsak, resnično naraven in brez predsodkov, takoj sooči s težavo. Komaj se je odločil, da doseže samospoznanje, ki je lahko edino resnično človekovo spoznanje, spozna, da je sam sebi največja uganka. Ko se tak človek nekaj časa opazuje, si  mora priznati, da njemu samemu, njegovi duši namreč, njegovo bitje ni videti tako, kot se njegovo telo kaže njegovim čutom. Priznati si mora, da ostane običajni čutni zaznavi del njegovega bitja skrit in nepoznan. Tako se tak človek znajde pred nalogo, da mora najprej, še preden začne spoznavati svet, poiskati in razviti svoje resnično bitje…

Iz vsebine

 1. predavanje,Penmaenmawr, 19. avgust 1923    …………….      9
  Prvi koraki v imaginativna spoznanja


   Težave  na poti k samospoznanju. Človek in naravne sile. Spominjanje. Človek kot časovno in prostorsko bitje. Nauk posvetitve v preteklosti in sedanjosti. Guru. Iluzije mistikov. Poti meditacije. Volja v mišljenju.  Samo-spoznanje: Izstop iz prostora v časovni svet. Doživetje celotnega življenja v sliki (Tableau). Čas nastaja iz prostora. Občutenje sreče ob imaginativnem spoznanju. Izpraznjena zavest. Posmrtnost in predrojstnost.

 1. predavanje, 20. avgust 1923………………………………………    31
  Inspiracija in intuicija

   Živi svet miselnih sil. Aurično gledanje barv. Prazna zavest. Notranja tišina. Negativna slišnost. Doživetje kozmične bolečine. Astralni svet. Urjenje intuicije s stopnjevanjem sposobnosti ljubiti. Osvojitev aktivnega mišljenja z vzvratnim spominjanjem doživetij. Doživeti duhovno bitje s stopnjevanim samopremagovanjem, Cilj nauka posvetitve danes in v prejšnjih časih.  Z duhom k naravi in od narave k duhu.

 1.  predavanje, 21. avgust 1923……………………………………..   51
  Novi in stari posvetitveni nauk

   Miselno razumevanje duhovnega sveta je nujno. Duhovna znanost: zatopljeni spomin. V duhovnem svetu je v nasprotju s fizičnim ravna črta najdaljša pot med dvema točkama. Stari nauk posvetitve spominja na doživljaje v spanju, novi na predrojstne doživljaje. Bedenje in spanje. Človek v navzočnosti kozmične ljubezni kot svetlobno-toplotnega bitja. Zastoj-vzrok jutranjih sanj.

 1. predavanje, 22. avgust 1923………………………………………    67
  Življenje v sanjah

   Podobe iz sanj, njihov dramatski potek. Sanjske podobe za izgubljeno moč: Kozarec vode, v katerem se raztopi sol.  Neopravičljiva uporaba naravnih zakonov v komičnih razmerah. Znanstvenik Arhenius odkril Nebalij. Sanje nasprotujejo naravnim zakon-om. Kaos. Nadčutna substanca-kvintesenca. Astralno telo se osvobodi naravnih zakonov. Jaz deluje ponoči na predpripravah svoje bodoče duhovne biti, kjer dobijo moralni impulzi moč naravnih zakonov. Sanje kot okno v duhovni svet.

 1. predavanje, 23. avgust 1923………………………………………    83
  Človekov odnos do treh svetov

   Zakaj so sanje zmedene? Pajčolan kaosa je prag duhovnega sveta. Znotraj treh svetov, ki so v odnosu s tremi deli človeka: Glava, ritmični del in sistem za izmenjavo snovi in gibanje. Substance in aktivnost. Svarilo čuvarja praga. Življenje v sanjah nekoč in sedaj.  Prehod treh svetov s prekoračitvijo praga brez upoštevanja svarila čuvarja.

 1. predavanje, 24. avgust 1923   …………………………………..    103
  Prevladovanje duha v naravi

   Čutno in duhovno-moralno v sanjah. Razlaga sanj. Za kaotičnim pajčolanom  sanj se prikaže duhovno božansko bitje sveta. Duhovno sanja v kali rastline in v embriu, speče je v mineralu. Čakajoče razpoloženje v spečih elementarnih bitjih. Posebno duševno vzdušje v Penmaenmawru. Zadrževanje imaginacije. Svetišče Druidov. Vizija, slutnja, drugi vid.

 1. predavanje,25. avgust 1923………………………………………   119
  Medsebojno prelivanje različnih svetov

   Tip mesečnika (kogar ‚nosi Luna‘), tip Jakoba Böhmea, tip Swedenborga. Težnost, svetlost, polnost fizičnega sveta; breztežnost, temnost, praznost duhovnega sveta. Sile Meseca v mesečniku. Resnična jasnovidnost. Drugi vid Jakoba Böhmea: Skrita delovanja Sonca. Oberlin. Čarobno-magično  zrcalo.  Paracelzus. Swedenborgov občutek za sevanje Saturna (toplo/hladno), Eterična vizija in astralna inspiracija.

 1. predavanje, 26. avgust 1923  ……………………………………    137
  Človekovi doživljaji v spanju – znanilci posmrtnih doživetij

   Odnos med spanjem  in bedenjem.  Kako se doživljaji v treh dneh vtisnejo v telo. Spanje in smrt. Odložitev eteričnega telesa po smrti.  Prehod spominov iz eteri-čnega telesa v univerzalni kozmični eter. Človek je posrednik, preko katerega božanska bitja tkejo misli v vesolje. 3-dimenzionalen, 2-dimenzionalen in 1-dimenzionalen svet. Skriti 1-dimenzionalni Sončevi žarki v kamnitih konstrukcijah Druidov. Kako so naša dejanja presojana v vesolju. Posmrtno vzvratno podoživljanje življenja,  ki ga človek prespi. Nekdanja navezava na poslednjega Bodhisatvo; Kristus – današnji vodnik med smrtjo in ponovnim rojstvom.

 1. predavanje, 27. avgust 1923  ……………………………………    153
  Doživljaji med smrtjo in ponovnim rojstvom

   Prehod od fizičnega k moralnemu. Lepota temelji na bolečini. Svet treh železnih nujnosti v egipčanskih misterijih. «Ex deo nascimur.» Kristus kot vodnik: «In Christo morimur.» Duhovno prebujenje: «Per spiritum sanctum reviviscimus.» Obrat toka časa po smrti. «Kolo rojstev». Nevarnost, da človeštvo izgubi povezanost z duhovnim svetom. Avtomobili in pisalni stroji. Nujnost uravnotežanja z duhovno aktivnostjo.

 1. predavanje, 28. avgust 1923  ………………………………….    171
  Človekovo posmrtno bivanje v duhovnem vesolju

   Skupno življenje človekove breztelesne duše z bitji duhovnih hierarhij, Elementarna bitja. Kozmično življenje misli v svetlobi in učinki misli iz zemeljskega življenja. Življenje z duhovnim Mesecem, Venero in Merkurjem glede na ustrezne fizične organe glave, srca in okončin. Praučitelji sveta. Življenje v Soncu z Marsom, Jupitrom in Saturnom. Vodniki človeških duš skozi posamezne prehode: nekoč Bodhisatve, zdaj Kristus. Pomen planetoidov – kolonij duhovnih bitij z Jupitra in Saturna.

 1. predavanje, 29. avgust 1923……………………………………..  187
  Doživljanje preteklosti sveta

 Razvoj prihodnjih karm z Mesečevimi bitji. 2160 let (zemeljskega časa) med dvema utelesitvama – čas prehoda Sonca med dvema zaporednima ozvezdjema zodiaka.  Svetu duš Meseca sledi duhovni svet Sonca. Duhovna kal naslednje inkarnacije. Doživetje preteklosti Zemlje in sveta. Bodhisatve. Misterij na Golgoti. Gnoza-Gnostika (Pistis Sofija). Od modrosti Meseca k modrosti Sonca. Razcepitev človeštva na Vzhod in Zahod.  Simptomi moderne civilizacije (avto, pisalni stroj, gramofon,…).

 1. predavanje, 30. avgust 1923……………………………………..  205
  Evolucija sveta

   Človekova notranjost:pretekli razvoj sveta. Človekovo okolje: prihodnost sveta. Glava: preteklost; Okončine: prihodnost. Hoja, govorjenje, mišljenje in njihovo preoblikovanje v prihodnjem razvoju vesolja. Duhovno v čutnem: dokaz delovanja najmanjših entitet v delu gospe dr.Kolisko. Homeopatija.

 1. predavanje,31. avgust 1923……………………………………..   225
  Človek vstopi v obdobje svobode

   Enotnost naravnih in moralnih zakonov na najvišji duhovni stopnji. Prehod od preddoločenosti k svobodi. Leto 333. Dogajanja v astralnem telesu človeka. Naloga Kristusa. Zdravilne sile skozi Misterij na Golgoti. Gnoza. Prikrita pesnitev iz prvih stoletij. «Christus verus phosphorus – Kristus resnični Fosfor.» Razkri-vanje dogem. Dantejeva «Božanska komedija». Ponovno sprejetje Kristusa. Tendence v  moderni znanosti: Breuer, Freud, Jung, Oliver Lodge. Okultno ujetništvo.

Kratek življenjepis dr. Rudolfa Steinerja   ……………………………   243

Dodatni viri v slovenskem jeziku  ……………………………………..   244

Delite s prijatelji: