INDIVIDUALNA DUHOVNA BITJA IN NJIHOVO DELOVANJE V ČLOVEKOVI DUŠI

24,00

Vezava

mehka

Število strani

202

Kazalo

Spoznanje nadčutnega in človeške duševne uganke

Javno predavanje, St. Gallen, 15. november 1917

Značaj naravoslovja in duhovne vede. Naravoslovje izhaja iz rojstva, sledi vidnemu; duhovna veda izhaja iz opazovanja smrti in raziskuje nadčutno; vdanost ali spoznavni pogum na mejah spoznanja. Du Bois-Reymond – F. Th. Vischer. Predstavljanje – podoba. Imaginacija, inspiracija, intuicija. Realno dojemanje duševnega in duhovnega človeka in sveta. Materialistični in duhovnoznanstveni svetovni nazor, njune posledice za življenje po smrti in za življenjsko prakso. Opozorilo na goetheanizem.

Skrivnost dvojnika – Geografska medicina

St. Gallen, 16. november 1917

Obrat od 16. st. k materializmu danes zahteva spiritualno spoznavanje. Pomen skupnega negovanja duhovne vede za življenje duše po smrti. Spiritualni pojmi kot spoznavna luč. Poseganje duhovnega sveta v fizičnega. Dvojnik in njegovo razmerje do ločenih izžarevanj Zemlje. Geografska medicina. Odnosi z Ameriko pred dobo zavestne duše in po njej. Irsko-škotsko pokristjanjevanje. Zemlja kot živ organizem. Nacionalizem in svetovna kultura. Rusija – Amerika. Duhovna veda kot življenjska sila.

Izza kulise zunanjega dogajanja

Prvo predavanje, Zürich, 6. november 1917

Delovanje dobrih in zlih sil v zgodovinskem dogajanju. Medsebojno učinkovanje med živimi in mrtvimi. Posebnost današnje kulturne dobe. Vodenje in usmerjanje ljudi po okultnih načelih. Ozaveščanje skrivnosti bolezni, razmnoževanja in smrti. Vednost, ki jo izkusijo duše, ki umrejo kot žrtve atentata. Impulz moči okultnih bratovščin. Težnje omrtviti spiritualni razvoj. Odločilno leto 1841. Duhovi teme delujejo od leta 1879 v dušah ljudi. Spoznavanje oslabi človekovo delovanje. O delovanju za duhovno vedo.

Drugo predavanje, Zürich, 13. november 1917

Sprememba novejšega časa. Z monoteizmom vzpostavi človek le odnos z angelskim bitjem. Ljudje morajo zgraditi konkretne odnose z duhovnim svetom. Boj v duhovnem svetu med 1841 in 1879. Delovanje duhov teme. Okultne bratovščine in njihova različna prizadevanja. Naloga duhovne vede. Delovanje materialističnih pogledov v duhovnem svetu. Bistvo svobode. Odnos do mrtvih. O psihoanalizi. Duševne bolezni kot posledice nepravilnih odnosov z mrtvimi. Duhovno spoznanje kot zdravilo. Delovanje iz duhovnega impulza in odpori.

O psihoanalizi

Prvo predavanje, Dornach, 10. november 1917

Začetki psihoanalize. Breuer, Freud. Njun način raziskovanja pojasnjen na opisu bolezni pred zdravniškim zdravljenjem. Adler. Jungovi pogledi. Tipi. Individualno in kolektivno nezavedno. Projekcija in introjekcija. Pojem Boga kot nujna psihična funkcija. Jungovi pogledi kot simptomatičen primer, kako se duhovnemu svetu ne približamo. Nietzsche, Schopenhauer, Wagner kot realni primeri duhovnega delovanja.

Drugo predavanje, Dornach, 11. november 1917

Duševna dejstva, ki so pred psihoanalizo, kažejo na spiritualno. Zveza človeka z duhovnim svetom. Dessoir in antropozofija kot primer morale učenjakov. Mišljenje, čutenje, hotenje kot enost v duši; njihova ločitev onstran praga; njihovo mešanje v podzavesti pri slabotnem Jazu. Histerija in živčnost. Nezadostnost razumskih pojmov. Značaj duhovnoznanstvenih pojmov. Življenje Nietzscheja kot primer delovanja duhovnih impulzov. Psihoanaliza in pedagogika. Individualna terapija psihoanalize in skupna kulturna terapija skozi duhovno vedo. Kriterij: teorija mora obstati, ko jo uporabimo na njej sami.

Individualna duhovna bitja in enotni temelj sveta

Prvo predavanje, Dornach, 18. november 1917

Duhovnega ni mogoče dojeti s pojmom nezavednega. Kjer je duh, je tudi zavest. Višek materializma in izkušnja pojavljanja Kristusa v eteričnem. Poravnava z zlom kot naloga časa. Delovanje spiritualnih ali materialističnih pojmov v posmrtnem življenju. Spiritizem. Spoznanje varuje pred okultnimi spletkami. Kristusov impulz. Težnje okultnih zahodnih in vzhodnih bratovščin speljati človeške duše vstran od pojavljanja Kristusa. Impulz z Irske. Izključitev “ameriških” vplivov. Podzavedno in dvojnik. Njegova odvisnost od zemeljskih območij.

Drugo predavanje, Dornach, 19. november 1917

Okultne bratovščine in spiritualizem. Življenjska protislovja. Enotni temelj sveta in delovanje različnih spiritualnih individualnosti. Življenjska resničnost in abstraktna neprotislovnost. Narava kaže na enotni temelj sveta. Delovanje medsebojno nasprotujočih duhov izza čutne preproge. Elementarna bitja. Mišljenje, čutenje in hotenje ter v njih delujoča ločena bitja. Zlo; njegovo preseganje s pomočjo Kristusovega impulza. Človekova svoboda do spiritualnega. Irska in pokristjanjevanje Evrope. Dvojnik in svoboda. Primer Taylorjeve delitve dela.

Tretje predavanje, Dornach, 25. november 1917

Izživetost starega duhovnega življenja in novi duhovnoznanstveni impulz prihodnosti. Velika življenjska vprašanja: raba etrskih sil v strojih. Obvladovanje življenja, bolezni in smrti. Obvladovanje ploditve, rojstva in vzgoje. Zaspanost spiritualnega impulza, njegov prevzem iz svobode. Kamen modrih. Bog, krepost, nesmrtnost. Okultne bratovščine spremenijo pomen pojmov. Vplivi sil različnih ozvezdij zodijaka. Nesebično časovno upoštevanje kozmičnih vplivov. Kako uporabljajo kozmične vplive zahodne in vzhodne bratovščine. Svobodno in prisiljeno delovanje mrtvih iz duhovnega sveta.

Delite s prijatelji: