KOZMIČNI ETER, ELEMENTARNA BITJA, KRALJESTVA NARAVE

24,00

Vezava

mehka

Število strani

190

KAZALO

KOZMIČNI ETER

Evolucija

Etrski svetovi

Kozmično-eterično življenjsko področje – Eterično telo

Eterične oblikovne sile – Elementarna bitja

Materializacija in dematerializacija

Začaranje in odčaranje

Agregatna stanja (agregat ‒ skupek istovrstnih delcev)

ELEMENTARNA BITJA

Splošno o zelo uporabnih elementarnih bitjih

Gnomi ‒ duhovi zemlje (iz arhajev)

Undine ‒ duhovi vode (iz arhangelov)

Silfe ‒ duhovi zraka (iz angelov)

Salamandri ‒ duhovi ognja (iz dinamov; iz živalskih skupinskih duš)

Usmerjena bitja za zelo uporabna elementarna bitja

Skupinske duše zelo uporabnih elementarnih bitij

Duhovi elementov

Duhovi obhodnih dob

Ahrimanski mogočniki

Delovanja zelo uporabnih elementarnih bitij

Delovanja v planetarnih dogajanjih

Delovanja v Zemljinem organizmu

Delovanja v vremenskih dogajanjih

Delovanja v človeku

Delovanja za tehniko prihodnosti

Nasprotki zelo uporabnih elementarnih bitij

Zlobni potomci (derivati) zelo uporabnih elementarnih bitij

Splošno

Zlobni gnomi in undine kot ustvarjalci parazitov

Zlobne silfe kot spočetniki rastlinskih strupov

Zlobni salamandri kot spočetniki pruske kisline v pečkah

Elementarna bitja, delujoča pod ahrimanskim in luciferskim vplivom

Ahrimansko in lucifersko delujoča elementarna bitja

Izvor

Delovanje elementarnih bitij, ki so pod ahrimanskim in luciferskim vplivom

Splošno

Delovanje skozi posrednike pri hipnozi – medije

Delovanje pri rojstvu in smrti

Delovanje v tehniki

Delovanje v gospodarskem življenju

Delovanje v vremenskih dogajanjih

Siceršnja v človeku delujoča elementarna bitja

Splošno

Elementarna bitja kot osebni sovražniki

Elementarna bitja, ki jih pritegne človeško duševno življenje

Alb, zmaj in sfinga

Mesečevi kričači v človekovi limfi

Marsovo bitje v človekovi limfi

Venerino bitje v mlečnem soku (chylusu) človeka

Saturnovo bitje v čutnih zaznavanjih človeka

Elementarna bitja, ki nastanejo z nedobrim delovanjem ljudi

Fantomi, prikazni, slepila

Duhovne prikazni, spektri

Demoni

Možnosti duhovnega preseganja škodljivih delovanj fantomov, prikazni in demonov

Elementarna bitja, privabljena z izvajanjem glasbe

Elementarna bitja, ki jih privabi verskoobredno delovanje

Z rokodelsko dejavnostjo nastala elementarna bitja

V prihodnost razvoja človeštva delujoča elementarna bitja

Njihov izvor pri primanjkljaju oz. hibi pri času primernem družbenem občutenju

Izvor elementarnih bitij pri zadrževanju delov človekovega bitja ob njegovi smrti

Prihodnji izvor elementarnih bitij zaradi pomanjkanja spiritualnega mišljenja

Elementarna bitja kot predstopnje Jupitrovih ljudi

Nova elementarna bitja kot služabniki Kristusovega bitja

Povzetek opazovanj o elementarnih bitjih

Podpiranje in pospeševanje dobrodušnih ter premagovanje nedobrih možnosti delovanja elementarnih bitij

Vitamini

NARAVA

Splošno

Evolucija narave

Rudninstvo

Rastlinstvo

Živalstvo

Človeško kraljestvo

Delite s prijatelji: