Okultne osnove Bhagavadgite

22,00

Vezava

mehka

Število strani

150

Kazalo

PRVO PREDAVANJE, Helsingfors, 28. maja 1913………………. 5

Svetovnozgodovinski pomen Bhagavadgite − Stanje zavesti Arju-ne, Krsne kot vodje k doživetju posameznege Jaza.

DRUGO PREDAVANJE, 29. maja 1913…………………………… 20

Stopnje jogijske poti in njena predstavitev v prvih spevih Bhaga-vadgite

TRETJE PREDAVANJE, 30. maja 1913……………………………. 37

Očiščenje sanjskega življenja s spremembo sil simpatije − Pose-ganje višjih doživljajev v področje sanjske zavesti

ČETRTO PREDAVANJE, 31. maja 1913………………………….. 51

Nadčutni doživljaji v področju sanjske in speče zavesti − Razkritje Krsnovega bitja v tej regiji

PETO PREDAVANJE, 1. junija 1913……………………………….. 68

Ciklični zakon življenja − Delovanje duhovnih moči v človeš-kem organizmu za pripravo kasneje nastopajočih duševnih sil − Krsna kot pripravljalec človeškega samozavedanja

ŠESTO PREDAVANJE, 2. junij 1913……………………………….. 81

Umetniška kompozicija Bhagavadgite − Stopnjevanje  doživljanja do imaginativnega dojetja bitnosti Krsne − Pomen impulza Krsne za posamezno človeško dušo, Kristusovega impulza za ce-lotno človeštvo

SEDMO PREDAVANJE, 3. junija 1913……………………………. 95

Bistvo človeških ustvarjalnih moči. Varovanje teh moči pred vplivom Luciferja v sestrski duši Adama. Njeno razodetje skozi Krsno. Njeno utelešenje v dečku Jezusu Lukovega evangelija.

OSMO PREDAVANJE, 4. junija 1913…………………………….. 109

Odnos med miselno vsebino Bhagavadgite in filozofijo Fichteja, Hegla in Solovjeffa. Pomen pojmov satva, rajas in tamas.

DEVETO PREDAVANJE, 5. junija 1913………………………… 124

Impulz k neodvisnosti in izpopolnjenosti človeške duše skozi Krsno. Sinteza luciferskega impulza in Krsnovega impulza skozi Kristusov impulz.

Delite s prijatelji: