REVOLUCIJA DIALEKTIKE

20,00

Vezava

mehka

Število strani

215

Kazalo

 

Predgovor                                                                                   6

Premislek                                                                                    8

Revolucija dialektike

Nauk                                                                                          10

Prvo poglavje: DIDAKTIKA RAZTOPITVE JAZA            11

Didaktika raztopitve Jaza

Bitka nasprotij                                                                    13

Kozmos Človek                                                                   17

Odpor                                                                                   18

Izvajanje                                                                              19

Pogoji                                                                                   20

Malodušje, obup                                                                  21

Psihoastrologija                                                                   23

Retorika ega                                                                         24

Stalno središče zavesti                                                        26

Nadindividualnost                                                                27

I. Splošna blaginja                                                             29

II. Razmišljanje o sebi                                                        31

III. Psihoanaliza                                                                    34

IV. Mentalna dinamika                                                     36

  1. Jedrnato delovanje bitja                                                39

Samoljubje                                                                             41

Ahimsa, nenasilje                                                                 44

Čredno obnašanje                                                                47

Izmaličenje besede                                                              48

Znati poslušati                                                                      50

Natančnost izraza                                                                51

Psihološki robot                                                                   52

Jeza, bes                                                                                53

Osebnost                                                                               54

Kateksa                                                                                  55

Mistična smrt                                                                       56

Raztopitev prostih kateks                                                  59

Malomarnost                                                                        60

Transakcije

Posebna karakteristična psihološka značilnost             61

Metodologija dela                                                                67

Varljivi sklepi raztresenosti                                               68

Lažnjivost ega                                                                       71

Napor                                                                                     75

Psihološko suženjstvo                                                         78

Kalkijska osebnost                                                               81

Trdoglavost                                                                           91

Stanja ega                                                                              94

Modri čas ali terapija počitka                                           95

Trupla ega                                                                          100

Psihogeneza                                                                       101

Preobrazba vtisov                                                             103

Mentalni želodec                                                               119

Sistem za preobrazbo vsakodnevnih vtisov                     122

Drugo poglavje: PODOBA, VREDNOSTI IN IDENTITETA 123

Podoba, vrednosti in identiteta

Samokritičnost                                                                    124

Ustvarjanje samopodobe                                                  125

Samooboževanje                                                                126

Samopresojanje                                                                  127

Lastna ideja, lastna zamisel                                             128

Tretje poglavje: MO CHAO                                                   131

Mo chao

Razpršeni in celoviti um                                                  132

Revolucija meditacije                                                       133

Mehanične asociacije                                                       137

Obvladovanje uma                                                            139

Probizem                                                                           153

Četrto poglavje: INTELEKT                                               156

Intelekt

Inteligenca                                                                         157

Razsvetljena intelektualnost

Čas                                                                                      158

Peto poglavje: RAZUMEVANJE                                         159

Razumevanje

Notranje predstavljanje – imaginacija                         160

Navdih – inspiracija                                                         161

Neposredno notranje spoznavanje – intuicija           164

Človeški problemi                                                             165

Šesto poglavje: STAVA S HUDIČEM                                  169

Stava s hudičem

Višja spolna dinamika                                                      170

Merkur                                                                                  171

Sedmo poglavje: TEMELJNA VZGOJA IN IZOBRAZBA    174

Temeljna vzgoja in izobrazba

Tisk                                                                                        175

Televizija                                                                              176

Nadmoderna glasba                                                         177

Solinoonensius

Religiozna načela                                                             180

Četrta enota modrovanja                                                 185

Umetnost                                                                          186

Materialistična znanost                                                     191

Osmo poglavje: BIVŠA OSEBNOST                                    201

Bivša osebnost in kvantna teorija

Ponovno utelešenje                                                          202

Višja disciplina                                                                  203

Očitno samoodsevanje (avtorefleksija)

Misterij                                                                              204

Avatar                                                                               205

Deveto poglavje: POSAMEZNIK IN DRUŽBA              207

Posameznik in družba

Zavedanje                                                                         209

Razsvetljenje

Kratek življenjepis avtorja                                                  211

Delite s prijatelji: