KMETIJSTVO

Ko so se k Steinerju zatekli po nasvete kmetovalci, jih je poučil, kako bi bilo treba obdelovati in negovati zemljo, vzgajati rastline in pridelati za človeka potrebno kakovostno hrano in hkrati živeti v harmoničnem sobivanju z zemljo, ki jo obdelujemo, z naravo, z našim planetom Zemljo. Pri tem je pomembno, da zemljo ohranjamo zdravo in plodno tudi za prihodnje rodove. Kasneje je bil ta način, ki ga je utemeljil Steiner, imenovan biološko-dinamično ali biodinamično kmetijstvo, ki se je vse bolj razširjalo po svetu. Danes je v svetu v najhitrejšem vzponu širjenje območij, kjer pridelujejo kulture na teh osnovah. Tudi v Sloveniji se je na pobudo gospe Mete Vrhunc leta 1985 začelo širiti in krepiti organizirano delo po teh načelih. Znanje in ozaveščanje se preko neposrednih Steinerjevih učencev preliva tudi k nam. Društva Ajda in mednarodna zveza Demeter imajo v Sloveniji vse večje število duhovno ozaveščenih kmetijskih biodinamikov.

Vzrok te pospešene rasti je tudi v tem, ker je velik del človeštva na lastnih bridkih izkušnjah spoznal in še vedno spoznava, kam vodi tista drugačna pot brezsrčnega in nemodrega izkoriščanja naravnih bogastev Zemlje, ki so nam dana v uporabo. Biodinamika ali biološko-dinamična metoda gospodarjenja je sonaravna metoda, ki upošteva ekološke metode kmetovanja in tudi zakonitosti naravnega gibanja Zemlje in letnih časov. Najpomembnejše pri tem pa je, da človek naravne sile materialnega sveta tudi informacijsko preobrazi, kar v smislu evolucijskega razvoja Zemlje pomeni preusmeritev teh sil od Zemlje proti Soncu in v smeri naslednje inkarnacije našega planeta, ki ne bo več trdna materija. Biološko-dinamično kmetovanje je neposredno vezano na naravne vplive, ki se časovno spreminjajo (Lunin oz. Setveni priročnik). Osnova biodinamike so ekološko in biodinamično pridelana semena in sadike, kompost za gnojenje, kolobarjenje ter ustrezni čaji in pripravki za zaščito rastlin. Ne uporabljajo gensko spremenjenih organizmov, razkuženih semen, umetnih gnojil, pesticidov in drugih kemičnih sredstev. Za biološko-dinamične pripravke se uporabljajo sestavine iz mineralnega, rastlinskega in živalskega sveta: kompostni pripravki iz baldrijana, regrata, hrastovega lubja, koprive, kamilice in rmana; za škropljenje gnoj iz roga, kremen iz roga, pripravek iz kravjeka po Mariji Thun; druga sredstva (čaji, izlužki) iz istih zelišč kot za kompostne pripravke in iz njivske preslice in še drugi pripravki, sežiganje in dinamiziranje proti škodljivcem in plevelom.

Maria Thun iz Nemčije je že od rane mladosti opazovala rastline v njihovem razvoju in odmiranju in se navduševala nad močjo Zemlje. Seznanila se je s temelji antropozofije in astronomije in se povsem predala biodinamičnemu kmetovanju. V svojem izjemno obširnem raziskovalnem delu je odkrila zakonitosti, ki so za prihodnost človeka na Zemlji izjemno pomembne. V svojem koledarju je s sebi lastno tankočutnostjo napovedala lanski veliki potres, cunami in izbruh vulkana na Japonskem. Njeni priročniki in setveni koledar se uporabljajo po vsem svetu, prevedeni so tudi v slovenščino. V evolucijskem razvoju Zemlje in človeštva danes skladno s Steinerjevo vizijo v vse več sredinah ponovno raste in se ozavešča človeško čutenje, ki zahteva spoštovanje vseh pravic, ki pripadajo človeku tudi v odnosu do Zemlje.

Na sliki desno: mlada Maria Thun iz leta 1941