ETER, ELEMENTARNA BITJA (15)

Facebook
Twitter
Pinterest
Email

Elementarna bitja kot predstopnje Jupitrovih ljudi Glede nastanka prihodnjih Jupitrovih ljudi je potrebno vedeti, da je nravno (moralno) in nenravno vedênje človeka mogoče spoznati po zvodenelem, medlem dihu (človeškem izdihu). Povsem drugačen je zvodeneli dih pri nekem k nravnosti nagnjenem človeku od zvodenelega diha pri človeku, ki je nagnjen k nemoralnemu, nenravnemu. Pri marsičem, kar je v človeški naravi, je mogoče tudi finejše lastnosti človeške narave opaziti šele v finejših delih eterične in astralne avre. Kar človeka v običajnem pomenu besede naredi nravnega ali nenravnega, se kaže že v eterično-astralni primesi, ki nastane z medlim (vodenim) dihom (izdihom). Kar je pri tem fizično, se razprhuta, drugače pa je s tem, kar se v dihu utelesi, kajti to vsebuje demonsko bitje in v tem je vsebovano, ko je dih medel, fizično, eterično in astralno; le da fizično ni prsteno, ampak le vodeno (medlo). V tem dihu se kaže nekaj, kar ima mnogotere upodobitve. Pri dejanjih, nastalih iz ljubezni, se kaže nekaj drugega, kot pri dejanjih, nastalih na primer iz entuziazma, ustvarjalnega nagiba ali pritiska po izpopolnitvi. Toda vselej ta izdihana podoba spominja na bitja, ki jih sploh še ni na Zemlji.  V teh bitjih se pripravljajo tista, ki bodo dosegla človeško stopnjo na Jupitru. To so prve, naprej hiteče senčne podobe (silhuete), ki se bodo spremenile, da bi se kasneje na Jupitru povzdignile na človeško stopnjo.

Za svoj razvoj se moramo zahvaliti tudi dihanju angelojev na starem Mesecu (kjer so šli skozi svoj razvoj na človeški stopnji). Prav gotovo je izredno pretresljiva izkušnja duhovnega življenja, ko spoznamo, da se v izdihu današnjega človeka pripravljajo prihodnji Jupitrovi ljudje. Toda Jupitrovi ljudje lahko postanejo le izdihi tistih, ki se imajo za svoj razvoj zahvaliti delovanjem na temelju osebne dolžnosti, ki so torej nravna delovanja. In kako je z nenravnim delovanjem? Tudi nenravna delovanja se kažejo v notranjem upodabljanju, v oblikovanju diha. Toda nenravno vedênje vtisne dihu demonično podobo. S človekovim nenravnim vedênjem se rodijo demoni. Jupitrova človeška kal, nastala z nravnim vedenjem, ima zasnovo za kasnejši sprejem Jaza. Demoni nimajo zasnove, da razvijejo Jaz, ampak obstajajo kot paraziti pod Luciferjevim vodstvom. Človeka napadejo v embrionalnem času in obstajajo v življenju človeka med oploditvijo in rojstvom kot paraziti. Parazitski obstoj hudodelskih demonov pri še nerojenem človeku poslabša in spridi rodovno vrsto. Propadanje  rodov, plemen, narodov in ljudstev ima najrazličnejše vzroke, med katerimi je tudi parazitsko življenje hudodelnih demonov pri ljudeh v omenjenem obdobju. Te stvari igrajo veliko vlogo v celotni evoluciji Zemlje in z njimi se dotaknemo resnično globokih skrivnosti človeškega obstoja. Določeni predsodki in pogledi se pogosto vtisnejo ljudem, še preden z rojstvom vstopijo v obstoj. Ljudi zaradi tega nadlegujejo in mučijo dvomi, negotovost, vse mogoče, kar je v zvezi z obstojem parazitskih bitij. S tem, kar človek razvije v sebi, čim nastopi njegov Jaz, ta bitja ne morejo več veliko narediti. Toliko močneje se lahko parazitsko razvijejo v času, preden je človek rojen ali še v prvih otroških letih.

 

Nova elementarna bitja kot služabniki Kristusovega bitja Ob koncu 20. st. se je začela na Zemlji pojavljati nova skupina elementarnih bitij. Razumemo jih lahko kot služabnike Kristusovega bitja, ki morajo s svojim delovanjem v okrožju Zemlje izpolniti novo veliko nalogo na Zemlji. Ljudje s prebujenim duhom bodo lahko znotraj naravnih procesov nova bitja videli. Medtem ko bo človek, ki še ni postal jasnoviden,  kljub vsej otožnosti glede nevzdržnosti smrti vedno bolj doživljal v naravi nekaj poživljajočega, bo tisti s prebujenimi jasnovidnimi silami videl iz umirajoče narave izhajati nova elementarna bitja. Rojeno bo novo kraljestvo naravnih bitij, ki kot duhovni izvir izhaja iz narave, in bo ljudem vidno.

Tisti, ki jim bo mogoče to v naravi resnično doživeti, bodo takšne vtise ohranjali popolnoma drugače od običajnega pomnjenja. Izžarevanje iz novih elementarnih bitij bodo prenašali tako, kot to delajo semenska zrna skozi zimo v pomlad. V naravi se elementarna bitja vse bolj uveljavljajo; vstali smo od tistih posebnih vizij, ki nas približujejo temu, da se ustavimo v svojem ravnanju in delu, prisluhnemo notranji besedi in uvidimo, da bodo ljudje v vsem videli Kristusa kot etrsko prikazen, Njega, ki bo v svetne dogodke posegal le iz etra. Ozavestili bodo, da bo to dalo s Kristusovim impulzom prepojeno botaniko, kemijo itd. V temelju ne ležijo prazne molekule. Vse, kar se zunaj v naravi razširja, prihaja od duha. Cvetlica je zato eterično bitje in po drugi strani je skozi to cvetlico duh od zunaj prodrl v Zemljo. V tem, kar v oblikah klije, poganja in brsti iz zemlje, se nam kaže najvišji pomen. Do novih spoznanj se ne bo prišlo z analitičnim razmišljanjem, sklepanjem in razumevanjem, ampak se bo vedelo v trenutku. Tudi zato lahko dojamemo le skozi razumevanje vzvišenih pravil, ki izhajajo od duhovnega vodstva sveta, kako sledimo Kristusovemu impulzu.

Podobni prispevki

Dodaj odgovor