MEDITATIVNA OPAZOVANJA IN NAVODILA ZA POGLOBITEV ZDRAVSTVA

22,00

Vezava

mehka

Število strani

204

Kazalo

Uvodne opombe prvega izdajatelja         …        x

PRVI TEČAJ

 1. predavanje, 2. januar 1924

Iluzija trdno obrisanega in upodobljenega človeka. Fizično obrisan človek. Tekočinski človek, v katerega je vtaknjeno človekovo eterično telo; zračni človek, v katerem deluje astralno telo; toplotni človek, ki prežema človekovo organizacijo. Nanj Jaz neposredno deluje, medtem ko na preostalo človeško organizacijo deluje Jaz posredno preko toplotnega človeka. To omogoča pravi uvid v odnos duše in telesa, ker doživetja duše delujejo na toplotni eter in skozenj na organe. Možnost za obolenje leži v človeški organizaciji. Možnost za ozdravitev leži v naravnih procesih, ki lahko prevzamejo procese v človekovem eteričnem in astralnem telesu ter Jazu in višje člene bitja prikličejo k zdravljenju. Opazovanja in obravnavanja  v naravoslovju morajo bolj ustrezati živemu kozmičnemu; primeri mravljinčne kisline, zorenja fig in proizvajanja medu. Nujnost, da si razvijemo naravni čut tudi pri mikroskopiranju. Nujno upoštevanje nerelativnosti povečave. Pogled na pravo naravo panja.

 1. predavanje, 3. januar 1924

Značilnost členov človeškega bitja, Jaza in zemeljske podobe. Jaz in smrt. Fizični organizem in prehrana. Odnos med eteričnim in astralnim telesom in sprejemljivost za bolezni. Predpogoji zavestnega duševnega življenja. Narava čutenja. Izvor in razvoj bolezni. Vnetje in nenormalno povečana rast tkiva. Bolezen in življenje duše. Jetra kot čutni organ za substance zunanjega sveta. Srce, čutni organ za notranji svet. Organi kot bistvena celota. Vrednotenje živil glede na povezavo sveta s človeškim organizmom.

 1. predavanje, 4. januar 1924

Zemeljske in okoliške snovne sile se v posameznih organskih sistemih izravnajo. Opazovanje glave s tega vidika; njena breztežnost in statični mir. Kozmične in zemeljske sile v glavi in preostalem skeletu. Pomen kalcijevega karbonata in kalcijevega fosfata, Substance kot kozmični oblikovalni procesi in odnos kozmične bitnosti do njih. Upoštevanje sil, ki premagajo svinčev proces. Pomen magnezijevega procesa. Ritmične periode, v katerih ima proces različen pomen. Proučevanje antimona in preobrazbe ogljikovega procesa glede na kozmične in eterične oblikovalne procese skozi čas.

 1. predavanje, 5. januar 1924

Eksoterično znanje in njegovo pridobivanje kot osnova za ezoterični del tečaja. Sestava človeka: eterično telo in njegov odnos do zarodka, ki se razvije iz dednosti, njegov odnos do astralnega telesa takoj po rojstvu. Nadarjenost za znanje. Pomen notranjega šolanja in poglabljanje za zdravnika, ki hoče zdraviti. Negovanje duševnih sil z ritmičnim ponavljanjem znanja. Primer doživeti rastlino; resnično povezovanje ezoteričnega in eksoteričnega znanja.

 1. predavanje, 6. januar 1924

O nujnem preobratu, ki mora nastopiti v celotnem dojemanju antropozofskega gibanja: Ezoterična pot je težka ali pa je ni. Nadaljnje razlage kozmičnih sil na temelju odnosa rastline do človeškega organizma, posebno glave. Nujnost doživetja tega znanja. Povezanost tega znanja z notranjimi moralnimi impulzi. Razlaga meditativnih procesov. Volja za takšno ezoterično poglobitev študija medicine, kot se je doslej zgodilo na področju splošne antropozofije in evritmije z umetnostjo recitacije. Predstavitev ustanovitve in začetnega delovanja medicinske sekcije.

 1. predavanje, 7. januar 1924

Spoznavanje skozi misli: okostje; z imaginacijo: tekočinski človek – mišičje; z inspiracijo: notranji organi; z intuicijo: toplotni človek ‒ delovanje organov. Dve vrsti toplote. Zračno in svetlobno stanje. Preoblikovanje svetlobe. Vodénost, zvezana s kemizmom. Zemeljsko in življenje. Medicinsko miselno znanje in terapevtski element.

 1. predavanje, 8. januar 1924

Odgovori na vprašanja: Zdravljenje z magnetizmom. Odnos med srcem in maternico. Vpliv dragih kamnov na različne organe. Pomen razpada trupla za pokojnega. Pomen raztelešenja (avtopsije) v določenem času po smrti. Pomen skupnosti za zdravnikove zdravilne sile. Diagnostika šarenice, grafologija, branje z dlani itd. Zdravljenje in poznavanje zdravil. Bistvo knjige Filozofija svobode in njen pomen za človeško bitje. Imaginiranje in življenje mišic; inspiriranje in življenje notranjih organov; oris nujnega tečaja študija duhovno ustrezne medicine. Bistvo bolezni za zdravnika, ki ga prežema volja zdraviti.

 1. predavanje, 9. januar 1924

Orientiranje zdravnika po karmi; karmična volja in volja zdraviti. Uvod v razmišljanje o človeškem organizmu, ki vodi k zdravljenju kot rezultatu kozmičnih sil, na primeru Saturnovih in Mesečevih sil. Navodila za meditativno poglobitev.

Cirkularno pismo udeležencem prvega tečaja, 11. marec 1924

DRUGI TEČAJ

 1. predavanje, 21. april 1924

Poziv udeležencem, naj vprašajo glede zdravnikovih težav pri orientiranju na ezoterični poti šolanja. Osamosvojitev zahodne ezoterične poti od zunanjega vesolja. Navodilo za meditacijo; bistvo meditacije. Razlaga procesa inkarnacije, nastajanje za Zemljo pripravnega človeškega telesa. Izvor dednega toka. Bistvo škrlatinke in ošpic. Pomen otroške prehrane in materinega mleka. Pomen neposrednega gledanja za medicinsko spoznavanje ter razlaga s primeri. Pridobitev zemeljske zrelosti. Sedemletne periode kot novi impulzi. Delovanje kozmičnih oblikovnih sil. Meditacija na rastlinsko bitje.

 1. predavanje, 22. april 1924

O pravilnem meditiranju in poklicu zdravnika. Spoznavanje bolezni kot spoznavanje zdravljenja. Znati zdraviti in volja zdraviti. Spoznavanje eteričnega iz kiparskega. Spoznavanje astralnega iz muzikaličnega. Pionirska vloga novega medicinskega študija z antropozofskimi smernicami. Obravnava primarnega vzroka bolezni v bolnikovem življenju. Meditacija.

 1. predavanje, 23. april 1924

Uvod v meditacijo, podano v prejšnjem predavanju: oblikovno upodabljanje, oblikovanje človeka iz kozmičnih sil. Mesec. Poduševljanje človeka: kozmično delovanje Sonca v okolici. Poduhovljanje človeka skozi razdiralne Saturnove sile. Narava kozmičnih sil kovin. Moralnost kot iz vesolja izžarevajoča sila. Duhovne resnice je treba vedno znova meditativno doživljati. O karmičnih odnosih duha iščočih duš, rojenih na prelomu 1900.

 1. predavanje, 24. april 1924

Opazovanje nastajanja načina medicinskega pogleda 19. in 20. st. glede na karmične zveze. Krščanstvo in arabizem. Navodila za meditacijo zdravilca: kozmično trojstvo – Saturn, Sonce, Mesec – delujoče v zdravem in bolnem človeškem bitju. Navodila za zaznavo karmičnih odnosov pri bolniku: volja zdravilca, pokristjanjenje medicine z ozaveščanjem kozmičnega v nas v zdravju in bolezni. Sorazmišljanje s srcem: Merkurjeva palica. Zdravnik mora nastopati tako, da karma v naši kulturi lahko učinkuje.

Večerno srečanje, 24. april 1924

Odnos tekočega do trdnega v sestavi organskega. Oblikovanje slik iz razširitve (kozmično delovanje) in zožitve (zemeljsko delovanje). Terapevtsko pomembna prikazen (fantom) organov v tekočinskem človeku. Plastičen princip za razumevanje tekočega, muzikalični princip za razumevanje zračno oblikovanega. Poslušati sebe, ko govorimo: študij Jaz organizacije. Meditacija za antropozofske zdravnike.

 1. predavanje, 25. april 1924

Obravnava narave členov bitja in njihovi medsebojni odnosi. Splošni vzroki obolenja. Razumevanje delovanja posameznih zdravil. Različni odnosi pri fizičnih in duhovnih boleznih. Temperamenti. Napotka za meditacijo za doseganje imaginativne in inspirativne zavesti. Občutenje v znanju, občutenje v spoznanju. Konkretizacija mladinskega gibanja s pomočjo pravilnih prizadevanj medicine. Neznatno zdravljenje dednih sil v vzgoji. Odnos zdravnika do bolnika. Poziv za notranji stik z Goetheanumom, ki si je kot središče zastavil določene naloge.

Delite s prijatelji: