OSNOVE SPOZNAVNE TEORIJE GOETHEJEVEGA POGLEDA NA SVET S POSEBNIM OZIROM NA SHILERJA

16,00

Vezava

mehka

Število strani

160

PRVO PREDAVANJE  

Človek, ki dovolj razmišlja o sebi, kmalu sprevidi, da nosi v sebi razen Jaz-a, kamor prišteva svoje misli, čustva in polnozavedajoče impulze volje, še drugi, močnejši Jaz. Zave se, kako se temu drugemu Jaz-u kot višji moči podreja. Najprej seveda bo človek ta drugi Jaz čutil kot nižje bitje v primerjavi s tistim, ki ga zajema s svojim jasnim, polno zavedajočim se bitjem duše, ki se nagiba k dobremu in resničnemu. In to nižje bitje bo skušal obvladati in preseči.

Intimno preverjanje samega sebe pa nas lahko o drugem Jaz-u nauči še nekaj drugega. Če v življenju večkrat nekako gledamo nazaj na tisto, kar smo doživeli ali naredili, bomo o sebi dognali nekaj posebnega. In ta izkušnja se nam bo zdela tembolj pomembna, čim starejši postajamo. Če se vprašamo, kaj smo v tem ali onem času življenja naredili ali govorili, se izkaže, da smo naredili veliko stvari, ki jih pravzaprav šele v poznejši starosti razumemo. Morda smo naredili pred sedmimi, osmimi, morda pred dvajsetimi leti stvari, za katere čisto točno veš: »Šele sedaj, po dolgem času, seže pravzaprav moj razum tako daleč, da stvari, ki sem jih takrat naredil ali izgovoril, lahko razumem.«

Mnogi ljudje do takih odkritij o sebi ne pridejo, ker se v taka razmišljanja ne podajo. Toda, izredno plodno je, če človek večkrat tako pogleda v svojo dušo. V takih trenutkih  namreč človek opazi, da je v prejšnjih letih delal stvari, ki jih šele sedaj začenja razumeti; takrat njegov razum še ni bil zrel, da bi stvari, ki jih je naredil ali govoril, tudi razumel.

Od trenutka, ko človek to odkrije, začne njegova duša čustvovati nekako takole: počuti se, kot da ga varuje dobra sila, ki prevladuje v globinah njegovega lastnega bitja; vedno močneje zaupa dejstvu, da v najvišjem pomenu besede na svetu ni sam in da je vse to, kar razume, kar lahko zavestno spozna ali se nauči, pravzaprav le majhen del tistega, kar v svetu in življenju udejanja.

Ko človek večkrat ponovi ta proces samo-raziskovanja, lahko postane del njegovega vsakodnevnega praktičnega življenja uvid, ki je teoretično preprosto razumljiv. Teoretično preprosto je uvideti, da v življenju človek ne more priti prav daleč, če bi moral vse, kar mora izpolniti, narediti pri polno zavedajočem razumu, z racionalnim razumevanjem in upoštevanjem vseh pogojev, možnih vplivov in okoliščin  vsakega konkretnega primera.

Da bi to dejstvo človek mogel teoretično razumeti, si mora postaviti nekaj vprašanj: V katerem delu življenja izvrši človek  na svojem bitju, svoja najbolj pomembna dejanja? Katera njegova dejanja so najbolj modra od vseh, ki jih kdajkoli izvrši na samem sebi? Ta dejanja naredi v času od rojstva do tistega trenutka, do katerega se najdlje nazaj še lahko spomni, ko v kasnejšem življenju v spominih išče in preiskuje svoja izgubljena oz. preživeta leta zemeljskega bivanja. Ko človek tako nazaj premišljuje o tem, kaj je delal pred tremi, štirimi, petimi leti in tako vedno bolj nazaj, pride do neke določene točke v otroštvu, od katere nazaj se ne more ničesar več spomniti…

TRETJE PREDAVANJE

Glede na povedano v prejšnjih dveh predavanjih, lahko iščemo duhovne vodnike zgodovinskega razvoja človeštva med bitji, ki so opravila svojo človeško stopnjo razvoja med prejšnjo inkarnacijo planeta Zemlje, v starem Mesečevem obdobju.

Temu vodenju so nasproti postavljena druga bitja, ki prve zavirajo in tudi v nekem smislu podpirajo in pripadajo tistim bitjem, ki v Mesečevem obdobju niso zaključila svojega razvoja.

Videti je kot paradoks, da medtem ko ta nepopolna bitja zavirajo razvoj bitij, ki so že uspešno zaključila svoj razvoj s svojim vodenjem duhovne evolucije človeštva, jo hkrati tudi podpirajo in pospešujejo. Odpor, ki ga nudijo razvoju človeštva, daje temu razvoju novih moči, ga krepi in povečuje pomen sil tistih bitij, ki pospešujejo naš razvoj. Krščanska ezoterika imenuje obe skupini bitij – tisto, ki je dosegla eno razvojno stopnjo višje od naše, in tisto, ki nam pomaga z oviranjem razvoja, angeli ali angeloi. Nad njimi so bitja višjih hierarhij, arhangeli, arhaji in tako dalje, ki tudi sodelujejo pri vodenju človeštva.

Na vsaki od teh hierarhij najdemo bitja različnih stopenj popolnosti. V začetku sedanjega  zemeljskega obdobja evolucije, na primer, najdemo angele višjih in nižjih položajev. Tisti z nižjih položajev so komaj dosegli najnižjo stopnjo razvoja ob zaključku Mesečevega obdobja in začetku obdobja Zemlje, tisti z višjih položajev pa so napredovali do veliko višjih stopenj. Med tema dvema vrstama lahko najdemo angelska bitja poljubne možne stopnje razvoja, ki ustrezno svojemu nivoju sodelujejo pri vodenju človeške evolucije. Tako so imela vodilno vlogo v razvoju egipčanske kulture tista bitja, ki so dosegla višjo stopnjo popolnosti v Mesečevem obdobju, pred tistimi, ki so vodila človeštvo v grško-latinskem obdobju, ta pa so bila bolj popolna od tistih, ki vodijo človeštvo danes. Tista bitja, ki bodo naslednja vodila človeštvo, so se razvila in oblikovala za to delo med egipčanskim in grškim obdobjem. Na tak način so bila pripravljana za vodenje kulture, ki se še naprej razvija.

V obdobju, ki je sledilo potopu Atlantide, razlikujemo sedem različnih kulturnih dob: staroindijsko, staroperzijsko (tu je mišljena širša staroazijska kultura, na območju katere se je kasneje razvilo Perzijsko cesarstvo), egipčansko-kaldejsko, grško-latinsko in sedanjo peto dobo, ki se je začela okrog 12. Stoletja in jo sestavlja pet kulturnih podobdobij. Čeprav smo še nekako v sredini naše dobe, že potekajo priprave za šesto dobo. Z drugimi besedami se te posamezne periode evolucije prekrivajo in prehajanja so zelo postopna. Šesti dobi bo sledila še zadnja in tudi priprave zanjo so že v teku…

K A Z A L O  

Kratek življenjepis Rudolfa Steinerja……………………………..7

Antropozofija kot duhovna znanost………………………………11

Kronološki pregled  življenja in dela dr.Rudolfa Steinerja……15

Iz biografije »Rudolf Steiner« Boris Bugajev-Belyj…………….21

Duhovno vodstvo človeka in človeštva………………………….25

Predgovor……………………………………………………………27

  1. predavanje……………………………………………………..29
  2. predavanje……………………………………………………..51
  3. predavanje……………………………………………………..77

Dodatni viri v slovenskem jeziku………………………………..101

Delite s prijatelji:

Share on facebook
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email