NOTRANJI VIDIK DRUŽBENIH UGANK (6)

Facebook
Twitter
Pinterest
Email

O tej Luciferjevi kulturi si vsekakor ne smemo ustvariti zgolj neprijaznega mnenja. Kajti tisto, kar je grška kultura prinesla najlepšega, celo v filozofskem pogledu, kar je živelo prav tako v stari grški filozofiji, še v tragedijah Ajshila, vse to ne bi moglo nastati brez te Luciferjeve inkarnacije.

Ta luciferska inkarnacija je bila, kot rečeno, mogočna tudi še v prvih krščanskih stoletjih v južni Evropi, v severni Afriki, na zahodu Azije. Ko se je na Zemlji pripetil Misterij na Golgoti, je tam obstajala pretežno luciferska modrost, s pomočjo katere je bil lahko razumljen Misterij na Golgoti. Kar se je kot gnoza najprej pripravljalo za razumevanje Misterija na Golgoti, je bilo vsekakor oplojeno z lucifersko modrostjo. Tako da moramo najprej poudariti: V začetku 3. tisočletja se je zgodila kitajska inkarnacija Luciferja. V začetku našega štetja je bila inkarnacija Kristusa. Celo inkarnacija Kristusa je bila najprej razumljena s tem, da je še obstajala sila stare inkarnacije Luciferja, ki je bila za človeški vpogled, razumevanje, za človeško lastno silo odstranjena šele v 4. st. po Kristusu. Vendar je imela še vedno svoja zapoznela učinkovanja, svoje zamudnike.

Zdaj vidite, dragi prijatelji, bo k tema obema inkarnacijama (luciferski v starih časih in inkarnaciji Kristusa, ki daje dejanski smisel zemeljskemu razvoju) v ne preveč oddaljeni prihodnosti prišla tretja. Dogodki v sedanjosti se v bistvenem že gibljejo v smeri pripravljanja te tretje inkarnacije.

Če se sklicujemo na inkarnacijo Luciferja v začetku 3. predkrščanskega tisočletja, je treba reči, da je človek z njo dobil sposobnost za uporabo organov svojega razuma, svoje razsodnosti. Sam Lucifer v človeškem telesu je bil tisti, ki je kot prvi skozi razsodnost razumel, kar je lahko prej prišlo v človeka le z razodetjem: smisel misterijev.

Kar se zdaj pripravlja in bo v ne preveč oddaljeni prihodnosti povsem gotovo nastopilo na Zemlji, je resnična inkarnacija Ahrimana!

Kot veste, živimo od sredine 15. st. v dobi, v kateri mora priti človeštvo vse bolj v posest polne zavestne sile. Najbolj pomembno v približevanju tej Ahrimanovi inkarnaciji mora biti, da se ljudje s temi dogodki soočijo s polno zavestjo. Inkarnacijo Luciferja je zmogla videti dejansko le preroška sila misterijskega svečenika. Zelo nezavedno je za ljudi nastopila tudi Kristusova inkarnacija z vsem dogajanjem na Golgoti. Pod pretresi, ki bodo nastopili na fizični ravni, mora človeštvo nasproti Ahrimanovi inkarnaciji živeti zavestno. Pod neprestanimi vojnimi in drugimi stiskami in težavami naslednje človeške prihodnosti bo na področju fizičnega življenja človeški duh postal zelo iznajdljiv. Z vse večjo iznajdljivostjo na področju fizičnega življenja, ki je nikakor ni mogoče preprečiti s tem ali onim vedenjem – nastopila bo kot nujnost –, bo omogočena takšna človeška telesna individualnost, da se bo vanjo lahko inkarniral Ahriman!             

Toda ta ahrimanska moč, dragi prijatelji, iz duhovnega sveta pripravlja svojo inakrnacijo na Zemlji. Poskuša jo kolikor je le mogoče pripraviti tako – torej to inkarnacijo Ahrimana v človeški podobi –, da bi lahko ljudi na Zemlji kar najbolj močno skušal in zapeljal. Naloga ljudi za naslednji civilizacijski razvoj bo tako polno zavestno živeti naproti Ahrimanovi inkarnaciji, da bo ta Ahrimanova inkarnacija človeštvu pravilno služila z ozirom na podpiranje višjega duhovnega, spiritualnega razvoja s tem, da človek prav zaradi Ahrimana ohranja, kar lahko človek skozi golo fizično življenje doseže oz. ne doseže. Vendar morajo iti ljudje naproti tej Ahrimanovi inkarnaciji zavestno in stvari tako urejevati, da postajajo vse bolj zavestni na vseh področjih, da vse bolj vidijo, kateri tokovi v življenju se premikajo proti tej Ahrimanovi inkarnaciji. Ljudem bi morali kazati, kako se učiti življenja iz duhovne znanosti, da s tem prepoznajo tokove, ki gredo Ahrimanovi inkarnaciji naproti, da se jih učijo obvladovati. Vedeti morajo, da bo Ahriman živel med ljudmi na Zemlji, vendar se mu bodo ljudje zoperstavili in sami določali in odločali, kaj se lahko od njega naučijo, kaj od njega sprejmejo. Toda tega ne bodo mogli, če od zdaj naprej ne vzamejo v roke določenih duhovnih ali tudi neduhovnih tokov, ki jih sicer uporablja Ahriman, da bi se ljudje kolikor je le mogoče malo zavedali njegovega prihoda, tako da bi se lahko nekoč pojavil na Zemlji in nekako ljudi naskočil, skušal, zapeljal, tako da Zemljin razvoj zatajijo, da Zemljin razvoj ne doseže svojega cilja. Če hočemo celotno dogajanje, o katerem sem govoril, prav razumeti, je treba spoznati bistvo določenih duhovnih in neduhovnih tokov.

Ali ne vidite, dragi prijatelji, da je vse večje število ljudi, ki dejansko nočejo vedeti ničesar o znanosti o duhovnem, o spoznanju duhovnega? Ali ne vidite, kako vse številnejši so tisti, za katere nimajo stare religiozne sile nobene notranje impulzivnosti več? Pri mnogih ljudeh sedanjosti sploh ne gre več za to, ali gredo v cerkev ali ne. Toda stare religiozne delujoče sile nimajo zanje več nobenega notranjega pomena. Prav tako se ne odločijo kakorkoli upoštevati to, kar lahko v našo kulturo priteče kot novo duhovno življenje. Branijo se pred tem, to odklanjajo, zavračajo, imajo za neumnost, neudobno jim je, v to se ne spustijo. Toda, vidite, človek, kakršen živi na Zemlji, je resnična enost. Svojega duhovnega ni mogoče ločiti od svojega fizičnega. Oboje deluje med rojstvom in smrtjo skupaj kot enota. Če človek skozi svoje duševne sposobnosti ne sprejme duhovnega, je duhovno kljub temu tu. Od zadnje tretjine 19. st. nas vendar obliva duhovno. Priteka v zemeljski razvoj. Rečemo lahko: Duhovno je tu, le ljudje ga nočejo pripoznati.

Toda tudi če ljudje duhovnega ne sprejmejo, je vendarle tu! Tu je! In kaj iz tega duhovnega nastane? Izgleda zelo paradoksalno – kajti marsikaj kar je resnično in zelo resnično, se zdi današnjim ljudem paradoks –: Ljudje jedo in pijejo, morda še najraje tisti, ki zavračajo duhovno. Ljudje, ki duhovno odklanjajo in zavračajo, vendar jedo in pijejo, sprejemajo duhovno nezavedno skozi proces prehranjevanja in prebave. To je skrivnost tiste poti v materializem, ki se je začela nekako 1840 v svoji moči, ali se je veliko bolj pripravljala. Tisti ljudje, ki duhovnega ne sprejemajo skozi dušo, danes duhovno kljub temu sprejemajo; ko jedo in pijejo, jedo in pijejo duha. So jedci duše in duha. Na ta način prehaja duh, ki priteka v zemeljski razvoj, v luciferski element, je posredovan Luciferju. Luciferska sila, ki lahko potem pomaga ahrimanski sili v pripravi njene kasnejše inkarnacije, postaja tako vse močnejša. To bodo morali spoznati ljudje, tisti ljudje, ki se spustijo v to, da bodo ljudje prihodnosti ali zavestno sprejeli duhovna spoznanja ali nezavedno duha jedli in pili, in bili tako predani luciferskim močem.

Ta tok jedenja duše in duha, še posebej podpira Ahrimana, ker lahko s tem ljudi vse bolj uspava, tako da jih lahko potem, ko s svojo inkarnacijo vstopi med ljudi, naskoči, in se mu zavestno ne morejo zoperstaviti.

Toda Ahriman lahko svojo inkarnacijo pripravlja tudi direktno, kar tudi dela. Današnji ljudje gotovo živijo duhovno življenje, vendar čisto intelektualno, ki se je najprej razširilo zlasti v znanosti, toda zdaj tudi v družbenem življenju vodi k vsem možnim družbenim pretiravanjem, nezmernostim, razuzdanostim in drugim ekscesom. Kakšne vrste je potem to intelektualno življenje?

Zelo malo je povezano z resničnimi interesi ljudi. Vprašam vas: Koliko učečih ljudi vidite danes vstopati in izstopati v visoke in nižje učne ustanove, ki dejansko svoji znanosti ne služijo iz notranjega entuziazma, ampak je to zanje zgolj služba? S čimer se ukvarjajo ni povezano z neposrednimi interesi duše. To gre celo vse do učne dobe. Pomislite, koliko je učečih na najrazličnejših stopnjah življenja, ne da je pri tem učenju prisoten resnični entuziazem, resnični interes. Kako zunanje postaja intelektualno življenje za mnoge ljudi, ki se mu predajajo. Veliko ljudi mora danes proizvajati vsakovrstno duhovno, ki potem pristane konzervirano v knjižnicah, ki kot duhovno življenje ni živo!

Vse, kar se razvije kot intelektualno duhovno življenje, brez prežarjenosti s človeško duševno toplino, ne da bi bil zraven človeški entuziazem, v svojem pravem smislu neposredno podpira Ahrimanovo inkarnacijo.  Ljudje postanejo uspavani, tako kot sem označil, kar je za Ahrimana nadvse ugodno.

Ob tem obstajajo številni drugi tokovi v duhovnem ali neduhovnem življenju, ki jih lahko uporabi Ahriman, če jih v pravem smislu ne uporabljajo ljudje. V zadnjem času ste slišali iti skozi svet, slišali zveneti – in še vedno slišite –, da bi se morale vzpostaviti nacionalne države, nacionalna kraljestva. O geslu ‘svoboda posameznim narodom’ se veliko sliši. Čas, v katerem so bila po krvni in plemenski oz. rodovni povezanosti ustanavljana kraljestva, je v razvoju človeštva mimo. Ko se danes poziva k narodnim, rodovnim in podobnim zvezam, k zvezam, ki ne izvirajo iz intelekta ali iz duha, to med ljudmi in človeštvu nasploh podpira in pospešuje disharmonijo, ki jo lahko Ahrimanova moč prav posebej uporabi. Narodni šovinizem, vsakovrstni sprevrženi patriotizem, vse to bo postal material, iz katerega si bo Ahriman pravočasno stesal, kar pač mora imeti.

K temu pride zraven še nekaj. Danes vsepovsod vidimo nastopanje za različne stranke. Kar zadeva ta strankarska mnenja in strankarske programe, ljudje vsekakor danes ne vidijo jasno in tudi nočejo jasno videti. Danes je mogoče z veliko človeško ostroumnostjo izpričati in dokazati tudi nekaj najbolj radikalnega. Leninizem je mogoče zelo radikalno dokazati, toda tudi njegovo nasprotje, in vse, kar leži med njima. Vsako človeško programsko mnenje je mogoče strogo dokazati. Le da ima tisti, ki dokaže nasprotno programsko mnenje prav tako strogo prav. Intelektualistični duh, kakršen danes vlada med ljudmi, nikakor ne zadošča, da bi pokazali karkoli v svoji življenjski sposobnosti, v svoji notranji življenjski vrednosti. To dokazuje. Toda kar je dokazano, vsekakor še ne moremo imeti za nekaj življenjsko vrednega, življenjsko močnega in trdnega. Zato se ljudje danes medsebojno bojujejo v nasprotnih strankah, ker je mogoče vsako strankarsko mnenje ali vsaj bistvena strankarska mnenja z enako pravico dokazati. Naš intelekt ostaja na zgornji plasti razumevanja stvari, ne seže do globine, kjer resnica resnično leži. To bi bilo treba le dovolj globoko in temeljito uvideti. Danes ljudje prav s svojim razumom radi ostajajo na površini, nočejo prodreti skozi globlje duhovne sile v nadaljnje, bistvu stvari ustrezajoče plasti biti. Če se le ozremo po zunanjem življenju, nam že to pogosto pokaže, kako so lahko skozi to, kar imajo ljudje danes radi, zavedeni in prevarani. Danes imajo ljudje v znanosti radi številke, in radi jih imajo tudi v družbenem življenju. Poglejte si za primer socialistično znanost, kako obstaja domala iz zvenečih statistik. Iz statistik, to pomeni iz številk, sklepajo najpomembnejše stvari in to uporabijo. S številkami je tudi mogoče vse dokazati in vse verjeti. Kajti številka ni sredstvo, da nekaj dokažemo, ampak je predvsem sredstvo za zavajanje ljudi.

Podobni prispevki

Dodaj odgovor