VZGOJA IN ŠOLSTVO

Ko je Steiner predaval delavcem o tročlenem socialnem organizmu, kjer je nakazal tudi pomembne vidike zdrave vzgoje in izobraževanja, je na pobudo in prošnjo delavcev in lastnika tovarne Waldorf Astoria tak sistem vpeljal za otroke tovarniških delavcev. Na duhovnih načelih so bili postavljeni temelji Valdorfske pedagogike. Ta pedagogika otroku ob pravem času glede na njegov razvoj in na pravi način predstavi primerne vsebine, ki naj bi s celostnim in harmoničnim pristopom omogočile razvoj otrokovih naravnih danosti. Upoštevati je treba predvsem dejstvo, da človek ni le intelektualno bitje, temveč tudi bitje srca in volje. V zgodnejšem izobraževanju se otroci učijo in izražajo z gibanjem, z doživljanjem, z ročnimi spretnostmi in manj z delom na abstraktni intelektualni ravni. V modernem potrošniškem času se zaradi mnogih težav, ki jih je pri otrocih množično opaziti, ta pedagogika vse bolj uveljavlja in širi. S svojim pedagoškim pristopom se namreč uspešno sooča z vedenjskimi posebnostmi otrok današnjih dni, kot so hiperaktivnost, motnje pozornosti, slab spomin, disleksija, nespoštljivo obnašanje, apatičnost, nasilje. Danes je v svetu že nekaj tisoč vzgojno izobraževalnih ustanov, ki svoje delo gradijo na temeljnih principih Steinerjeve pedagogike.

Originalna Valdorfska šola

Prva Valdorfska šola je bila ustanovljena leta 1919 v nemški tovarni