DRUŽBENO SOCIALNI ORGANIZEM

Delitev družbe kot socialnega organizma na tri osnovne člene je za Steinerja zgodovinsko in evolucijsko pogojena. Človek naj bi poiskal ustrezno povezavo med njimi.

Človeški organizem sestavljajo trije sistemi:        

  1. sistem glave in živčevja
  2. ritmični sistem pljuč in srca z ožiljem in
  3. sistem izmenjave snovi z okončinami.

Trojstvo socialnega organizma pa tvorijo:

  1. kulturno duhovni sistem,
  2. pravno državni sistem,
  3. gospodarski sistem.

Zakonitosti glave in živčevja pri človeku veljajo pri socialnem organizmu v gospodarskem sistemu, zakonitosti ritmičnega sistema v pravno državnem sistemu ter zakonitosti izmenjave snovi in okončin v kulturno duhovnem sistemu. Iz istega pravira so tudi ideje francoske meščanske revolucije: svoboda, enakost, bratstvo.

V svojem delu Filozofija svobode Steiner razlaga, da je v modernem obdobju mogoče edino iz globine človekovega bitja ustvariti nekaj resničnega. Eni iščejo resnico zunaj sebe – v življenju, drugi znotraj sebe- v srcu. Obe poti vodita do nje, vendar je v sedanjem obdobju bolj koristna notranja pot. Resnica, ki prihaja do nas od zunaj, je vselej negotova. Verjamemo lahko edino tistemu, kar se vsakemu posamezniku pokaže kot resnično v njegovi notranjosti. Samo nekaj, kar je resnično, nam lahko da gotovost in razvija naše individualne moči. Če je človek negotov, so njegove individualne moči šibke, zato v svetu, ki je poln ugank in protislovij, zelo težko najde smisel svojega ustvarjanja. Ljudje ne želimo le verovati, hočemo vedeti. Vera zahteva priznanje resnic, ki jih ne poznamo v celoti. Tisto, česar ne poznamo v celoti, nasprotuje individualnemu, ki želi vse doživeti v svoji notranjosti. Zadovoljuje nas edino vedenje, ki ni podvrženo nobeni zunanji normi, ampak izhaja iz notranjega življenja vsakega človeka. Steiner je s svojim delom Die Kernpunkte der sozialen Frage in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft z izredno energijo in mnogimi predavanji širil te koncepte po Nemčiji in Evropi v letih 1911-1914 v želji, da bi preprečil grozote 1. svetovne vojne in tudi po njej, saj je vedel, da napačna pot vodi v nova gorja; koncepti so nasprotovali nacionalizmu in spodbujali doseganje socialne solidarnosti skozi osebno svobodo. Kazal je na ideal v združenju treh svetov družbe:

  • svobode v kulturnem življenju,
  • enakosti v pravicah in
  • bratstva v ekonomski sferi.

Eden od odzivov na njegova prizadevanja je skriven požig duhovnega centra v Dornachu leta 1923, drug, svetel pa je ta, da se človeštvo nezadržno prežema z vsem, kar je Steiner učil, in to kljub nasprotnim trendom vse bolj udejanja.