MEDICINA

Steiner se je na mnoga vprašanja s področja zdravstva odzval s plodnim sodelovanjem z dr. Ito Wegman in utemeljil antropozofsko medicino. S serijo poglobljenih predavanj zdravnikom in študentom medicine je dal spodbude za opazovanje in zdravljenje človeka glede na njegovo duševno-duhovno organizacijo. Človeka obravnava v njegovi celoti kot fizično, življenjsko, duševno in duhovno bitje. Trdi, da klasična medicina ne zajema človeka v vsej njegovi polnosti. Antropozofska medicina išče podobnosti v naravi in pri človeku, s tem pa sklepa tudi o zdravilnih učinkih podobnih snovi. Pravila antropozofske medicine zahtevajo, da imajo vsi njihovi terapevti končano konvencionalno medicinsko fakulteto.

Danes so ideje dr. Steinerja prerasle v komplementarno gibanje, ki združuje množice široko razgledanih medicinskih strokovnjakov v mnogih klinikah, bolnicah, medicinskih šolah in centrih holističnega prehranjevanja.