EZOTERIČNI POMEN MEDITACIJE OZ. MOLITVE OČENAŠ

7,00

Vezava

mehka

Število strani

24

Kar želim povedati v tem predavanju, se nanaša na vprašanje: Koliko nam na čisto določenih primerih veroizpovedi kažejo, da temeljijo na duhovni ali recimo skrivni znanosti?

Danes vam lahko razložim le čisto majhen, vendar zato neskončno pomemben izsek poglavja o tem, kako verstva temeljijo na skrivni znanosti. Videli boste, da gre pri tem za eno samo tudi najbolj naivnemu človeku naše kulture poznano dejstvo ‒ duhovno dejstvo, znotraj katerega so skrite najgloblje duhovnoznanstvene resnice in osnove, ki jih moramo le poiskati, da bi videli modre in skrivnostne povezanosti znotraj duhovnega življenja človeštva.

Najprej se želimo vprašati glede krščanske molitve. Vsi veste, kaj danes imenujemo krščanska molitev. Že tukaj smo jo pogosto obravnavali in mnogi antropozofi so že vprašali, v kakšnem odnosu je ta krščanska molitev do duhovnoznanstvenega svetovnega nazora. Skozi ta svetovni nazor so člani antropozofskega gibanja v zadnjih letih zvedeli nekaj še o drugi obliki (recimo) povzdigovanja človeka, človeške duše k božansko-duhovnim kozmičnim močem; o meditaciji, o tem, kako v sebi doživeti duhovno vsebino, karkoli o tem, kar so nam dali veliki vodeči duhovi človeštva ali duhovne vsebine velikih kultur, v katere se človek potopi v meditaciji. Le-ta mu omogoči, da se v kratkem času v svoji duši zlije z božansko-duhovnimi tokovi v svetu.

Kdor meditira, četudi najbolj enostavno, po katerem koli meditativnem obrazcu oz. pravilu, izvirajočem pri duhovnih vodnikih človeštva, in ima pri tem v duhu navzoče katero koli pravilo, katero koli pomembno miselno vsebino (veste, da ne more biti vsaka miselna vsebina, ampak takšna, ki jo dajo Učitelji modrosti in je v sozvočju z občutenji) in se v meditaciji odpre v srcu, da ti obrazci zaživijo v njegovem srcu, se prepoji in prežame z višjo duhovnostjo, skozenj teče višja sila; živi v njej. Najprej si preskrbi silo, da bi tako okrepil, povzdignil, oživil svoje običajne duhovne sile; in če ima dovolj potrpljenja ter vztrajnosti in morda to silo v sebi moralno in intelektualno okrepi, potem nastopi tudi trenutek, ko se lahko zaradi te meditativne vsebine prebudijo globlje, v vsakem človeku dremajoče sile. Od najbolj preproste moralne krepitve in okrepitve do najvišjih področij jasnovidnih zmožnosti so vse mogoče stopnje, ki jih je s takšno meditacijo mogoče doseči. Za večino ljudi je doseg višjih stopenj jasnovidnih zmožnosti le vprašanje časa, potrpljenja in energije. Običajno je meditiranje razumljeno bolj kot način, da se ljudje vzhodnih dežel (Jutrovega) povzpnejo do svojega Boga. Na zahodu, zlasti znotraj krščanskih skupnosti, poznamo namesto tega molitev, s katero skuša kristjan doseči svojega Boga, prizadeva si nekako vstopiti v višje svetove …

Delite s prijatelji: