DELUJOČE DUHOVNE SILE V SOBIVANJU STARE IN MLADE GENERACIJE

KAZALO Prvo predavanje, Stuttgart, 3. oktobra 1922 Prepad med starejšo in mlajšo generacijo. Različnost duševnih govoric. Ohranitev srednjega veka v zahodni Evropi; zahodnoevropski materializem v srednji Evropi. Goethe in Darwin.…

Continue ReadingDELUJOČE DUHOVNE SILE V SOBIVANJU STARE IN MLADE GENERACIJE