Peti evangelij 1(12)

Rudolf Steiner: Peti evangelij 1(12) Kristiania (Oslo), 1.-6. oktober 1913

Tema, o kateri mislim v teh predavanjih govoriti, se mi zdi z vidika sedanjega časa in sedanjih razmer prav posebej pomembna. Na samem začetku naj poudarim, da izbiri  naslova Peti evangelij ni botrovala nobena želja po senzaciji ali čemu podobnemu. Upam, da mi bo uspelo pokazati, da je v določenem smislu in še posebej v tem, kar mora biti za nas v sedanjosti še posebej pomembno, o takem Petem evangeliju resnično mogoče govoriti in da dejansko ni noben naslov bolj primeren za tisto, kar sem se namenil povedati.   (več …)

Continue ReadingPeti evangelij 1(12)

Peti evangelij 2(12)

Rudolf Steiner: Peti evangelij 2(12)

Ozrimo se na tistega, ki je sam z določeno veličino stopil na stran krščanstva, kot znamenit cerkveni oče Tertullian. V njem vidimo rimljana, ki je bil dejansko, vsaj kar zadeva njegov jezik, skoraj novi ustvarjalec romanskega jezika, ki je s pravilnostjo in natančnostjo skoval nove besede, ki nam omogočajo prepoznati osebnost izrednega pomena. Če pa se vprašamo o tem, kaj misli o Kristusovi ideji Tertullian, je stvar drugačna. Tu odkrijemo, da kaže prav malo intelektualne in duhovne odličnosti. (več …)

Continue ReadingPeti evangelij 2(12)

Peti evangelij 3(12)

Rudolf Steiner: PETI EVANGELIJ 3(12)

Začnimo naša opazovanja s tako imenovanimi binkoštmi. V prvem predavanju sem že omenil, da se lahko pogled jasnovidnega raziskovanja usmeri vsaj k temu dogodku, kajti ta dogodek se nazaj usmerjenemu jasnovidnemu pogledu prikaže kot nekakšno prebujenje, ko se na določen dan, na katerega nas lahko spomni praznik na bnkoštno nedeljo, spomnimo tistih osebnosti, ki jih običajno imenujemo apostoli ali učenci Jezusa Kristusa. (več …)

Continue ReadingPeti evangelij 3(12)

Peti evangelij 4(12)

Rudolf Steiner: PETI EVANGELIJ 4(12)

Morda bodo ljudje nekega dne tudi v znanstvenem smislu uvideli in bolje spoznali povezanost tiste zatemnitve Sonca s tem zemeljskim potresom, kajti določene teorije, ki se že danes, vendar še nepovezano, širijo po svetu, kažejo povezanost sončnih mrkov z zemeljskimi potresi in celo eksplozijami plina v rudnikih. Tisti zemeljski potres je bil posledica zatemnitve Sonca. Prav ta potres je pretresel grob, v katerega je bilo položeno Jezusovo truplo – in prestavil kamen, ki je bil položen na gomilo, v zemlji pa je nastala razpoka, ki je pogoltnila truplo. (več …)

Continue ReadingPeti evangelij 4(12)

Peti evangelij 5(12)

Rudolf Steiner: PETI EVANGELIJ 5(12)

Ko sem v prejšnjem predavanju govoril o tem, da so tiste osebnosti, ki jih običajno imenujemo apostoli Kristusa Jezusa, doživljale določeno prebujanje v trenutku, iz katerega izhaja tako imenovani binkoštni praznik, to ne pomeni, da so se tega, o čemer moram govoriti kot o vsebini tako imenovanega Petega evangelija, že takrat, enako kot to razlagam sedaj, s polno zavestjo zavedali tudi apostoli. (več …)

Continue ReadingPeti evangelij 5(12)

Peti evangelij 6(12)

Rudolf Steiner: PETI EVANGELIJ 6(12)

Pred kratkim je izšla knjiga, ki bi jo zelo priporočil v bra­nje, ker izvira od zelo duhovitega človeka in lahko dokaže, kakšne nesmisle o duhovnih stvareh lahko duhovit človek izreče. Mislim na knjigo, ki jo je napisal Maurice Maeteilinck z naslovom O smrti (Vom Tode). Med marsikaterimi nesmiselnimi stvarmi, ki so v knjigi, je tudi trditev, da ko naj bi človek umrl, ne more več trpeti, ker naj bi bil takrat vendar duh in nima več fizičnega telesa. Duh pa ne more trpeti. Edino telo lahko trpi. Maeteilinck, duhovit človek, se torej predaja iluziji, da samo fizično lahko trpi in da zato mrtvi ne more trpeti. (več …)

Continue ReadingPeti evangelij 6(12)

Peti evangelij 7(12)

Rudolf Steiner: PETI EVANGELIJ 7(12)

Ko se nasploh lotim govoriti o tem, kar moram povedati iz vsebine Petega evangelija, me nekako tolaži zaključek Janezovega evangelija. Spomnimo se tega zaljučka, kjer je zapisano, da v evangelijih nikakor niso zapisani vsi dogodki, ki zadevajo življenje Kristusa Jezusa na Zemlji. Kajti če bi hoteli zapisati vse, potem na svetu ne bi mogli zagotoviti dovolj knjig, ki bi vse to sprejele. Tako torej nihče ne bo mogel dvomiti v to, da se je poleg tega, kar je zapisano v štirih evangelijih, lahko zgodilo še marikaj dru­gega. (več …)

Continue ReadingPeti evangelij 7(12)

Peti evangelij 8(12)

Rudolf Steiner: PETI EVANGELIJ 8(12)

Umaknjena Jezusova duša se je čutila dvignjeno v duho­vno kraljestvo, čutila se je kakor prestavljeno v področje Sončevega obstoja. In zdaj sliši, kakor iz sfer Sončevega obstoja zveneče besede, kot jih je ta duša že prej skozi Bat kol pogosto slišala. Toda zdaj je bil Bat kol povsem spremenjen. Tudi glas je prihajal do njega iz povsem druge smeri in tisto, kar je Jezus iz Nazareta zdaj slišal, to lahko, če to prevedemo v naš jezik, povzamemo v besede, ki sem jih smel prvič sporočiti, ko smo pred kratkim polagali temeljni kamen za našo zgradbo v Dornachu. (več …)

Continue ReadingPeti evangelij 8(12)

Peti evangelij 9(12)

Rudolf Steiner: PETI EVANGELIJ 9(12)

V včerajšnjem predavanju smo pogledali na življenje Jezusa iz Nazareta od njegovega dvanajstega do konca dvajsetega leta. Iz tega, kar sem vam smel povedati, ste gotovo lahko začutili, da se v tem času niso odigrale le globoko pomenljive stvari za dušo Jezusa iz Nazareta, ampak tudi za vso evolucijo človeštva. Kajti po nekem globoko notranjem občutku, ki ste si ga lahko z vašim duhovno znanstvenim študijem zgradili, gotovo veste, da je v človeški evoluciji vse povezano in da je tako pomem­ben dogodek v življenju nekega človeka, čigar duševno življenje je tako zelo, tako brezmejno povezano s stvarmi, ki zadevajo celotno človeštvo, prav tako pomemben za celotno evolucijo človeštva. Na najrazličnejše načine sku­šamo dognati to, kar za evolucijo človeštva pomeni dogo­dek na Golgoti. (več …)

Continue ReadingPeti evangelij 9(12)

Peti evangelij 10(12)

Rudolf Steiner: PETI EVANGELIJ 10(12)

Za Jezusa je bilo to silno pomembno, boleče doživetje, da si je moral reči: Nekoč je bilo razumljeno, kar so preroki učili, hebrejsko ljudstvo je razumelo jezik bogov, danes pa ni nikogar tu, da bi ga razumel; to bi bila pridiga za gluha ušesa. Take besede danes niso več primerne; ni več ušes, da bi razumele! Brez vrednosti in brez koristno je vse, kar bi lahko o tem povedali. In ko je premislil, kaj naj še reče o tem, je Jezus iz Nazareta dejal svoji materi: Razodetje davnega judovstva za Zemljo ni več mogoče, kajti starih Judov ni več tukaj, da bi ta razodetja sprejeli. Na Zemlji je danes to treba imeti za nekaj, kar je brez vrednosti. Mati je tiho, a s čudnimi občutki v svojem srcu poslušala, kako je govoril o brezvrednosti tega, kar je bilo njej najsvetejše. (več …)

Continue ReadingPeti evangelij 10(12)

Peti evangelij 11(12)

Rudolf Steiner: PETI EVANGELIJ 11(12)

Ko je Kristus Jezus zapustil samoto, se je čutil odrinjenega od vsega tistega, kar je preživel in kar se je naučil po svojem dvanajstem letu; čutil je, da je Kristusovo bitje združeno s tem, kar je v njem živelo pred njegovim dva­najstim letom. Z vsem tistim, kar je v človeštvu zastarelo in ovenelo, se ni več čutil povezanega. Celo do jezika, ki so ga uporabljali v njegovem okolju, je postal ravnodušen in je najprej predvsem molčal. Taval je po okolici Naza­reta in vse bolj stran in vedno dlje. Obiskal je veliko tistih krajev, skozi katere je šel že kot Jezus iz Nazareta in tam se je pokazalo nekaj nadvse posebnega. Prosim, upošte­vajte, da pripovedujem zgodbe Petega evangelija in nesmiselno bi bilo iskati nasprotja in protislovja med tem in ostalimi štirimi evangeliji. Stvari pripovedujem take, kot so v Petem evangeliju. (več …)

Continue ReadingPeti evangelij 11(12)

Peti evangelij 12(12)

RUDOLF STEINER: PETI EVANGELIJ 12(12)

Priznati moram, da sem bil nadvse začuden in osupel, ko sem se zavedel, da na primer besede iz pogovora s pridi­garji saduceji, o katerem govori Markov evangelij, niso prišle iz ust Jezusa, ampak iz ust enega izmed učencev, toda izrekel jih je Kristus. Tudi to se je pogosto dogajalo, da je bil Kristus Jezus, kljub temu da je zapustil skupino svojih učencev in se začasno ločil od nje, še vedno med njimi. Z njimi je hodil duhovno, medtem ko je bil telesno daleč stran, ali pa je bil takrat z njimi le v svojem eteričnem telesu. Njegovo eterično telo je bilo med njimi, potovalo je z njimi po deželi in pogosto ni bilo mogoče razločiti, kdaj je imel takorekoč s seboj fizično telo in kdaj se je pojavil le kot eterično telo. (več …)

Continue ReadingPeti evangelij 12(12)