Ali je Steiner resnično odobraval sedanjo globalno kampanjo cepljenja?

Ali je Steiner resnično odobraval sedanjo globalno kampanjo cepljenja? Brane Žilavec, Velika noč 2021 V sedanjem času nismo priča le nezaslišanemu pritisku, da se celotno človeštvo cepi proti virusu SARS-CoV-2…

Continue ReadingAli je Steiner resnično odobraval sedanjo globalno kampanjo cepljenja?

Rudolf Steiner: FILOZOFIJA, KOZMOLOGIJA IN RELIGIJA V ANTROPOZOFIJI

KAZALO TRIJE KORAKI ANTROPOZOFIJE DUŠEVNE VAJE MIŠLJENJA, ČUTENJA IN HOTENJA IMAGINATIVNE, INSPIRIRANE IN INTUITIVNE SPOZNAVANE METODE SPOZNAVNE OSNOVE RESNIČNE FILOZOFIJE, KOZMOLOGIJE IN RELIGIJE DOŽIVLJAJI DUŠE MED SPANJEM PREHOD OD DUŠEVNO-DUHOVNEGA…

Continue ReadingRudolf Steiner: FILOZOFIJA, KOZMOLOGIJA IN RELIGIJA V ANTROPOZOFIJI

Dane Zajc

KEPA PEPELA Dolgo nosiš ogenj v ustih. Dolgo ga skrivaš. Za koščenim plotom zob. Med belim risom ustnic ga stiskaš.   Veš, da ne sme nobeden zavohati dima iz tvojih…

Continue ReadingDane Zajc

1-KALANČA (Kalanchoe – Bryophyllum daigremontianum) – ZDRAVILNA RASTLINA

Bryophyllum daigremontianum, običajno imenovana  hudičeva hrbtenica, mati tisočerih, krokodilja roža ali mehiški klobuk je sočna rastlina izvorno z Madagaskarja. Vse rastline iz družine Bryophyllum se razmnožujejo vegetativno iz brstičev, ki se razvijejo na…

Continue Reading1-KALANČA (Kalanchoe – Bryophyllum daigremontianum) – ZDRAVILNA RASTLINA

PREGLED PREVODOV DEL SAMAELA AUN WEORJA V SLOVEŠČINO

Sveta vnaprejšnja usodna določitev - Sveta predestinacija, 2018 (50 str., 12 evrov) /Temeljna spoznanja endokrinologije in kriminologije, 1972, 2017 (155 str., 19 evrov) Revolucionarna psihologija, 1973, 2017 (135 str., 17…

Continue ReadingPREGLED PREVODOV DEL SAMAELA AUN WEORJA V SLOVEŠČINO

NOTRANJI VIDIK DRUŽBENIH UGANK (6)

O tej Luciferjevi kulturi si vsekakor ne smemo ustvariti zgolj neprijaznega mnenja. Kajti tisto, kar je grška kultura prinesla najlepšega, celo v filozofskem pogledu, kar je živelo prav tako v stari grški filozofiji, še v tragedijah Ajshila, vse to ne bi moglo nastati brez te Luciferjeve inkarnacije. (več …)

Continue ReadingNOTRANJI VIDIK DRUŽBENIH UGANK (6)

NOTRANJI VIDIK DRUŽBENIH UGANK (5)

Rudolf Steiner, predavanje, Bern, 4. novembra 1919

Razvojno fazo človeštva, ki se s posebnim značajem začne v našem času – samoumevno je mogoče reči, da se v vsakem času začne neka določena razvojna faza, le da je treba potem označiti, kako je ta razvojna faza oblikovana –,  je mogoče označiti tako, da v glavni stvari vse, kar mora človeštvo preživeti v bolj oddaljenem zemeljskem času, preide v fizičnem svetu v neke vrste padec, nazadovanje, nazadujoč razvoj, propad. (več …)

Continue ReadingNOTRANJI VIDIK DRUŽBENIH UGANK (5)

NOTRANJI VIDIK DRUŽBENIH UGANK (4)

Inkarnacija Luciferja na vzhodu v predkrščanskem času. Misterij na Golgoti. Kristusov impulz. Prihodnja inkarnacija Ahrimana na zahodu, Rudolf Steiner, predavanje, Zürich, 27. oktobra 1919

Šele v 19. st. se je na položaj ekonomskega človeka povzpel bankirsko misleč človek, in šele v 19. st. je docela ustvarjen tisti red, ki dejansko skozi denarno gospodarstvo prekrije vse ostale odnose. Le uvideti je treba te stvari, in jim pravilno empirično, izkustveno slediti. (več …)

Continue ReadingNOTRANJI VIDIK DRUŽBENIH UGANK (4)

NOTRANJI VIDIK DRUŽBENIH UGANK (3)

Inkarnacija Luciferja na vzhodu v predkrščanskem času. Misterij na Golgoti. Kristusov impulz. Prihodnja inkarnacija Ahrimana na zahodu, Rudolf Steiner, predavanje, Zürich, 27. oktobra 1919

Če hočemo zavzeti pravilno stališče do moderne znanosti, je treba prepoznati iluzionistično znanje. (več …)

Continue ReadingNOTRANJI VIDIK DRUŽBENIH UGANK (3)

NOTRANJI VIDIK DRUŽBENIH UGANK (2)

Inkarnacija Luciferja na vzhodu v predkrščanskem času. Misterij na Golgoti. Kristusov impulz. Prihodnja inkarnacija Ahrimana na zahodu. (Rudolf Steiner, Zürich, 27. oktobra 1919)

Ko je potem luciferski impulz vse bolj izgineval iz človekove duševnosti, so bili ljudje tudi vse manj v stanju resnično pravilno vase sprejeti Kristusov impulz. Pomislite le na to, da so mnogi v novejšem času postali materialistični. (več …)

Continue ReadingNOTRANJI VIDIK DRUŽBENIH UGANK (2)

NOTRANJI VIDIK DRUŽBENIH UGANK (1)

Inkarnacija Luciferja na vzhodu v predkrščanskem času. Misterij na Golgoti. Kristusov impulz. Prihodnja inkarnacija Ahrimana na zahodu. (Rudolf Steiner, Zürich, 27. oktobra 1919)

Ko v sedanjosti širši publiki govorimo prav o najpomembnejših vprašanjih našega časa, smo v drugačnem položaju, ko ničesar ne vemo o globokih silah zgodovinskega nastanka sveta – z drugimi besedami: o znanosti iniciacije –, ali ko o tem nekaj vemo. (več …)

Continue ReadingNOTRANJI VIDIK DRUŽBENIH UGANK (1)

ETER, ELEMENTARNA BITJA, NARAVA (21)

Človeško kraljestvo

V oddelkih o prej obravnavanih kraljestvih narave je bilo že jasno, kako tesno je ostalo človeško kraljestvo povezano z ostalimi kraljestvi narave, potem ko se je človeštvo znebilo za ljudi pretesne ovojnice (kože) in je kot zemeljska pojavna oblika različnih vrst kraljestev narave prikapljala na zemeljsko površino. Kraljestvo človeka je do izgona iz raja ostalo v eterično-astralnem območju Zemljine ovojnice. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA, NARAVA (21)

ETER, ELEMENTARNA BITJA, NARAVA (20) (Po R. Steinerju)

Živalstvo

Ko je rastlinstvo z nastankom svojih zemeljskih pojavnih oblik zadostilo predpogoju za prehranjevanje, so fizične pojavne oblike živalstva lahko našle potrebne življenjske pogoje. Celotno življenje je potekalo še izključno v vodnem elementu. Alge so bile še dolgo edine nosilke klorofila, edine proizvajalke ogljikovih hidratov. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA, NARAVA (20) (Po R. Steinerju)

ETER, ELEMENTARNA BITJA, NARAVA (19) (Po R. Steinerju)

Rudnine (minerali) 

To kraljestvo narave je prvo doseglo zemeljsko fizično pojavno obliko. Vanj sodi vse, kar je brez življenja. Posamezne pojavne oblike imajo na Zemlji le fizično telo, obtkano z eteričnim telesom, obsijano z astralnim telesom, vodi pa ga ustrezni skupinski Jaz (skupinska duša). Poleg trdnih zemeljskih tal prištevamo k mineralnemu kraljestvu tudi vse vodne oblike do oblakov v atmosferi in prav tako proste pline. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA, NARAVA (19) (Po R. Steinerju)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (17)

Vitamini V delu o elementarnih bitjih ne smemo pozabiti obravnave bistva vitaminov, saj so te danes tako pogosto omenjane snovi v tesni zvezi z elementarnimi bitji. Prisotnost vitaminov v hrani je zaželena, medtem ko povzroči njihovo pomanjkanje v hrani živali in človeka bolezenske pojave. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (17)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (16)

Povzetek opazovanj o elementarnih bitjih

Stalno nas torej obdaja obilje skupin elementarnih bitij, v bistvu pa sta le dve glavni skupini. Prvič: skupina zelo uporabnih elementarnih bitij, brez katerih ne bi nastalo življenje in na Zemlji ne bi mogel živeti noben organizem. So dejanski nosilci življenja. Gnomi, undine, silfe in salamandri se nenehno žrtvujejo, ko se začarajo v posamezne organizme. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (16)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (15)

Elementarna bitja kot predstopnje Jupitrovih ljudi Glede nastanka prihodnjih Jupitrovih ljudi je potrebno vedeti, da je nravno (moralno) in nenravno vedênje človeka mogoče spoznati po zvodenelem, medlem dihu (človeškem izdihu). Povsem drugačen je zvodeneli dih pri nekem k nravnosti nagnjenem človeku od zvodenelega diha pri človeku, ki je nagnjen k nemoralnemu, nenravnemu. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (15)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (14)

Z izvajanjem glasbe privabljena elementarna bitja Človek privablja z izvajanjem glasbe elementarna bitja, kajti obstajajo duhovna bitja, ki imajo astralno telo kot najnižji člen in so torej sestavljena še iz višje, finejše substance. Vselej najdejo možnost imeti s človekom nekaj skupnega v tistih umetnostih, ki se izražajo v gibalni obliki in glasbi. Prostor, napolnjen z zvoki glasbe, je priložnost za spust duhovnih bitij z astralnim telesom kot najnižjim členom. Napolnitev prostora z muzikalnimi zveni je vsekakor nekaj, kjer človek ustvari sodelovanje med seboj in drugimi bitji. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (14)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (13)

Elementarna bitja, ki nastanejo s slabim delovanjem ljudi Naslednje tri obravnavane skupine elementarnih bitij so v svojem nastanku pogojene z bolj ali manj nesocialnim medsebojnim vedênjem ljudi.

Fantomi slepila Ko pregledujemo bivanje v fizičnem svetu, vemo, da je naše življenje polno vsemogočih neresničnosti. Ko ljudje drug drugemu nekaj rečejo, a tega tako ne mislijo, je to kakor odtis pečata v pečatni vosek. Odtis ostane. Hinavščina, neresnica, obrekovanje ostanejo kot odtisi v fizičnem telesu. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (13)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (12)

Siceršnja v človeku delujoča elementarna bitja

Splošno Človek skozi svoje neštete čutne zaznave nenehno zaznava elementarna bitja vseh  vrst, ki so se začarala v vsem fizično-čutno zaznavnem in se iz zaznanega objekta odčarajo. Skozi svoje čutne organe sprejme vase elementarna bitja, ki jih je tako odčaral. Za ta elementarna bitja je človek v svojem življenju prehodna točka. Kolikor se človek poduhovi, toliko lahko elementarna bitja, ki jih je odčaral in sprejel vase, vodi nazaj v njihov element, ko prekorači prag mrtvih. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (12)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (11)

Delovanje v tehniki Spoznali smo že elementarna bitja, ki so sicer v okviru revolucije človeštva pod vodstvom potrebnih služabnikov ustvarjalnih moči v območju rojstva in smrti, ki pa imajo po drugi strani nalogo pomagati razvijati tehniko, da bi s tem to novodobno kulturo privedli do uničujočega konca. Kako ta elementarna bitja na najrazličnejše načine delujejo v tehničnih dogajanjih? Gre za tristopenjski proces. Na prvi stopnji je treba za tehnični proces potrebne surovine iztrgati iz naravnih nahajališč in ga bolj ali manj razdrobiti. Ko najprej mineralno zdrobimo in zmehčam