Endokrinologija 3(3)

Facebook
Twitter
Pinterest
Email

Samael Aun Weor: Endokrinologija 3: Vitalni temelj; Tatve in hormoni; Prostata; Testisi in jajčniki

VITALNI TEMELJ

Znanstveniki, ki dvomijo v obstoj etra, nimajo znanstvene osnove za svoje teorije. Dejansko se igrajo z besedami, s termini. S tem ko rečejo, da je eter radioaktivnost ali magnetno polje itd., etru ničesar niti ne odvzamejo niti ne dodajo. V vsa­kem primeru njihovi dvomi, analize in spreminjanje termi­nov služijo edino temu, kar imenujemo eter. Večinoma se ljudje prepiramo in borimo zgolj glede vprašanja terminov ali besed itd., v osnovi pa dejstva ostajajo dejstva.

Ruski modreci so s svojimi močnimi teleskopi odkrili sve­tove v protoplazmičnem stanju. Ti protoplazmični svetovi so izšli iz etra. Eterične svetove lahko sprejmemo s prep­rosto indukcijo. Kljub temu nekaterim znanstvenikom ta termin ni všeč. Termin je malo pomemben. Pomembna so realna dejstva.

notranji mir 2Preden je svet postal protoplazmičen, je bil v eteričnem stanju. Veliki hindujski znanstvenik Rama Prasa pravi: Vse izhaja iz etra, vse se vrača v eter.

Če protoplazma izhaja iz etra, moramo sprejeti, da je eter v vitalnem temelju vsega, kar obstaja.

Orientalni mistiki domnevajo, da ima eterično telo človeka štiri vrste etra. To zahodnim znanstvenikom ni všeč. Ven­dar ko zahodni znanstveniki študirajo eter (vseeno, kakšno ime mu že dajo), potem morajo s preprosto analizo in las­tno izkušnjo sprejeti štiri etre orientalcev.

Tako ima torej eterično telo človeka štiri etre. Kemijski eter. Življenjski eter. Svetli, sijoči eter. Odsevni eter. Vsak od teh štirih etrov ima svoje funkcije v intimnem odnosu do celotne organske ekonomije.

Kemijski eter je povezan z vsemi procesi organske asi­milacije in eliminacije. Življenjski eter je povezan s procesi reprodukcije rase. Svetleči eter je povezan z vsemi pro­cesi čutnih zaznav. Odsevni eter je intimno povezan s sposobnostmi pomnenja, imaginacije, volje itd.

Vitalno telo nadzira celotni živčni sistem motorične žile, je sedež in temelj življenja. Vsak eterični atom prodre v vsak fizični atom in ga vibrira. Če dokončno izlo­čimo vitalno telo iz neke osebe, ta oseba neizbežno umre. Višek ab-surda je domnevati, da lahko kemijsko-fizični organizem za en sam trenutek živi brez vitalnega telesa. Isti ateistični ruski materialisti se, potem ko so temeljito prou­čili materijo, začenjajo zelo previdno vračati k postav­ljanju konceptov o vitalni osnovi žive materije. Znanstveni človek se z raziskovanjem človeškega organizma pribli­žuje eteričnemu telesu. Neizbežno bo prišel do tega in kmalu ga bo lahko kondenziral z neko oktoplazmo in ga študiral v laboratoriju.

Vse funkcije našega organizma, vse dejavnosti kalorij, reprodukcije, izgorevanja, metabolizma itd., imajo svoj temelj v vitalni osnovi.

TATVE IN HORMONI

Obstaja eter v ognjenem stanju (tejas). Obstaja eter v plinastem ali fluidnem stanju kot princip zraka (vaju). Obstaja eter v vodenem stanju kot princip vode (apas). Obstaja eter v trdnem stanju kot mineralni princip (pritvi).

To so tatve hindujcev. Ko te tatve kristalizirajo ali kon­denzirajo, imamo potem fizične elemente ogenj, zrak, vodo in zemljo.

Naše eterično telo je zgrajeno iz tatev. Tatve in čakre so intimno povezane. Tatve vstopijo v čakre in potem prei­dejo v notranjost žlez z notranjim izločanjem. Znotraj žlez tatve okrepijo delovanje teh zelo majhnih endokrinih labo­ratorijev in se spremenijo v hormone.

Tatve vstopijo v organizem,  toda iz njega ne izstopijo.

Tatve se tudi preobrazijo v gene in kromosome, ki se kasneje spremenijo v spermatozoide.

Vse prihaja iz etra, vse se vrača v eter.

Eter je kondenzacija substance, ki se imenuje akaša. Ta substanca je prvo sevanje korena mulaprakriti ali bis­tvena, poglavitna materija, pusta in nevtralna med alkimi­sti poznana kot ens seminis (enota semena). 

Akaša je ognjeno sevanje bistva materije. Akaša je vse­bovana v semenu. Alkimisti pravijo, da je voda zunanja podoba ognja. Akaša je kundalini hindujcev.

Bistvo materije je predstavljeno z vodami vseh religioznih genez. Protoplazma vsake planetarne meglice je bila naj­prej eterična. Če gremo še dlje, moramo sprejeti, da v oza­dju vsakega učinka obstaja vzrok. Tudi sam eter mora imeti vzrok. Od hindujskih jogijev smo se naučili, da je v ozadju etra akaša. Orientalski modreci pravijo, da je akaša morje ognja. Ta nadastralni ogenj je vsebo­van v ens seminis (mulaprakriti indijskih modrecev). Ens seminis so semenski atomi vse znane materije. Akaša je bistvo zvoka. Zvok kondenzira z meditacijo akaše. Kača Kundalini je ogenj in je zvok. Nihče ne more inkarnirati Besede, če ne dvigne svete kače. Brez akaše ni mo­goče uresničiti in kristalizirati zvoka.

Vaju prane so zvočni valovi akaše. Ti zvočni valovi se kondenzirajo v tatve etra. Tatve se kristalizirajo v štiri ele-mente narave, v ogenj, zrak, vodo in zemljo. Skratka, kemijsko-fizični svet je materializacija zvoka. Kemijsko-fizični svet je kondenzacija zvoka. Ne sprejemamo antro­pomorfnega in dogmatskega boga, ampak znanstveno sprejemamo zvok kot vzrok vzrokov univerzuma.

Obstajati mora tudi vzrok za predkozmične zvoke. Veliki orientalni modreci nam govorijo o solarnem logosu. Dr. Krumm Heller je rekel, da Logos sanja. Gotovo je Logos popolna mnogotera enost. Logos je voj­ska Besede. Logos je Beseda.

V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela.

Logos ni individuum. Logos je vojska nedoumljivih bitij.

 PROSTATA

Ta izredno pomembna žleza je zelo majhna. Prostato imajo moški in vsi samci pri sesalcih. S podrobnim opazovanjem lahko vidimo, da ta čudovita žleza leži natančno na ozkem delu, na vratu mehurja. Uradna znanost še ne pozna povsem vseh funkcij pros­tate.

Prostata izloča belkasto in viskozno tekočino. Modreci medicine vedo, da je pri ženski sečevod dolg samo 35 milimetrov in da je zelo širok. Pri moškem je sečevod dolg 20 do 27 cm.

Zdravniki-magi v Grčiji, Egiptu, Samatraciji, Troji, Indiji itd. so imeli prostato vedno za zelo pomembno. Swami Sivananda pravi, da ima lotos pros­tate šest listov.

V nadnaravi, v četrti dimenziji, živi veliko bitij v astralnih telesih. Azijski modreci pravijo, da jim ta čakra prostate omogoča, da se zavedajo vseh teh bitij. Veliki hindujski modreci se dnevno koncentrirajo na prostatično čakro. Predstavljajo si, da potuje ta čakra z leve na desno kakor magnetna igla. Z vokalizacijo črke M pri zaprtih ust­nicah, podobno kot če bi imitirali mukanje bika, vendar neslišno. To je  podaljšan zvok v obliki valovanja. Če to prakso iz-vajamo dnevno in veliko let, prebudimo prostati­čno čakro.

Ko začne prostatična čakra delovati, nam podeli moč, da iz fizičnega telesa prestopimo v astralno telo. Takrat se lahko gibljemo v tem astralnem telesu neodvisno od fizi­čne materije. V astralnem telesu se lahko človeško bitje prestavi na druge planete. V astralnem telesu lahko člo­vek sam razišče velike misterije življenja in smrti. Prosta­tična čakra nam dodeli moč za razdvojitev osebnosti. Peyotl je mehiški kaktus, ki uspe proizvesti podvojitev člo­veške osebnosti. S pejotlom lahko vsako človeško bitje zavestno izstopi v astralno telo.

Ta kakteja nima trnov, ima rožnate ali belo rožnate cve­tove in sadeže bledo rožnate barve. Stari azteški mehi­čani so pejotl častili kot sveto rastlino. Povrhnjica te kak­teje je zelo gladka in ima od pet do dvanajst cvetov, ki se med seboj ločijo s čudovitimi linijami desetih laskov,  polnih lepote.

Tehnično ime pejotla je anhalonium williamsil. Pejotla, ki služi za razdvojitev človekove osebnosti (razvoj) ne morete dobiti niti v glavnem mestu Mehike niti kjerkoli v Mehiki. Kdor hoče pravi pejotl, ga mora poiskati v pokrajini Chi­huahua med indijanci Taumaras ali v San Luis Potosi, se pravi na severu Mehike. Rastlino je treba žvečiti. Mora biti zrela in zelo sveža, suha ni dobra. V trenutku, ko uče­nec žveči ta kaktus, mora biti koncentriran na svoj lastni Intimus. Se pravi na svoje lastno notranje Bitje. V teh tre­nutkih je treba privzeti mistično držo in ravnanje. Spom­nimo se, da je naše notranje Bitje sam Bog. V teh trenut­kih, ko žvečimo pejotl, moramo zaspati ob koncentriranju na notranjega Boga. Natančen rezultat bo razdvojitev osebnosti. Takrat vstopimo v astralno telo. Tam lahko vidimo, slišimo, se dotikamo stvari onstran narave. To, kar doživimo s pejotlom, niso halucinacije, kot mislijo neved­neži. Intelektualec ne bo nikoli sprejel teh konceptov brez znanstvene osnove. Intelektualec ve, da obstaja četrta dimenzija. To ve vsak načitan, izobražen človek. Znanost je dokazala, da je zaznavanje naših petih čutil zelo ome­jeno. Pod rdečim je vsa skala infrardečega, nad vijoličnim je skala ultravijoličnega. Tega znanost ne zanika. Kristal izgubi elastičnost, kar pomeni, da se slika oblikuje na oče­sni mrežnici. To je tisto, kar se imenuje slaba izostrenost, slabo fokusiranje. Dejansko nihče ne zaznava samega objekta, ampak samo sliko objekta; daljnovidnost. Onemogoča nam videti sliko nekega bližnjega objekta, kratko­vidnost nas ovira pri gledanju oddaljenih objektov. Obstaja tudi daltonizem. Vnetje očesne mrežnice povz­roča daltonizem, mešanje barv.

V celoti človeško oko zaznava edino čutne slike. To je vse. Obstajajo tudi nadčutne slike v ultra in prilagojena čutila za sprejem takšnih slik. S pejotlom se takšna čutila aktivirajo in sprejemamo ultra slike, nadnaravne slike. Če bi bile te nadčutne slike halucinacije, kakor pravijo nevedni ljudje, potem bi bile halucinacije tudi čutne slike, ki nasta­jajo na očesni mrežnici. Izstopiti moramo iz materializma 18. stoletja. Biti moramo bolj analitični, manj dogmatični, bolj didaktični.    

Materija je kondenzirana energija. Kondenzirana energija v različnih stanjih. Obstajajo mase, katerih stopnja ener­getske vibracije je tako hitra, da dejansko izgine zaznava­nju naših petih čutil.

Obstajajo mase, katerih stopnja vibracije je tako počasna, da so pod mejo našega čutnega zaznavanja.

Pod in nad mejo zunanje čutne zaznave obstajajo fizične mase, ki jih človeško bitje normalno ne more zaznavati. Edino z močmi našega astralnega telesa lahko zazna­vamo druge dimenzije univerzuma in življenja.

Pejotl ima moč, da spravi tako rekoč trenutno v delovanje te čudovite sposobnosti, ki nam dovolijo raziskovati v četrti dimenziji narave.

Mnogi pravijo, da ne verjamejo. Tukaj ne gre za verjeti ali ne verjeti, v teh znanstvenih stvareh je edino, kar potre­bujemo logična analiza, znanstveno raziskovanje, ki je osvo­bojeno fanatizma in predsodkov. Eksperimentiranje.

Temeljito moramo raziskati vse pogojenosti človeškega bitja. Ne smemo se zapreti v nespravljivi, brezkompromis­ni znanstveni dogmatizem. V analizi moramo biti bolj liberalni. Materializem je vendar v isti Rusiji doživel pro­pad, saj je preverjeno dejstvo, da obstaja v celotni Rusiji 15 milionov pripadnikov mahamedanske vere.

Zaznave skrajnega so tako naravne, kot so zaznave obi­čajnih petih čutil. To niso deliriji halucinacije, kakor mislijo nevedni. Ne gre za vznemirjenja in patološke sugestije, niti za namigovanja fanatičnih nevednežev. Več moramo študirati in biti manj ponosni in domišljavi. Zaznave nad­čutnega obstajajo in jih je treba raziskovati.

Divje Indijance, ki v Republiki Haiti prakticirajo vudu, bi lahko kritizirali zaradi njihovih praktik črne magije in zaradi njihove pomanjkljive intelektualne kulture, toda dejansko nimamo nobene znanstvene osnove, da bi z vso logično natančnostjo presojali njihove nadčutne zaznave. Ne oporekamo, da v mnogih psihah obstajajo psihični zastoji, ki jih spremlja nemir, vznemirjenost. Vedeževanje v vseh svojih manifestacijah itd. Vedeževalne krize, ime­novane krize hvale Haitčanov, krize ekstatične vznemirje­nosti, med katerimi pride do nadčutnih zaznav, so v osnovi klinične in pravi psihiatriji popolnoma neznane.

Če odvržemo našo intelektualno domišljavost in ponos, pridemo do zaključka, da lahko analiziramo čutne pojave, objektivna fizična stanja človeškega organizma, vendar uradna znanost še vedno nima znanstvene avtoritete, da bi celovito presojala nadčutne zaznave.

Zagotovo je fanatizem najhujši sovražnik razuma in logike. Človek z univerze tudi zapade v fanatizem.

Kadar se smejimo jasnovidcem in krizam ekstatične vznemirjenosti, kadar mislimo, da so vse vizije, ki se med to krizo vidijo, halucinacije, neumnosti itd., ljudje z uni­verze zaradi čistega ponosa in domišljavosti zapademo v stanje nevedne fanatičnosti. Pod vplivom teorij, ki smo jih brali in zaradi intelektualnih principov, s katerimi modeli­ramo svoj intelekt.

Če o drugih mislimo, da so nevedni, lahko tudi oni enako mislijo o nas, ki se imamo za sledilce resnice in za učene. Mi nismo ljubitelji znanja. Vznemirljiva in patološka suge­stija lahko intelektualca spremeni v nestrpnega fanatika.

Črni magi Haitija sprejemajo med prakticiranjem vuduja  z jasnovidnostjo strašne realnosti nadčutnega sveta narave. Če hočemo razpravljati o neki stvari, jo je treba poznati. Mnenje nekega kritika nima vrednosti, če ta oseba stvari temeljito ne pozna. Univerzitetni človek ni prakticiral vuduja, ne pozna ga. Zato nima popolnega znanja o stvari.

Univerzitetni človek opazuje osebe v njihovih vedeževalskih krizah, vendar ne ve ničesar o tem, kar vidijo te osebe v svojih transih, kajti človek z univerze teh kriz še ni doži­vel, ni šel skoznje. Edino, kar lahko naredi v tem primeru, je, da si ustvari neutemeljena mnenja, ker nima popolnega znanja o stvari.

Prostatična čakra podeli vsakemu človeškemu bitju moč, da pozitivno in zavestno vstopi v astralni svet. Pomembno je razviti to čakro.

Ponovimo, da ne gre tukaj za verjeti ali ne verjeti. Pomembno je študirati, analizirati, eksperimentirati.

Ko intelektualec reče, da ne verjame v neko stvar, je s tem pokazal, da je praznoveren. Učen, študiran in analiti­čen človek reče: preštudiral bom, preizkusil, analiziral.

MODA (TESTISI) IN JAJČNIKI

Notranji izločki testisov in jajčnikov so dokončni in nepre­klicni za življenje človeškega bitja na Zemlji. Temeljne razlike med moškim in žensko se imajo zahvaliti izločkom mod in jajčnikov.

Za reprodukcijo človeške vrste sta potrebna samó ena semenčica in eno jajčece. To je vse. Znanstveno ne vidimo, iz kakšnega motiva človeško bitje uživa v razlitju sedmih milijonov spermatozoidov, ko dejansko potrebuje le enega. Jajčece je veliko in okroglo, ima lastno jedro z veliko protoplazmično glavo, ki izgleda kot rumenjak.

Spermatozoid je drugačen, na pogled je dolg in vitek, ima koničasto in ovalno telo, v katerem se nahaja osnovno jedro. Spermij ima kot riba podolgovat rep.

Gibanje ženskega jajčeca v vodah življenja je počasno in jajčece potrpežljivo čaka, da ga moški spermij najde. Spermij se z repkom odriva in plava v vodah seksualnega kaosa. V iskanju jajčeca, ki čaka na spermij, mora pluti zelo daleč.

Biologi ne vedo povsem znanstveno natančno, kaj je ta vzrok vzrokov, ki združi spermij in jajčece. To je za zna­nost še uganka. Obstajajo hipoteze, bolj ali manj znans­tvena mnenja, da ima protoplazma jajčeca veliko kemijsko privlačnost za spermij, itd. Vse to so hipoteze, vendar nič več kot to. Tudi če bi ta hipoteza držala, ne bi rešila uganke. Logično ne bi mogli sprejeti, da pride do nekega kemijskega postopka samodejno, brez zavestno usmerjenega principa. Od protoplazme jajčeca preidemo k njegovi energetiki. Logika nas vabi, da sprejmemo ta pojav kot privlačno magnetno polje  jajčeca. Logika nam pravi, da sprejmemo elektriciteto kot dinamično silo, ki spodbudi spermij proti jajčecu. V zadnji sintezi je atom eksponent energije. Elektromagnetne sile celotne protoplazme so strašna realnost. Vse žarči in seva. Sprejemamo meha­niko pojavov, toda potrebujemo imensko razlago zakonov, ki omenjeno mehaniko uravnavajo in nadzorujejo.

Dejansko se zdi kozmična zavest primarna inteligenca, ki vzpostavi združitev spermija z jajčecem. Ne bi mogli sprejeti inteligentnega pojava brez enako inteligentnega vzroka. Dejstva so dejstva in moramo jih spoštovati.

Gnostiki govorijo o Tretjem logosu. Znanost mora vedeti, da je Tretji logos natančneje primarna inteligenca. Tretji logos ni individuum. Tretji logos gnostikov je primarna inteligenca narave.

Ustvarjalna energija Tretjega logosa je primarna inteli­genca narave, ki združi spermij z jajčecem. Ustvarjalna energija Tretjega logosa se bipolarizira na pozitivno in negativno.

Spermij je eksponent pozitivnih sil Tretjega logosa. Jaj­čece je eksponent negativnih sil Tretjega logosa. Oba energijska pola se združita, da ustvarjata. Zakon je zakon.

Ko spermij vstopi v jajčece, gre skozi obglavljenje Janeza Krstnika.

Osemenjevanje živali v embrionalni etapi, vključno s človekom, prikazujejo materialistični darwinisti, da bi preizkusili in dokazali, da so z evolucijskim razvojem in preobrazbo vrst višja in bolj kompleksna bitja izšla iz nižjih in manj kompleksnih bitij.

Gnostiki menimo, da osemenjevanje pri živalih, vključno s človekom,  v embrionalni etapi do nasičenosti kaže dve stvari: enotnost življenja in izvorno seme. V kaosu seme vsega, kar obstaja, spi kot izvorno seme v semenskih atomih velikega univerzalnega življenja.

Ustvarjalna energija Tretjega logosa naredi plodne vode življenja (univerzalno seme) in vzbrstijo kali vse eksistence.

Vsaka vrsta ima v izvornem kaosu univerzalni prototip. V sloviti blastodermi obstajajo tri plasti absolutno različnih celic. Prva je notranja, druga srednja in tretja zunanja.

Spermij, združen z jajčecem, se razmnožuje s celično delitvijo in ustvari to družbo celic, ki jo imenujemo blastoderma. Želatinasti stanji spermija in jajčeca dokazujeta, da je v principu univerzuma  življenje subtilno, fluidno, želatinasto in kasneje otrdi. Spomnimo se velike želve, ki so jo častili indijanci Maji. Najprej je subtilna, želatinasta in potem se pojavi njen trden oklep, v katerem je vtisnjenih polno konstelacij in svetov. Tako kot je zgoraj, je spodaj. Na srečo so vendar ruski znanstveniki odkrili svetove v protoplazmičnem stanju.

Spermij in jajčece morata iti skozi proces evolucije in razvoj, preden se spremenita v novo vozilo človeške duše. Notranji vzroki staranja jajčeca-spermija so biologiji povsem neznani.

Intimni vzroki dozorevanja univerzuma v stanju protoplazme so uganka za astronomijo in astrofiziko. Zelo zanimivo je, da so znanstveniki rešili uganko o kromosomih. Zakaj ima jajčece samo 48 kromosomov? Zakaj ima tudi spermij 48 kromosomov? Uganke! Uganke!

Iz kakšnega intimnega motiva spermij in jajčece v času zrelosti izgubita vsak natančno 24 kromosomov? Kdo je tisti, ki se je vsilil in vse tako natančno in popolno izračunal?

Kaj je vzrok temu, da imata semenčica in jajčece, potem ko dozorita, skupaj isto izvorno število kromosomov, torej 48?

V tem sta dve matematični operaciji: odštevanje in seštevanje. Osnovna vrednost je 48. Če lahko obstajajo matematične operaciji brez matematične inteligence, lahko s preprosto logično indukcijo dokažemo realnost prvobitne inteligence narave, na katero se gnostiki sklicujemo, Tretjega logosa.

Potem ko je spermij oplodil jajčece, se 9 mesecev razvija v maternici. Celica jajčeca in spermija ima dve jedri, enega od spermija, drugega od jajčeca. Ti dve jedri se modro združita. Protoplazma obeh jeder se meša. Znotraj celice jajčece-spermij obstaja sfera privlačnosti. Velika sfera privlačnosti se tudi bipolarizira v skladu s prvobitno inteligenco. Vsaka izmed obeh polarnosti te sfere privlačnosti vleče jedro, ga razteguje in ga spreminja iz krogle v vreteno. V centru jedrnega vretena se nahajajo nemirni, spremenljivi kromosomi in geni. Geni so znotraj teh istih kromosomov. Geni nam predajo dediščino očeta in matere.

Vendar ni vse, kar prejme človeško bitje, podedovano. V krepostnih družinah se je rodilo veliko morilcev. V povprečnih družinah se je rodilo veliko genijev.

Če jasnovidec razišče spermij, ki se zrel napoti k jajčecu, lahko vidi v najvišjem vrhu spermija pomemben atom. Semenski atom. Ta atom je trio materije, energije in zavesti. Iz tega atoma izide zelo fin, subtilen otrok, ki je združen z določeno vsoto energijskih vrednosti narave. Te vrednosti sestavljajo Bitje, dušo.

Mi smo točke v prostoru, ki soglašajo, da služijo kot vozila določenim seštevkom vrednosti  narave. Smrt je ostanek pri ulomku. Dobljeni  ostanek, preostanek vrednosti.

Vrednosti narave so elektromagnetne. Vrednosti nadomestijo že mrtvo fizično telo, med novimi biološkimi procesi, katerih potek skrbno in pazljivo zasleduje biologija. To je zakon ponovnega utelešanja. Zakon je zakon. Zakon se izpolnjuje.

Znotraj fizičnih atomov jajčece-spermij je energija. Ta energija je organizirana. Ta energijska organizacija je mumija. Znotraj vsakega atoma mumije so atomi astralnega telesa. Znotraj astralnega telesa so vrednosti zavesti narave. (Iz teozofije poznamo sedmerno zgradbo, vendar sintetiziramo.)

Ne postavljamo dogem. Analiziramo in znanost že zmore materializirati astralno telo v nekaterih laboratorijih. Dejstva so dejstva in moramo jih spoštovati.

Vrline in hibe vsakega človeka so odvisne od kvalitete vrednosti, ki se vanj ponovno utelesijo, reinkarnirajo. V obdobju nadvlade Mavrov v Španiji je živel nek muslimanski svetnik, ki je študiral Koran. Ta svetnik je bil v Španiji med mavrsko okupacijo. Bral je Koran in študiral Biblijo. Rezultat tega je bil, da se mu je to spoznanje uprlo, in napolnil se je s skepticizmom.

Ta človek je umrl poln dvomov. Vrednosti tega človeka so se reinkarnirale v človeku, ki se je imenoval Voltaire. Kateri koli človek lahko razvije jasnovidnost in vidi, kako se  vrednosti zavesti v času in prostoru razvijajo.

Velik ameriški fiziolog Brown Sequard, ki ga je citiral Krumm Heller, je iznašel sistem zdravljenja, ki se je mnogim zdel nemoralen. Ta sistem, tako omenja Krumm, je zgrajen na tem, da se vzburi seksualni aparat, ne da bi prišlo do izliva semena. V tem primeru se seme umožgani in možgani se osemenijo, tako se seme asimilira znotraj organizma in živčni sistem se popolnoma nahrani in okrepi. Ta sistem ni bil ovira reprodukciji vrste. En spermij zlahka zapusti organizem, ni pa potrebno izbrizgati sedem milijonov spermijev, ki se izgubijo pri eni semenski ejakulaciji.

Sistem Browna Sequarda je znan v Italiji z imenom arkana AZF.

Dr. Krumm Heller pravi, da se s tem sistemom pozdravi impotenca.

Na strani 174 romana Rožni križ pravi dr. Krumm Heller tole: Študiji Rožnega križa nas učijo, da je seme astralna tekočina človeka, je življenje, vsebuje moč, vendar tako neizmerno veliko moč, da lahko, če se z njo naučimo upravljati, dosežemo vse. Zato je tako pomembno poznati skrivnosti Rožnega križa, kajti takrat se pridobi mogočno orožje proti nadlogam usode. 

Na strani 172 romana Rožni križ pravi dr. Krumm: Mag Rožnega križa občuti enako živčno vznemirjenost ob delovanju kakor kako drugo poželenja polno bitje. Če bi moški presegli to, kar je mogoče narediti v takem trenutku vznemirjenosti, bi zagotovo zmogli narediti vse drugo, razen tega da sledijo ženski.    

Azteški modreci davne Mehike so zelo dobro vedeli, kaj je treba narediti v tem trenutku vznemirjenosti. Na tlakovanih dvoriščih azteških templjev so moški in ženske goli cele mesece vztrajali v ljubljenju in spolni združitvi.

Ti pari so se znali umakniti pred spolnim krčem, da bi se izognili izlivu semena. Ti pari niso dovolili, da se čudovito seme izgubi iz organizma. To je slavna italijanska caretza, seksualno zadrževanje, sistem velikega ameriškega fiziologa Browna Sequarda. S tem sistemom je mogoče prebuditi Kundalini. Seveda zdravniki ne morejo najti Kundalini s skalpelom, toda če prakticirajo vaje gnostikov Rožnega križa, potem postanejo jasnovidni. Vsak jasnovidni zdravnik lahko vidi Kundalini.

Kundalini je azteška kača Quetzalcoatl, ogenj svetega du-ha, ognjena kača naših magičnih moči.

Jasnovidni jogiji vidijo lotosov cvet s štirimi čudovitimi listi, ki leži natančno med spolnim organom in anusom.

To je cerkev v Efezu, čakra muladhara. Znotraj te čakre se nahaja Kundalini. Ima obliko svete kače, je duhovni solarni ogenj, ki ga je mogoče videti edino z jasnovidnostjo. S sklapelom ga ni mogoče videti, ker ni materialen.

Kundalini je koncentrirana akaša. Akaša je vzrok etra in agent zvoka. Edino tisti lahko inkarnirajo Besedo, ki uspejo dvigniti akaško kačo po centralnem hrbteničnem kanalu.

Kundalini se razvije, evolucionira, napreduje znotraj avre solarnega Logosa.

Čakra spolnih organov je sedež zemeljske tatve pritvi (okameneli eter). Kdor upravlja s tatvo pritvi, lahko nadzira potrese.

V hrbtenjači obstaja sedem magnetnih centrov. Teh sedem centrov hrbtenjače je povezanih s sedmimi pomembnimi pleksusi velikega simpatičnega živčnega sistema. V teh sedmih centrih so vse tatvične moči. Plameneča akaša odpre teh sedem tatvičnih centrov hrbtenjače. Takrat postanemo mojstri tatev.

Prvi magnetni center hrbtenjače je cerkev tatve pritvi (zemlja), spolna moč. Drugi center ustreza prostatični čakri cerkve tatve apas (voda), tekoči eter. Tretji center je na vrhu popka v povezavi s solarnim pleksusom. To je cerkev tatve tejas (ognjeni eter), univerzalnega ognja. Četrti center hrbtenjače ustreza srčni čakri. To je sveti sedež tatve vaju (zrak), plinasti eter. To so štirje spodnji tatvični cen­tri  človeškega templja. Stolp templja predstavljata vrat in glava. V stolpu obstajajo trije višji tatvični centri, in sicer je peti center v grlu. To je cerkev Besede. Brez akaše zvok ne bi obstajal. Kundalini je ustvarjen z Besedo. Šesti magnetni center je povezan s čelno čakro. To je center jasnovidnosti. Kunda­lini odpre ta center in človeško bitje postane jasnovidno in lahko vidi nadčutno. Sedmi tatvični center je čakra s tisoč cvetnimi listi, ki leži v epifizi, češariki. Ko Kundalini odpre to čakro, prejmemo vsevidnost in druge najvišje moči. S sistemom Browna Sequarda prejmemo vse te moći, s pogojem da nikoli v življenju ne izlijemo semena. Sistem Browna Sequarda je arkana AZF.

Dr. Francisco A. Propato je citiral severnoameriškega kabalističnega modreca Manlya H. Halla, ki je v svoji knjigi o okultni anatomiji napisal: Tisti, ki niso sposobni dvigniti ognja hrbtenjače skozi kanal šušumno, bodo vrženi v stransko kraljestvo, podobno tistemu današnjih opic. (Kanal šušumne poteka vzdolž in znotraj hrbtenjače.)

Arkano AZF se mora prakticirati edino med zakoncema v legalno sklenjenih zakonih. Tisti, ki prakticirajo arkano AZF z drugimi ženskami, zagrešijo hud prestopek prešuštva.

Nihče, ki prešuštvuje, ne bo nikoli prebudil Kundalini in tatvične moči. (To velja tudi za ženske.) Gnostični posve­čenci, ne glede na spol, ki prešuštvujejo, izgubijo svoje moči.

Bog je Intimus, je notranje Bitje vsakega človeka, ki pride na svet. Bog je božanski hermafrodit, samec-samica, in ne potrebuje soproge, da bi prižgal svoje ognje. Moški ni Bog. Moški ne more prižgati svojih ognjev brez ženske. Moški za to potrebuje soprogo, ker moški ni Bog.

Moški se mora znebiti ponosa, prepričanja, da je Bog, kajti moški ni nič več od ubogega črva, ki se zvija v blatu zem­lje.

Velika joginja H. P. Blavatski, se je, potem ko je po smrti grofa Blavatskija ovdovela, morala poročiti s polkovnikom Olscotom, da bi prebudila Kundalini in dosegla tatvične moči.

V svetem redu Tibeta se učence poučuje arkano AZF.

V misterijih Egipta so učili arkano AZF vse posvečence in tisti, ki so javno objavili veliko arkano, so bili prekleti in obsojeni na smrt, odvedli so jih na notranje dvorišče in jim tam ob steni odsekali glavo, jim izrezali srce in njihove posmrtne ostanke razmetali na vse strani.

Na azteških dvoriščih so moški in ženske goli vztrajali v prakticiranju arkane AZF cele mesece. Tisti, ki je nesre­čno izlil seme, je bil obsojen na smrt, ker je oskrunil tempelj in so ga obglavili.

Posvečenci misterijskih šol vseh časov so dosegali posvetitev z veliko arkano, arkano AZF.

V nobeni šoli misterijev ni bilo nikoli nikogar, ki bi posve­titev dosegel brez arkane AZF.

Ob neki priložnosti, potem ko smo to razglasili z govorniš­kega odra, nas je nek učenec, ki je bil samski, vprašal, če je to arkano mogoče prakticirati z žensko iz astralnega sveta. Odgovoriti smo mu morali, da se edino pri praktici­ranju z žensko iz mesa in kosti doseže prebuditev Kunda­lini. Drug samski brat je hotel prakticirati z imaginarnimi ženskami. To je izredno težko! Ko um ustvari neko men­talno tvorbo ali bitje, ta tvorba prejme zavest in se spremeni v zapeljivega demona mentalne sfere, ki nas med spanjem spolno poteši z nočnim izlivom.

Za študenta je zelo težko razkrojiti te mentalne efigije.  Običajno postane študent žrtev svoje lastne iznajdbe. Najbolje je dobiti soprogo, ki resnično sodeluje v velikem de-lu.

Moški, ki nima soproge, mora sublimirati svoje ustvar­jalne energije pri športu na svežem zraku ali z dolgimi pešačenji. Hodi naj na izlete, plava, posluša dobro glasbo, občuduje velike umetnine kiparstva, slikarstva, klasične glasbe itd.

Tako samske osebe sublimirajo svoje seksualne energije in jih dvignejo do srca. Tam, v tem centru življenja, se te ustvarjalne energije pomešajo s svetlobnimi valovi notra­njega Kristusa in jih prenesejo v neopisljiva področja Velike luči.

Z estetskim občutkom, dobrodelnostjo in ljubeznijo uspemo sublimirati spolno energijo. Brez dvoma in v imenu resnice moramo zatrditi, da če hočete posvetitev in hrepenite po tem, da prebudite Kundalini in tatvične moči, morate dobiti žensko, kajti posvečenec brez ženske je kakor vrt brez vode.

Veliko mističnih študentov misli, da so neomadeževani, ker nimajo ženske. Za nameček imajo kljub temu nočne izlive. Tako bedno izgubljajo kristično seme, v katerem se nahaja geneza Velikega Življenja.

V vsakem semenu, rastlinskem, živalskem ali človeškem, se v latentnem stanju nahaja sveti ogenj solarnega Logosa, Kristusa. Zato ima moč za razmnoževanje. Moški mora varovati seme kakor pitno zlato. Z arkano AZF iz semena herojsko izvlečemo sveti ogenj Kundalini.

Nočni izlivi se radikalno zdravijo z arkano AZF.

Edino z arkano AZF nočni izlivi za vedno izginejo.

Smo otroci moškega in ženske. Nismo nobena teorija. Beseda, otrok človeka, je otrok moškega in ženske; otrok brezmadežnih spočetij. Dvigniti moramo otroka človeka znotraj nas samih, zato moški potrebuje žensko.

Podobni prispevki

Dodaj odgovor