Rudolf Steiner: JANEZOV EVANGELIJ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email

RUDOLF STEINER: JANEZOV EVANGELIJ  v odnosu do ostalih treh evangelijev – Iz akaše

Janezov evangelij je listina resnic in modrosti, ki jo je zapisal najbližji učenec Jezusa Kristusa in njegov prvi posvečenec. Opisuje celovito in do temeljev vsa dejanja Kristusa Jezusa, ki niso pomembna le za krščanski svet, temveč za razvoj celotnega človeštva. Ker so bile te resnice zavite v simbolično govorico in v zgodovini nemalokrat prirejene potrebam in zmožnostim ljudi, zmore bistvo zapisanih resnic intelektualno doumeti šele sedanje človeštvo, še prav posebej po zaslugi mogočnega znanstvenika in raziskovalca teh resnic in modrosti dr. Rudolfa Steinerja, ki se je do teh resnic dokopal z izjemno jasnovidnostjo z branjem akaša zapisov in potrdil, razširil ali ovrgel tisto, kar je bilo fizično zapisano v svetih spisih.

Ko tisto, kar ob študiju tega dela duhovno sprejmemo, postane srčna toplina, se v nas razvije zdravilna moč za duhovno, duševno in fizično. Rečemo: Med našim duhovnim opazovanjem smo se potopili v duhovno življenje, in si resnično osvojili pojme, ideje in resnice, vendar ne zgolj razumsko, ampak so v duši prerasle v živo moč naših občutkov in čustev, s katerimi živimo naprej, trajno nam bodo ostali.

Z Janezovim evangelijem se nismo le nekaj naučili, ampak smo nekako ponovno oživeli. Duhovna znanost nam bo postala življenjska vsebina; postala nam bo nekaj, kar nas ne odvrača od zunanjega življenja. Postala nam bo zvesta podoba tistega najvišjega, kar nam je bilo v teh predavanjih predstavljeno, da mora namreč smrt sicer biti v svetu, vendar predstava, ki jo imamo o njej, ni pravilna; da nas je Kristus naučil, kako naj nanjo pravilno gledamo. S tem je smrt postala seme za višje življenje.

Zunaj vsebine te knjige izvira življenje, pretakajo se zunanji življenjski tokovi. Ljudje živimo v njih. Duhovno raziskovanje ne bo stiskalo tega življenja v nek atom, ničesar mu ne bo odvzelo. Toda naziranje, ki ga običajno imamo o tem življenju, preden ga opazujemo z duhovnim pogledom, je nepravilno. Ta popačenost se nam je kazala kot iluzija življenja. Tej iluziji v nas moramo dovoliti, da premine; potem bo iz semena, ki je bilo pridobljeno z iluzijo, v nas nastalo višje življenje.

To se bo zgodilo edino tako, da vase sprejmemo živ duhovni nazor. S tem v življenju ne postanemo asketski, ampak prav s tem prepoznavamo življenje v njegovi resnični podobi in navzven v življenje prenašamo pravo obvladovanje življenja, pravi sad. S tem ko sami krščansko doživljamo duhovno znanost, pokristjanimo tudi življenje in potem izkusimo podobo smrti kot verno upodobitev življenja.

Če postane duhovna znanost naše prepričanje, se zato od življenja ne oddaljimo, ampak spoznamo, kaj v našem življenjskem nazoru ni prav. Ko to popravimo, gremo skozi življenje okrepljeni s pravim nazorom, kot marljivi, dejavni ljudje. Ko smo torej s takimi opazovanji, ki nas vodijo v duhovni svet, osvojili silo in moč, nas to nikakor ne odtegne od življenja, naše življenje bo bolj plodno, bolj plemenito, močneje bomo občutili toplino življenja v svojem čutenju, mišljenju, hotenju in delovanju. In to je prava pot k odrešitvi človeštva.

(276 str., 22 eur)

Glass Windows designed by Rudolf Steiner 0022Kazalo vsebine:

Prvo predavanje: Janezovi kristjani. Ponovna obuditev višjega Jaza v človeku in človeštvu. Misteriji Grala in Rožnega križa.         7

Drugo predavanje: Živeča duhovna zgodovina. Voditelji človeštva. Kreativni svet           25

Tretje predavanje: Preobrazba Zemlje. Prapodobe in njihove upodobitve – dvojniki. Služabniki sveta.           43

Četrto predavanje: Hierarhična bitja našega Sončnega sistema in zemeljskega kraljestva.      61

Peto predavanje: Razvoj človeštva v dobi inkarnacije naše Zemlje. Področja luciferskih in ahrimanskih duhov in božanskih duhovnih bitij          79

Šesto predavanje: Oraklji Atlantide. Posvetitveni templji poatlantskega obdobja. Janezov Krst.             96

Sedmo predavanje: Krščevanje z vodo in krščevanje z ognjem in duhom.            115

Osmo predavanje: Misteriji posvetitve. Kako je Kristus Jezus vstal od mrtvih.              132

Deveto predavanje: Umetniška zgradba Janezovega evangelija. Naraščajoča moč v zaporedju čudežev.         151

Deseto predavanje: Kaj se je zgodilo pri krstu? Kristusovo gospostvo nad zakoni, ki vladajo telesu, in zmaga

nad smrtjo.             172

Enajsto predavanje: Vzpostavitev harmonije v notranjih silah človeka s Kristusovim impulzom. Povezanost Misterijev s prerokbami in z evangeliji.                 193

Dvanajsto predavanje: Upadanje izvorne modrosti in njeno pomlajevanje skozi Kristusov impulz. Pomen Misterija na Golgoti za človeški razvoj na Zemlji.          211

Trinajsto predavanje: Kozmični pomen Misterija na Golgoti. Zmaga nad smrtjo z odstranitvijo vpliva Luciferja in Ahrimana. Smrt kot dajalec življenja. Prvi impulz za našo Zemljo, da postane Sonce. Sevanje Kristusove sile v človeško eterično telo. Vpliv Kristusove svetlobe in njen odsev v zemeljskem okolju kot duhovni sferi. Sveti duh.              232

Štirinajsto predavanje: Zemlja kot Kristusovo telo in kot novi center Svetlobe. Zadnja večerja kot korak proti mistični zvezi s Kristusom. Pavel kot glasnik duhovnega življenja Kristusa. Sedem stopenj krščanske posvetitve. Smrt kot seme večnega Jaza. Duhovno spoznanje je ogenj življenja.                 250

Podobni prispevki

This Post Has One Comment

  1. KOPIJA

    Meddelitev virov dobrin kot telo nesmrtnega.

Dodaj odgovor