Antropozofske teze − Spoznavna pot antropozofije − Mihaelov misterij

24,00

Vezava

mehka

Število strani

210

Kazalo

UVODNA OPOMBA

Teze 1 do 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      10

K PREDHODNIM TEZAM O SLIKOVNI NARAVI ČLOVEKA

Teze 38 do 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    26

NEKAJ O DUHOVNEM RAZUMEVANJU IN DOŽIVLJANJU USODE

Teze 62 do 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    36

DUHOVNO OBMOČJE SVETA IN ČLOVEŠKO SAMOSPOZNANJE

Teze 69 do 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     41

KAKO TEZE UPORABITI

Teze 76 do 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    46

V ZAČETKU MIHAELOVE DOBE

Teze 79 do 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     50

ČLOVEŠKO DUŠEVNO STANJE PRED ZAČETKOM MIHAELOVE DOBE

Teze 85 do 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     54

AFORIZMI (iz predavanja članom v Londonu, 24. avgusta 1924)

Teze 88 do 102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   58

PREDMIHAELOVA IN MIHAELOVA POT

Teze 103 do 105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    65

MIHAELOVA NALOGA V AHRIMANOVI SFERI

Teze 106 do 108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    70

MIHAELOVE IZKUŠNJE IN DOŽIVLJAJI MED IZPOLNJEVANJEM NJEGOVEGA KOZMIČNEGA POSLANSTVA

Teze 109 do 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     75

PRIHODNOST ČLOVEŠTVA IN MIHAELOVA DEJAVNOST

Teze 112 do 114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     80

ČLOVEKOVO DOŽIVETJE MIHAELA IN KRISTUSA

Teze 115 do 117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     86

MIHAELOVO POSLANSTVO V SVETOVNI DOBI ČLOVEKOVE SVOBODE

Teze 118 do 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     91

KOZMIČNE MISLI V DELOVANJIH MIHAELA IN AHRIMANA

Teze 121 do 123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     96

PRVO OPAZOVANJE: PRED VRATI ZAVESTNE DUŠE − KAKO JE MIHAEL NADZEMELJSKO PRIPRAVLJAL SVOJE ZEMELJSKO POSLANSTVO S PREMAGOVANJEM LUCI-FERJA

Teze 124 do 126 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    104

DRUGO OPAZOVANJE: KAKO DELUJEJO MIHAELOVE MOČI V PRVEM RAZVOJU ZAVESTNE DUŠE

Teze 127 do 130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   111

NADALJEVANJE DRUGEGA OPAZOVANJA: OVIRANJE IN PODPIRANJE MIHAELOVIH MOČI V PRIHAJAJOČI DOBI ZAVESTNE DUŠE

Teze 131 do 133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  117

TRETJE OPAZOVANJE: MIHAELOVA ŽALOST NAD RAZVOJEM ČLOVEŠTVA PRED ČASOM NJEGOVEGA ZEME-LJSKEGA DELOVANJA

Teze 134 do 136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   123

BOŽIČNO OPAZOVANJE: MISTERIJ LOGOSA

Teze 137 do 139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  132

ZGODOVINA NEBES − MITOLOŠKA ZGODOVINA − ZGODOVINA ZEMLJE. MISTERIJ NA GOLGOTI

Teze 140 do 143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   140

KAJ SE RAZODEVA, KO GLEDAMO NAZAJ NA PONOVLJENA ZEMELJSKA ŽIVLJENJA

Teze 144 do 146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   145

PRVI DEL OPAZOVANJA: KAJ SE RAZODENE, KO GLEDAMO V PREJŠNJE ŽIVLJENJE MED SMRTJO IN PONOV-NIM ROJSTVOM

Teze 147 do 149 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    149

DRUGI DEL OPAZOVANJA: KAJ SE RAZKRIJE, KO GLEDAMO NAZAJ V PREJŠNJA ŽIVLJENJA MED SMRTJO IN PONOVNIM ROJSTVOM

Teze 150 do 152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   156

KAJ JE ZEMLJA V RESNICI V MAKROKOZMOSU

Teze 153 do 155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   160

SPANJE IN BEDENJE V LUČI PREJŠNJIH OPAZOVANJ

Teze 156 do 158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  164

GNOZA IN ANTROPOZOFIJA

Teze 159 do 161 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   169

SVOBODA ČLOVEKA IN MIHAELOVA DOBA

Teze 162 do 164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   173

KJE JE ČLOVEK KOT MISLEČE IN SEBE SPOMINJAJOČE SE BITJE

Teze 165 do 167 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   178

ČLOVEK V SVOJI MAKROKOZMIČNI BITNOSTI

Teze 168 do 170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   183

ČLOVEKOVA ČUTNA IN MISELNA ORGANIZACIJA V ODNOSU DO SVETA

Teze 171 do 173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   188

SPOMIN IN VEST

Teze 174 do 176 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   193

NAVIDEZNO UGASLO SPOZNANJE DUHA V NOVEM VEKU

Teze 177 do 179 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   197

ZGODOVINSKI PRETRESI PRI POJAVLJANJU ZAVESTNE DUŠE

Teze 180 do 182 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   202

OD NARAVE K PODNARAVI

Teze 183 do 185 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   206

Delite s prijatelji: