Zdrav razvoj človeškega bitja

26,00

Vezava

mehka

Število strani

310

RUDOLF STEINER

Naslov: Zdrav razvoj človeškega bitja − Uvod v antropozofsko pedagogiko in didaktiko, božični tečaj za učitelje, šestnajst predavanj, Dornach, od 23. decembra 1921 do 7. januarja 1922

Prevod: Jani Urbanc

Grafično oblikovanje: Tomaž Merzel Oman

Založnik: J. Urbanc, samozaložba

Sozaložnik: Medium, d.o.o., Žirovnica

Zbirka: Antropozofska biblioteka

Kraj in leto izdaje: Ljubljana, 2023

Strani: 310, cena: 26 evrov

Naslovnica: R. Steiner

Tisk: Tiskano kot sprotni izvodi

Izvirni naslov: Die gesunde Entwickelung des Menschenwesens, Eine Einführung in die anthroposophische Pädagogik und Didaktik (Weihnachtskurs für Lehrer) Sechzehn Vorträge, Dornach, 23. Dezember 1921 bis 7. Januar 1922

© za slovenski prevod: J. Urbanc

CIP – Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

37.091.4Steiner
141.333:37.091.4Steiner

STEINER, Rudolf, 1861-1925
Zdrav razvoj človeškega bitja : uvod v antropozofsko pedagogiko in didaktiko : božični tečaj za učitelje Dornach, od 23. decembra 1921 do 7. januarja 1922 / Rudolf Steiner ; [prevod Jani Urbanc]. – Ljubljana : samozal. J. Urbanc ; Žirovnica : Medium, 2023. – (Zbirka Antropozofska biblioteka)

Prevod dela: Die gesunde Entwickelung des Menschenwesens
ISBN 978-961-96325-0-5 (samozal. J. Urbanc)
COBISS.SI-ID 160174339

 

Kazalo

1. Iz zgodovine antropozofskega gibanja, decembra, 1921

2. Spoznanje o človeku kot osnova pedagogike in didaktike I, decembra 1921

3. Spoznanje o človeku kot osnova pedagogike in didaktike II, decembra 1921

4. Spoznanje o človeku kot osnova pedagogike in didaktike III, decembra 1921

5. Potrebno znanje o zdravju in bolezni za pedagoge I, decembra 1921

6. Potrebno znanje o zdravju in bolezni za pedagoge II, decembra 1921

7. Otrok pred sedmim letom, decembra 1921

8. Ureditev waldorfske šole, decembra 1921

9. Otrok od sedmega do desetega leta: pedagogika in didaktika, decembra 1921

10. Otrok v desetem letu: pedagogika in didaktika, januarja 1922

11. Otrok od desetega do štirinajstega leta: pedagogika in didaktika I, januarja 1922

12. Otrok od desetega do štirinajstega leta: pedagogika in didaktika II, januarja 1922

13. Mladostnik in mladostnica po štirinajstem letu: pedagogika in didaktika, januarja 1922

14. Posebnosti estetske vzgoje, januarja 1922

15. Posebnosti fizične vzgoje, januarja 1922

16. Posebnost etične in verske vzgoje, januarja 1922

 

Delite s prijatelji: