ETER, ELEMENTARNA BITJA (10)

Facebook
Twitter
Pinterest
Email

Elementarna bitja, delujoča pod ahrimanskim in luciferskim vplivom

Izvor Elementarna bitja pod ahrimanskim in luciferskim vplivom nastanejo v povsem drugih območjih kot zelo uporabna elementarna bitja. Pri nastanku bitij pod zoprnikovim vplivom moramo razlikovati tri temeljno različne izvorne oblike. Prikazni oz. pošasti, po nastanku najstarejša skupina, ima svoj izvor v posebni aktivnosti ahrimanskih in luciferskih bitij že v začetku razvoja četrtega utelešenja Zemlje. Ko je današnja Zemlja nastala iz tega, kar je bilo poduhovljeno preneseno iz tretjega utelešenja, iz starega Meseca, so začele zoprnikove moči intenzivno delovati, da bi preprečile  nastanek današnje Zemlje v načrtovani obliki stvariteljskih moči. Prikazni oz. pošasti so odvezanja od duhov oblike  (elohim) iz najzgodnejšega časa današnje Zemlje in so narejene skozi zoprnikove moči. Ta odvezanja imajo nekaj skupnega s štirimi skupinami zelo uporabnih elementarnih bitij, ki so bila vsekakor odvezana šele veliko kasneje. Prav način nastanka teh odvezanj je značilen znak pri pregledu zgodovinskega nastanka različnih skupin elementarnih bitij.

Prikazni tvorijo tako imenovano osmo sfero, ki jo lahko v smislu običajnih verskih predstav označimo kot pekel. S stvaritvijo osme sfere so zoprnikove moči sledile svojemu cilju ustvariti  duhovni prostor, kamor lahko v nasprotju z evolucijskim ciljem božansko-stvariteljskih moči odpeljejo ljudi, ki so podlegli zapeljevanjem zoprnikovih moči. Lucifer in Ahriman sta nenehno zaposlena z zvezovanjem svobodne volje človeka in ga zvabljata v vsakovrstna slepila, da bi mu potem iztrgala, kar človek pri tem naredi, in ga izgnala v osmo sfero. Ta proces se je začel v Zemljinem času Mesečeve sfere v četrtem dnevu stvarjenja in se je nadaljeval do danes. Na ta način so nastali tako imenovani aviči ljudje, prebivalci pekla, ki so bili tja sprejeti in jih še danes sprejemajo imenovane prikazni oz. pošasti, elementarna bitja z najstarejšim izvorom svoje vrste pod ahrimanskim in luciferskim vplivom.

Naslednja skupina elementarnih bitij pod ahrimanskim in luciferskim vplivom je verjetno nastala hkrati s pravkar omenjenimi aviči ljudmi, prebivalci pekla, prav tako kot posledica neizprosnega boja zoprnikovih moči, da bi ljudi odvrnili od evolucijskega cilja, ki so jim ga za potek Zemljine evolucije vsadile stvarniške moči.

Elementarna bitja pod luciferskim vplivom gradijo svoje trdnjave v zraku, da bi se proti zemeljskemu borila za moralno. Iz ljudi hočejo narediti moralne avtomate čiste dobre angelske narave. Borijo se na nož, da bi to dosegla.

Podčloveška bitja, ki so pod ahrimanskim vplivom, se borijo, da bi ljudi otrdela, jih naredila sebi podobne. Svoje trdnjave imajo pod zemljo in hočejo potegniti ljudi navzdol, jih za vedno obdržati na Zemlji. Ta ahrimanska elementarna bitja imajo nekaj opraviti s tem, kar se pri človeku razodeva v instinktih, poželenjih, strasteh. Toda ta bitja niso nekako v ljudeh, ampak so v njih le njihova delovanja. Obe ti skupini luciferskih in ahrimanskih elementarnih bitij sta se medsebojno pogodili in sodelujeta v mineralnem, rastlinskem in živalskem kraljestvu narave in tudi v običajnem kraljestvu ljudi, če to ne živi pretirano močno v nagonih, strasteh in poželenju. Zračno-ognjena in zemeljsko-vodna bitja so v nenehnem medsebojnem bojevanju, da bi prevladala nad ljudmi.

Tretja skupina teh elementarnih bitij je verjetno lahko nastala šele veliko kasneje v poatlantskem času, ko so ljudje dozoreli kot samostojne individualnosti, ko so se predramili v mišljenje. Ko človeško mišljenje ni bilo več spiritualno, ko se je materializiralo, ko je človek zamudil pravo poglobitev v svojo notranjost, so bile trume zelo uporabnih elementarnih bitij primorane priti pod vpliv ahrimanskih in luciferskih bitij. Če človek ne zgrabi spiritualnega, ki hoče pritekati v fizično kulturo, v civilizacijo, če se ne odloči postati pozoren na v fizični svet kipečo vojsko razumskih, čutečih in voljnih bitij, torej zemeljskih, vodnih in zračnih bitij (gnomov, undin, silf), na pritekanje vseh bitij v zvezi z etrskimi delovanji, takrat na ta bitja ne bo vplivalo človeško spoznanje in bodo šla po svoji poti. Povežejo se z elementarnimi bitji, ki so pod ahrimanskim oz. luciferskim vplivom. V okoliščinah, ki bi tako nastale, bi bil človekov razvoj zavrt, podoben razvoju nekakšne golazni oz. mrčesa tega planeta. Temu lahko človeštvo uide, le če se odloči upoštevati spiritualni val, ki hoče vstopiti v naš zemeljski razvoj in nas voditi k občutenju upodobljenega Kristusovega impulza ter pomagati sprevideti, kako nujno za človeštvo je, da ga v sedanjosti doseže in vidi.

To spoznanje zavezuje današnjega človeka k odgovornosti za razvoj človeštva, neizpolnjevanje tega pa lahko v tem razvoju vodi k neizmernim težavam. Na raznolike načine nastala elementarna bitja, ki so pod ahrimanskim in luciferskim vplivom, so v svojem bistvu in delovanju veliko bolj raznovrstna od zelo uporabnih elementarnih bitij. Očitno je to povezano s tem, da elementarna bitja, ki so pod ahrimanskim in luciferskim vplivom, delujejo pretežno v človeškem duševnem območju.

Delovanje elementarnih bitij, ki so pod ahrimanskim in luciferskim vplivom

Splošno Omenili smo, da se ahrimanska in luciferska bitja izjemno zanimajo za človeka, da so glede svojih interesov in delovanj v drugih kraljestvih narave sklenila medsebojno premirje, medtem ko bijejo strašen medsebojni boj za prilastitev človeških duš. Zoprnikove moči lahko pridobijo vpliv na človeške duše le, ko ljudje niso pri polni Jaz zavesti ali ko je ta izključena, kot pri medijih, hipnozi ali številnih drugih bolj ali manj obsežnih telesnih ali duševno-duhovnih izčrpanostih. Enako velja, ko je človek pod vplivom vsakovrstnih mamil, nenazadnje žal tudi pri vse bolj naraščajočem uživanju vseh vrst alkoholnih pijač, ker vsa mamila bolj ali manj prepodijo uživalčev Jaz.

V takšnih stanjih človekove zmanjšane zavesti se lahko namesto manjkajoče zavesti prikradejo druga duhovna bitja in dotičnega človeka večinoma nezavedno uporabijo za svoje namene. Pri tem je treba upoštevati, da tudi zoprnikove moči ne prodrejo v človeški miselni svet neposredno, ampak potrebujejo pri tem pomoč elementarnih bitij in pri tem ne gre za zelo uporabna, ampak za elementarna bitja, ki so povsem pod njihovim vplivom.

Povedali smo že, da so pri pomanjkanju prave poglobitve človeka v svojo notranjost zelo uporabni duhovi ognja pritegnjeni v služenje zoprnikovim močem. Pod tem vplivom morajo duhovi ognja zoprnikovim močem služiti kot miselni glasniki in njihova naročila in ukaze prikazati v zrcalu človeških možganov kot zemeljske podobe zoprnikovih inspiracij. Od tam lahko prodrejo v človeško zavest kot miselna trupla, mrtve podobe. Vprašanje pravilne budnosti dotičnega človeka je, da pravilno prepozna izvor podob in vprašanje svobode volje, da izbere duhovno ustrezno in izbriše misli iz sfere zoprnikovih moči, preden so kot miselna trupla sprejeta v miselno zavest dotičnega človeka.

O zunanjem vplivanju miselnega življenja skozi zoprnikove moči imajo le-te še nadaljnje možnosti, da pustijo svoje služabnike, da se priplazijo v nepopolno budnozavestne ljudi. Ko človek svojo dušo odtegne od telesnosti, je telesnost izpostavljena nevarnosti, da se napolni s čim drugim. Če se duše ne morejo prilagoditi za sprejem impulzov, ki lahko pridejo le iz spiritualnega znanja, se telo napolni z demonskimi, ahrimansko-demoničnimi močmi. Človek bo le navidezno človek, kakršen je. Individualnost je zelo zelo notranja in zunanje se nekomu pokaže v povsem drugačni podobi. Tako zapleteno bo v prihodnosti življenje. V prihodnosti bodo prevladali odnosi, pri katerih se ne bo prav vedelo, s kom imamo opravka.

Ko govorimo o ahrimansko-luciferskih močeh, je treba v njih razumeti elementarna bitja pod ahrimanskim vplivom, ki jih kot orodje uporabljajo ahrimanska duhovna bitja vseh hierarhičnih stopenj. To stanje obsedenosti (še posebej skozi ahrimanska bitja) nastopi predvsem pri takšnih ljudeh, ki se s svojimi mislimi povsem prepustijo fizičnim dogajanjem in nimajo nikakršne zveze s spiritualnim, ki hoče v današnjem času skozi človeške misli pospešeno pritekati v zemeljsko kulturo.

Delovanje skozi posrednike pri hipnozi – medije  V takšnem slučaju govorimo o medijih, ki s pomočjo elementarnih bitij, ki delujejo kot nosilci misli višjih bitij, in brez udeleženosti svoje Jaz zavesti, omogočijo, da se te misli pojavijo v pismeni ali izrečeni obliki v fizičnem. Pri tem sodelujoča elementarna bitja so v tem slučaju služabniki Mesečevih bitij. Takšne osebe, mediji, lahko, ker je njihov Jaz potlačen in zadušen, vase sprejmejo ta poslušna elementarna bitja (salamandre) iz duhovnega sveta, ki so se tako rekoč naučila pisalnih kretenj Mesečevih bitij. Takšni mediji potem delujejo tako, da ne izvajajo pisalnih kretenj v skladu s svojim Jazom, ampak po nareku elementarnega bitja, ki se je naselilo v njih.

Vse, kar je medialno napisano oz. narisano, izžareva človek skozi kretnje pri potlačeni, navzdol zadušeni zavesti: vse običajno medialno. Uporabljene so torej izžarevane kretnje. Lahko se dosežejo tudi plastično obstajajoče sanje iz umetniškega območja kot naznanila iz sveta, v katerem so le elementarna bitja.

Pri teh medialnih procesih vselej velja, da se dotični človek bolj ali manj ne zaveda, ker je njegov Jaz  pri tem izključen, zato obstaja velika nevarnost, da ta elementarna bitja niso orodje le dobrodušnim Mesečevim bitjem, kot smo zgoraj opisali, ampak da jih prav tako za svoje namene uporabijo ahrimanska bitja.

Pri tem je treba še upoštevati, da ne obstajajo le medialna izžarevanja fizične vrste, kot je pisanje in risanje, ampak tudi izžarevanja v tekočem. Tu se predajajo zelo sumljive, pomisleka vredne možnosti delovanja črne magije. Pri mediju in praviloma tudi, pri komer izvaja z medijem poskuse, je prisotno nezavedanje dejanskih procesov. Pri črnem magu gre večinoma za polno zavedanje, da si v kemičnih izžarevanjih človeškega bitja, večinoma v svojem lastnem, prikliče bitja elementarnega sveta. Črni mag je torej vselej obdan s trumo služabnikov v obliki takšnih elementarnih bitij, ki s svojimi lastnimi izžarevanji ali preko kadil, s katerimi zadimlja prostor v svojem laboratoriju, omogočijo tukaj v fizično-čutnem svetu uporabiti okultno-kemične impulze. Ko zavest človeka ni zatemnjena z normalnim spanjem, ampak zaradi nečesa drugega, vsekakor obstaja nevarnost, da se odpre okno za opisani svet.

Vse to s pretresljivo razločnostjo kaže, katerim nevarnostim je človek izpostavljen, ko se ne povsem zavestno predaja medialnim doživetjem, ki so tako zapeljiva za ljudi, ki danes tako razširjeno, večinoma nezavedno hrepenijo po nadčutnih doživetjih in zaradi pomanjkanja duhovnega šolanja ne opazijo, da jih kot orodje zlorabljajo ahrimanska bitja ali morda črni magi.

Delovanje pri rojstvu in smrti Ta bitja delujejo v mejnem območju med fizičnim pojavnim svetom in duhovnim območjem, ki neposredno meji nanj. Človeštvo mora v bližnji prihodnosti pridobiti védenje o njem. Gre za bitja, ki so jih smeli ljudje doslej spoznati le pod določenimi pogoji; bitja, ki imajo v celotnem vesolju posebno nalogo, zlasti pri razvoju človeka, pri njegovem rojstvu in smrti. Ne smemo misliti, da sta rojstvo in smrt človeka to, kar se kaže zunanje-čutnemu opazovanju. Pri teh procesih sodelujejo duhovna bitja, elementarna bitja rojstva in smrti. Če človek natančneje in s polno zavestjo spozna bitnost elementarnih bitij rojstva in smrti, spozna v tej bitnosti sile, ki so življenju tukaj na fizičnem nivoju sovražne. Že to mora biti za normalno občutljivo dušo pretresljiva resnica, da morajo svetovnozgodovinsko vodeča božansko-duhovna bitja, da bi izvršila rojstvo in smrt človeka v fizičnem svetu, uporabiti elementarna bitja, ki so sovražno razpoložena do vsega, po čemer človek hrepeni in išče tukaj na fizičnem nivoju kot svojo blaginjo. Če bi bilo narejeno le, kar si človek dobrega želi, (da mu fizični nivo nudi dovolj ugodja, da je zdrav, ko spi in ko je buden, da lahko zdravo opravlja svoje delo), bi nam to dalo le bitja, ki razumejo ugoden potek življenja, in do rojstva in smrti sploh ne bi moglo priti. Da sploh pride do rojstva in smrti, potrebujejo bogovi bitja, ki si z vsem svojim prepričanjem in dojemanjem sveta želijo razrušiti, uničiti, pokončati, kar človeku tukaj na fizičnem nivoju omogoča njegovo blaginjo. Védenje o teh elementarnih bitjih in njihovem delovanju pri rojstvu in smrti je bilo treba ljudem odtegniti, ker je bilo med atlantsko dobo v glavnem zlorabljeno.

Danes, v dobi razvoja zavestne duše, morajo ljudje elementarna bitja rojstva in smrti polno odgovorno spoznati kot bitja, ki hkrati odločilno delujejo tudi v vsem tehničnem dogajanju. Določena elementarna bitja so navdihovalci v laboratorijih, delavnicah, povsod, zlasti tam, kjer vlada iznajdljivi duh. Zdaj so elementarna bitja, ki dajejo od 18. st. naši kulturi impulze, iste vrste kot tista, ki jih uporabljajo bogovi, da bi sem priklicali rojstvo in smrt. To je ena od skrivnosti, s katerimi se mora človek v sedanjosti seznaniti. Svetovnozgodovinski zakon, kot ga tudi imenujemo, pravi, da razvoj napreduje tako, da vselej na določenem območju od elementarnih duhovnih bitij najprej vladajo bogovi in nato pridejo na to območje sami ljudje in uporabljajo ta elementarna duhovna bitja. Medtem ko so bila v starih časih elementarna bitja rojstva in smrti služabniki božansko-duhovnih kozmičnih vodnikov, bodo od našega časa naprej (nekaj časa to že tako poteka) elementarna bitja rojstva in smrti služabniki človeških bitij v tehniki, industriji in trgovini. Pomembno je, da pustimo tej pretresljivi resnici z vso močjo in silnostjo delovati na našo dušo.

Smo šele na začetku takšnega delovanja tehnike, komercialne industrije, v katerega se bodo vključila elementarna bitja rojstva in smrti. To bo vse pomembnejše. Pred tem človeštva ni mogoče obvarovati, kajti kultura mora naprej. Kultura naše dobe in prihodnosti mora biti takšna, da elementarna bitja rojstva in smrti (medtem ko so do določene časovne točke doslej, čeravno le pri fizičnem, povzročala nastajanje in minevanje pod vodenjem bogov) z istimi silami, s katerimi delujejo pri rojstvu in smrti, delujejo znotraj tehnike, industrije, trgovine itd. S tem je združeno nekaj prav posebnega. Kultura mora v tehničnem, industrijskem in trgovinskem smislu korakati naprej. Toda kultura, ki na ta način koraka naprej, po svojem bistvu ne more služiti blaginji človeštva na fizičnem nivoju, ampak lahko po svojem bistvu za to blaginjo vsebuje le nekaj razdiralnega, uničujočega. Seveda so elementarna bitja rojstva in smrti Ahrimanovi poslanci. Bogovi morajo uporabiti poslance iz prejšnje nujnosti svetovnega razvoja, da bi usmerjali rojstvo in smrt. Za svoje delovanje ne pustijo sil teh poslancev ven na fizični nivo. Toda v nazadujočem kulturnem razvoju, od pete poatlantske dobe naprej, mora to ponovno vstopiti prav v kulturni razvoj, da lahko s tem pride  katastrofa. Človek mora s temi silami pravilno ravnati in delati. Ahrimanovi poslanci torej so potrebni in bolj pomembni, da bi priklicali uničenje, ki bo temelj naslednjemu kulturnemu napredku. To je strašna resnica, vendar je tako, Proti tej resnici ne pomaga nič drugega, kot da se z njo seznanimo in se jasno zazremo vanjo.

Podobni prispevki

Dodaj odgovor