ETER, ELEMENTARNA BITJA (11)

Facebook
Twitter
Pinterest
Email

Delovanje v tehniki Spoznali smo že elementarna bitja, ki so sicer v okviru revolucije človeštva pod vodstvom potrebnih služabnikov ustvarjalnih moči v območju rojstva in smrti, ki pa imajo po drugi strani nalogo pomagati razvijati tehniko, da bi s tem to novodobno kulturo privedli do uničujočega konca. Kako ta elementarna bitja na najrazličnejše načine delujejo v tehničnih dogajanjih? Gre za tristopenjski proces. Na prvi stopnji je treba za tehnični proces potrebne surovine iztrgati iz naravnih nahajališč in ga bolj ali manj razdrobiti. Ko najprej mineralno zdrobimo in zmehčamo, občuti duhovno-elementarno določeno ugodje. Pri tem je pomembno, da iz narave izženemo elementarne duhove, ki jo držijo skupaj in pripadajo kraljestvu (sferi) pravih napredujočih hierarhij (zelo uporabna elementarna bitja). V vsem naravnem obstoju so elementarna duhovna bitja. Ko naravo zmehčamo, iztisnemo kraljestvo duhovnega oz. naravne duhove. To je nenehno združeno s prvo etapo. Razbijemo, zmehčamo materialno naravo in izbrišemo s tem iz nje naravne duhove, ki jih pravzaprav izženemo iz njim od boga Jahveja odmerjene sfere v kraljestvo, kjer lahko svobodno frčijo in krilijo in niso več vezani na bivališče, ki jim je bilo dodeljeno. Prvo etapo lahko torej tudi imenujemo izgon naravnih duhov.

V drugi etapi sestavimo po nam znanih naravnih zakonih, kar smo iz narave zmehčali, iztisnili. Ko po nekem naravnem zakonu, ki smo ga spoznali, iz surovin oblikujemo oz. ustvarimo nek stroj ali neko sovisnost, s tem v tako oblikovano tvorbo ponovno primešamo oz. vgradimo določena duhovna bitja. Ta tvorba nikakor ni nekaj duhovnega. V našo strojno tvorbo začaramo duhovna bitja, ki pripadajo ahrimanski hierarhiji. V tretji kulturni etapi nas tehnika, ki nas obdaja, nagači, celo preveč natlači z ahrimanskimi duhovi. Tako stvar notranje izgleda.

Z okultno stranjo modernega življenja poglejmo nazaj na čase, ko je človek živel še veliko bolj tako, da je spal od narave ločen le z duhovno lahko prepuščajočimi stenami, ali tudi čez dan delal znotraj narave, v kateri so bili še pravi duhovi Jahvejeve hierarhije. Reči moramo, da so si takrat duše ljudi (Jaz in astralno telo) prinašale v fizično in eterično telo duhovnosti narave, ki so spodbujevalno delovale na notranje-duševno življenje, kar pa je danes vse redkeje. Opišemo lahko doživljanje Jaza in astralnega telesa med spanjem v nekem vozilu (vlaku) in kako to doživljanje pri prebuditvi omotično vzameta s seboj, ko se spet potopita v fizično in eterično telo. Najprej smo zaradi določenih omejitev, v katere nas naravno prisilijo kozmični zakoni, s svojima Jazom in astralnim telesom v takšnem slučaju posebno v neposredni bližini svojih fizičnega in eteričnega telesa, tako da smo s svojima Jazom in astralnim telesom, ko se speči vozimo v železniškem vagonu, v bistvu povsem notri v zavirajočem, kotalečem in hrumečem in v vsem, kar je v zvezi s kolesjem in mašinerijo vlaka. Prav tako je na kakšnem drugem prevoznem sredstvu. Vključeni smo v vse, kar se pri tem okrog nas dogaja. Vključeni smo v te resnično ne prav muzikalične izkušnje svojega okolja in nekomu je treba iti le skozi prvi korak iniciacije, da lahko, ko se zbudi, opazi, kako Jaz in astralno telo ob vrnitvi v fizično in eterično telo s seboj prineseta, kar sta doživela, ko ju je stiskala mašinerija, v kateri sta resnično tičala in skozi katero sta šla tik pred prebuditvijo. Nekdo prinese najbolj trpek (neljubezniv) nered, najhujši hrup (trganje, natezanje, cvileče in renčeče) in pri finejšem občutenju deluje to na eterično telo tako, kot če bi bil nekdo (to je seveda groba primerjava, vendar je ne razumite narobe) s fizičnim telesom (drugo deluje na eterično telo) zmečkan in razkosan v nekem stroju. To je povsem nujen vzporedni pojav modernega življenja.

Naša duša se v spečem stanju dvigne v vsem, kar mehanizmi predstavljajo in tudi so. Toda takšne smo mi zgradili. Mehanizem, ki smo ga zgradili, je nekaj povsem drugega kot narava zunaj, ki je zgrajena iz elementarnih duhov. Ko smo na primer zunaj v gozdu, kjer je vse zgrajeno iz naravnih duhov, smo v povsem drugem okolju, kot je okolje mehanizmov, ki so jih napravili ljudje. Kajti kaj delamo, ko kar vzamemo iz narave, mehansko spojimo v naše življenje k strojem in napravam? Ne sestavimo le delov materije, ampak je to vsakokrat priložnost, da se s strojem združi ahrimansko-demonski služabnik. Pri vsakem stroju, vsakem mehanizmu, pri vsem, kar v tem oziru pripada k današnjemu kulturnemu življenju, pritegnemo to, da damo izhodišče demonično-elementarnim duhovom, ki pripadajo ahrimanski naravi, služabnikom. Ko živimo v okolju strojev, sobivamo z demonsko-ahrimanskimi elementarnimi duhovi. S tem se prežemamo; ne prežamemo se le s hrupom in cviljenjem mehanizmov, ampak tudi s tem, kar ima v najvišjem smislu za našega duha, za našo dušo nekaj uničujočega. Toda z ustrezno pozornostjo razumemo, da je naša doba takšna, da svoje okolje vedno bolj prežemamo z demonskimi naravami in da imamo vse bolj opraviti z mehaniziranjem naše kulture.

Kulturni svet, napolnjen le z odurnimi stroji, odurnimi sajastimi dimniki in brez vsake prave lepote, je svet, ki noče ustvarjati povezav ljudi s predzemeljskim obstojem, ki ljudi nekako iztrga iz predzemeljskega obstoja. Ne le skozi primerjavo, ampak v vsej resničnosti je mogoče reči, da je povsem industrijsko mesto slastno bivališče vseh demonov, ki povzročajo, da človek pozablja na svoj duhovni predzemeljski obstoj.

Kjer človek nima ali ne more imeti še nobenega vpliva, kjer tisto, kar z ozirom na družbeno življenje danes človek ureja, urejajo še elementarni in naravni duhovi, tam obstaja še zakrament. Danes vsekakor še živijo prav močni ahrimanski impulzi, ne da bi ljudje vedeli. Usmerjeni so k temu, da določenim elementarnim naravnim duhovom iztrgajo njihov zakramentalni vpliv na evolucijo Zemlje.

Ko bo moderna tehnika tako daleč izoblikovana, da bo mogoče preko določene površine  proizvesti umetno toploto, bo nekdo iztrgal (in to se bo v prihodnosti zgodilo kot nujnost) naravne in elementarne duhove rastlinski rasti, predvsem žitni rasti. Ne bo se uravnavalo le zimskih vrtov, ne bo se ogrevalo le manjših zaprtih rastlinjakov, ampak celotna žitna polja, v katerih bodo določene skupine iz vesolja delujočim zakonom iztrgale vzgajanje žit, jih gojile v drugih letnih časih, kot sicer rastejo z naravnimi in elementarnimi duhovi. Toda to bo za posevke enako, kot če bi imeli posplošeno staro zavest o zakramentalnih spočetjih in rojevanjih preko vsega leta.

Delovanje v gospodarskem življenju Ko opazujemo posebna zanimanja ahrimanskih bitij za vse fizično zemeljsko, je mogoče posebej opaziti tudi njihovo delovanje v ozadju gospodarskega življenja. To je notranji svetovni zakon, da se nujno potrebne misli novejšega časa (misli fizikalne, kemijske, nacionalnoekonomske dejavnosti v smislu novejšega časa, mednarodnega finančnega poslovanja itd.), ki se pri vsem tem uporabljajo in se morajo uporabljati na enak način preko vse Zemlje, v človeških dušah združijo s čisto nacionalnim mišljenjem, prepričanjem, občutenjem. Potem v povezovanju nacionalne miselnosti (skoraj že nacionalnega patosa) z mednarodnimi mislimi fizike, kemije, nacionalne ekonomije, mednarodnega komercialnega elementa finančnega poslovanja itd. nastanejo ahrimanska elementarna bitja, ki morajo ljudi bolj ali manj gnati v stvari, ki nujno delujejo proti koristnemu in zdravemu razvoju v zadnjih treh kulturnih periodah človeškega rodu, ki jih mora Zemlja še dokončati.

Omenjeni nastanek ahrimanskih elementarnih bitij je treba razumeti tako, da so v vseh okoljih in območjih modernega gospodarskega življenja doslej (če že niso bile v teoriji o tričlenosti družbenega organizma ustoličene misli udejanjene) skupine elementarnih bitij ‒kot posledica pomanjkanja spiritualnega mišljenja ‒ prisiljene vstopiti v zveze z ahrimanskimi bitji.

Dokler v gospodarskem življenju ne bodo uresničeni duhovni zakoni iz Tričlenosti družbenega organizma, sedanjih družbenih težav ne bo mogoče preseči. Toliko časa zoprnikove moči uporabljajo elementarna bitja, ki so pod njihovim vplivom. Temu vplivu se prepuščajo, ker zaradi pomanjkanja spiritualnega mišljenja ljudje v gospodarstvu nimajo možnosti delovati v smislu tistih duhovnih bitij, ki želijo omenjene duhovne zakone uresničiti preko ljudi, ki so zanje odprti.

Tako kot je moral človek nekoč gledati na naravo in naravne pojave in tam videti demonično, tako se mora moderni človek naučiti gledati na tisto, kar sam ustvari v gospodarskem življenju, kot na demonsko. Zaenkrat so se ti demoni, ki jih ljudje še niso speljali v stroje, spustili v ljudi in se uveljavili kot uničujoče družbene revolucije, ki niso nič drugega kot rezultat neprepoznavanja demonskega v našem gospodarskem življenju. V gospodarskem življenju je treba iskati elementarno duhovnost, kot je treba v naravi iskati duhovnost v vsem elementarnem.

Pod oznako demoni so predvsem mišljena elementarna bitja, ki se morajo zaradi pomanjkanja spiritualnega mišljenja ljudi v gospodarstvu predati na razpolago zoprnikovim močem, ki pa so prav tako spet v svojem izvornem stanju začarana kot zelo uporabna elementarna bitja, če, kolikor je le mogoče, veliko ljudi v svoji zavesti prežame tričlenost družbenega organizma s spiritualnimi mislimi in so tako kos tam izraženim duhovnim zakonom.

Delovanje v vremenskih dogajanjih Kratko ponovimo, kar smo v enem od prejšnjih razdelkov že povedali, da skušajo zoprnikove moči vedno znova vplivati tudi na vremenska dogajanja. Elementarna bitja, ki so pod ahrimanskim vplivom, naredijo velikanske zmrznjene meglene viharje, led, žled, slano, ivje in sneg, delovanja vseh vrst zmrzali, do oblakov dvigajočo se meglo.

Elementarna bitja, ki so pod luciferskim vplivom, naredijo vse vrste navzgor in navzdol krožečih toplotnih pojavov v svetu; so posredniki med ahrimanskimi in luciferskimi bitji ne le v obliki duhov ognja, ampak celotnega elementarnega sveta. Kot zračna in toplotna bitja proizvajajo najrazličnejše oblake in vetrove. V bliskih in vsem ognjenem v zraku delujejo kot nasprotniki Marsovih, Jupitrovih in Saturnovih bitij. Kot ognjeni velikani povzročajo požige, izsušitve in opustošenja pokrajin. Ahrimanska in luciferska elementarna bitja neredko delujejo skupaj, ko se razširijo v velikansko in orjaško: velikanske poplave skupaj z velikanskimi viharji neredko povzročajo hkrati meglene viharje, združene z visokimi plimami.

Opravka imamo z neznansko povečanimi silami, ki hkrati ob normalnem dihalnem procesu Zemljinega organizma  moteče posegajo v vremenska dogajanja v zemeljskem okolju,

Podobni prispevki

Dodaj odgovor