ČLOVEK KOT SOZVOČJE USTVARJALNE, UPODABLJAJOČE IN OBLIKUJOČE KOZMIČNE BESEDE

26,00

Vezava

mehka

Število strani

202

I.

POVEZANOST KOZMIČNIH IN ZEMELJSKIH ODNOSOV TER ŽIVALSTVA S ČLOVEKOM

PRVO PREDAVANJE, 19. oktobra 1923                                                     xx

Človek kot mikrokozmos. Oblikovalne in tvorne sile. Rod ptic. Človek kot združitev orla, leva, krave oz. bika. Skladnosti notranje človeškega z zunanjim v vesolju. Umetniško pojmovanje upodabljanja. Umetniško kot spoznavni princip.

DRUGO PREDAVANJE, 20. oktobra 1923                                      xx

S Soncem presijana atmosfera in živalski krog. Področja univerzuma. Odnosi človeka do planetnega sistema. Trojstvo klica. Nevarnosti vabljivega klica. Zakon sozvenečih nihanj. Nauki treh živali: pisani znaki vesolja. Človekov trojni izrek za izravnavo enostranskosti, za poduhovljenje mehanicistične civilizacije Zemlje. Kozmični simbolizem.

TRETJE PREDAVANJE, 21. oktobra 1923                                       xx

Fizična substanca Zemlje in duhovna substanca duše. Duhovne in zemeljske fizične sile. Človek kot fizično-duhovna substancialnost in kot dinamično bitje. Karmično zadolževanje človeka do Zemlje. Izravnava skozi kozmična bitja. Skrivnost iz vesolja prihajajočih sil živalskega kroga, ki se izoblikujejo v živalih. Kozmična uganka trojice živali.

II.

NOTRANJA POVEZANOST KOZMIČNIH POJAVOV IN KOZMIČNIH BITIJ

ČETRTO PREDAVANJE, 26. oktobra 1923                                     xx

Preobrazbe Zemljinega razvoja in njihova učinkovanja v današnjem stanju Zemlje. Kozmične sile, delujoče v svetu insektov. Narava metulja in rastlinska bitja. Nujnost preobrazbe abstraktnih misli v umetniški čut. Umetniško gibanje mora preiti v abstraktne misli in jih prežeti.

PETO PREDAVANJE, 27. oktobra 1923                                                      xx

Poduhovljenje materije skozi metulje in ptice. Kozmična ekonomija. Duhovna svetloba metuljev in ptic. Toplotna lahkost ptic in dremava težnost netopirjev; njihov kozmični strah. Njihova izločena duhovna materija ‒ hrana zmaja. Ljudje imajo pred njo zaščito v Mihaelovem impulzu.

ŠESTO PREDAVANJE, 28. oktobra 1923                                        xx

Razlika v kozmičnem izučevanju človeka in višjih živali. Z rastjo človeka se hkrati navzdol tvorijo različni razredi živali. Sodoživljanje kozmičnega življenja skozi Zemljo. Reptili in ribe. Človek v povezanosti z živalmi. Most h kraljestvu rastlin. Pomen mineralnega.

III.

RASTLINSTVO IN NARAVNI ELEMENTARNI DUHOVI

SEDMO PREDAVANJE, 2. novembra 1923                                    xx

Rastlinsko življenje. Koreninski duhovi, vodna bitja, duhovi zraka in duhovi ognja. Njihovo delovanje na rastlinah. Izžarevanje poduhovljenega fizičnega v kozmični prostor. Duhovni proces rastlinske rasti. Medsebojno delovanje navzdol pritekajoče sile ljubezni in žrtvovanja ter navzgor iztekajoče sile težnosti.

OSMO PREDAVANJE, 3. novembra 1923                                      xx

Antipatija gnomov do nižjih živalskih bitij, h katerim so dopolnilo navzgor, na strani glave; njihova budna moč opazovanja. Undine kot dopolnilna bitja k ribam in višjim dvoživkam. Silfe, dopolnitev na drugo stran, navzdol za svet ptic; bitja ognja, dopolnitev metuljeve narave. Zlobna in dobra elementarna bitja; njihove obnovitvene sile in razdiralne sile; premikanje sfer.

DEVETO PREDAVANJE, 4. novembra 1923                                              xx

Zaznavanje in doživljanje naravnih elementarnih bitij. Njihove kozmične besede, iz neštetih bitij sozveneče v različnih odtenkih. To je zadnje izzvenevanje ustvarjalnih, tvornih, upodabljajočih kozmičnih besed. Človek je sozvenenje teh kozmičnih besed.

IV.

SKRIVNOST ČLOVEŠKE ORGANIZACIJE

DESETO PREDAVANJE, 9. novembra 1923                                               xx

Presnovni procesi in procesi cirkulacije. Bolezni in procesi zdravljenja. Pedagoška umetnost in terapija.

ENAJSTO PREDAVANJE, 10. novembra 1923                                           xx

Uporaba mineralnega v človeku. Sprememba mineralnega v toplotni eter. Od človeka gredo sile navzgor na človeški način k višjim hierarhijam. Rastlinski svet je zunanje naravno zrcalo človeške vesti. Poduhovljenje rastlinskega pri sprejemanju v človeški organizem. Oblikovanje rastlinske hrane v živali.

DVANAJSTO PREDAVANJE, 11. novembra 1923                         xx

Izvori moralno-duhovnega v človeštvu: človekovo razumevanje in človekova ljubezen. Moralni hlad in moralno sovraštvo v fizični upodobitvi človeka. Delo hierarhij na spreminjanju duhovne podobe človeka.

Delite s prijatelji: