JANEZOV EVANGELIJ

22,00

Vezava

mehka

Število strani

280

Kazalo

Predgovor

Prvo predavanje: Janezovi kristjani. Ponovna obuditev  višjega Jaza v človeku in človeštvu. Misteriji Grala in Rožnega križa.

Drugo predavanje: Živeča duhovna zgodovina. Voditelji človeštva. Kreativni svet.

Tretje predavanje: Preobrazba Zemlje. Prapodobe in njihove upodobitve – dvojniki. Služabniki sveta.

Četrto predavanje: Hierarhična bitja našega Sončnega sistema in zemeljskega kraljestva.

Peto predavanje: Razvoj človeštva v dobi inkarnacije naše Zemlje. Področja luciferskih in ahrimanskih duhov in božansko-duhovnih bitij

Šesto predavanje: Oraklji Atlantide. Posvetitveni templji poatlantskega obdobja. Janezov Krst.

Sedmo predavanje: Krščevanje z vodo in krščevanje z ognjem in duhom.

Osmo predavanje: Misteriji posvetitve. Kako je Kristus Jezus vstal od mrtvih.

Deveto predavanje: Umetniška zgradba Janezovega evangelija. Naraščajoča moč v zaporedju čudežev.

Deseto predavanje: Kaj se je zgodilo pri krstu? Kristusovo gospostvo nad zakoni, ki vladajo telesu, in zmaga nad smrtjo.

Enajsto predavanje: Vzpostavitev harmonije v notranjih silah človeka s Kristusovim impulzom. Povezanost Misterijev s prerokbami in

z evangeliji.

Dvanajsto predavanje: Upadanje izvorne modrosti in njeno pomlajevanje skozi Kristusov impulz. Pomen Misterija na Golgoti za

človeški razvoj na Zemlji.

Trinajsto predavanje: Kozmični pomen Misterija na Golgoti. Zmaga nad smrtjo z odstranitvijo vpliva Luciferja in Ahrimana.

Smrt kot dajalec življenja. Prvi impulz za našo Zemljo, da postane Sonce. Sevanje Kristusove sile v človeško eterično telo.

Vpliv Kristusove svetlobe in njen odsev v zemeljskem okolju kot duhovni sferi. Sveti duh.

Štirinajsto predavanje: Zemlja kot Kristusovo telo in kot novi center Svetlobe. Zadnja večerja kot korak k mistični zvezi s Kristusom.

Pavel kot glasnik duhovnega življenja Kristusa. Sedem stopenj krščanske posvetitve. Smrt kot seme večnega Jaza. Duhovno spoznanje

je ogenj življenja.

Delite s prijatelji: