ETER, ELEMENTARNA BITJA (12)

Facebook
Twitter
Pinterest
Email

Siceršnja v človeku delujoča elementarna bitja

Splošno Človek skozi svoje neštete čutne zaznave nenehno zaznava elementarna bitja vseh  vrst, ki so se začarala v vsem fizično-čutno zaznavnem in se iz zaznanega objekta odčarajo. Skozi svoje čutne organe sprejme vase elementarna bitja, ki jih je tako odčaral. Za ta elementarna bitja je človek v svojem življenju prehodna točka. Kolikor se človek poduhovi, toliko lahko elementarna bitja, ki jih je odčaral in sprejel vase, vodi nazaj v njihov element, ko prekorači prag mrtvih. Toda če se človek med svojim življenjem ne poduhovi, ne spiritualizira svojega mišljenja, se skozi njegove čutne zaznave odčarana elementarna bitja pri njegovi smrti ne morejo osvobojena vrniti v svoj element, ampak so še močneje priklenjena na Zemljo. S tem človekom se morajo pri njegovem ponovnem utelešenju vrniti na Zemljo.

Pri velikanskem obilju človekovih zaznav gre torej za nepredstavljivo množino elementarnih bitij, ki se v enem zemeljskem življenju skozi zaznave iz zaznanih pojavnih oblik odčarajo in  se v človeka ponovno začarajo. Usode teh v človeku ponovno začaranih elementarnih bitij so zelo raznolike in večinoma odvisne od duševno-duhovnega vedênja dotičnega človeka.

Elementarna bitja kot osebni sovražniki Pri tem delovanju je izhodišče človekova med smrtjo in ponovnim rojstvom občutena potreba, da na Zemlji povzročeno nedobro popravi v naslednjem življenju. Recimo, da smo v duhovnem svetu v času, ki sledi polnočni uri obstoja; gledamo nazaj na določene sovražnike, ki smo jih imeli, in se vprašamo, kako lahko delovanja teh doživetij spremenimo v zmožnosti, ko smo ponovno utelešeni. Nekdo to opazi in si reče: Ko sedanji položaj preteklih doživetij spreminjaš v zmožnosti, te pri tem motijo določena elementarna bitja. (To je mogoče.) Ta elementarna bitja ne dovolijo, da si te zmožnosti resnično prisvojiš. Toda te zmožnosti si mora oblikovati. Ve, da lahko le tako v naslednji inkarnaciji določenim ljudem resnično naredi uslugo oz. jim služi, če te zmožnosti ima.

V takšnem slučaju bo nekdo praviloma razsodil tako, da si te zmožnosti pridobi. Toda s tem razžali elementarna bitja, ki so okrog njega. Na določen način se počutijo napadena. Nastopi ena od pogostih posledic, da ko smo ponovno rojeni, najdemo enega ali več ljudi na Zemlji obsedenih s temi elementarnimi bitji in ti ljudje so do nas prav posebno sovražni. Tako nam je lažje razumeti dozdevno nerazložljiva nasprotovanja oz. antipatije različnih ljudi do nas.

Ko v takšnem slučaju pretehtamo dejstvo karmičnih vzrokov iz prejšnjega zemeljskega življenja in razvijemo ustrezne ljubezenske sile, lahko do nas sovražne ljudi, obsedene z elementarnimi bitji, le-teh odrešimo, bitja pa hkrati odčaramo.

Elementarna bitja, ki jih pritegne človeško duševno življenje Večkrat smo že opozorili, da je lahko duševno-duhovno vedênje nekega človeka zelo pomembno za nastop elementarnih bitij in da je od človekove moralne drže odvisno, ali se začarajo oz. odčarajo dobro ali zlobno delujoča elementarna bitja. Kjer koli je dana priložnost za določena bitja, tam vselej so. Ko nekdo oddaja in razširja slaba občutenja, ga takšna občutenja tudi obdajajo in privlačijo bitja, ki so tam in čakajo nanje, kot neko fizično bitje čaka na hrano. To lahko primerjamo s čisto sobo, kjer ni muh; če pa je soba polna ostankov hrane, se pojavijo. Tako je tudi z nadčutnimi bitji, le hrano jim je treba zagotoviti.

Zakaj so potem ta bitja prisotna, sicer pa ne? Če obstajajo zanje priložnosti, so tam. Prav tako je, ko človek izžareva slabe misli. Takrat so tam. Če najdejo hrano, so tam. Takrat se določena bitja utelesijo v človekovo avro; če jim človek izžareva hrano, so tam. Toda po drugi strani slišimo tudi o zanimivem in privlačnem delovanju za zelo uporabna elementarna bitja, ki se na primer počutijo pritegnjena pri ljubečem vedênju človeka do bitja drugega kraljestva narave, še posebej do drugega človeka.

Alb, zmaj in sfinga Albi so kot v človeku delujoča elementarna bitja poznani že iz časa germanske zgodnje zgodovine, ko so jih še splošno jasnovidni ljudje vidno doživljali. Odtod izvira tudi ime. Danes albi (kot nekoč) delujejo v človeku, vendar jih moderni ljudje ne prepoznavajo. Kakšno bitje je to? Je astralno bitje. V atlantski dobi so bili poznani in se zdaj spet pojavljajo kot vsiljivci pri posebnih vmesnih stanjih. Mnogi ljudje to občutijo kot nekakšno plimovanje ali kipenje višjega sveta. Alb je prišel nad človeka in ga tlačil.

Človek je pod vplivom astralnih elementarnih bitij.  K temu pripadajoče elementarno bitje se obesi nanj. Je ovirajoč, moteč nasprotnik njegovega razvoja. Nastopa v nedoločeni podobi, v tako imenovanih alb sanjah. Le-te se izražajo tako, da nekdo misli, da mu neko bitje sedi na prsih. Kdor vidi astral, vidi tudi takšno bitje. To je zmaj, ki ga je treba premagati. Na višjem območju astralnega nivoja je to sfinga, ki jo je treba brezpogojno ubiti, preden lahko nekdo napreduje. Na okultiste, ki ostanejo sebični, samopašni ljudje, deluje elementarno bitje z vse bolj naraščajočo močjo in se potem pojavi na strašen način. Ta bitja zadržujejo evolucijo.

Boj z zmajem kot simbol za premagovanje vplivov zoprnikovih moči v človeku je še do srede 19. st. v moralnem življenju človeka v srednji Evropi igral zelo veliko vlogo. Od takrat je ta simbol upoštevan večinoma le še v umetnostni zgodovini, ker se je boj z zmajem zelo pogosto slikovno izrazil v cerkveni in laični umetnosti.

Vendar bodo ljudje alb sanje še naprej doživljali kot zatiranje in more, ne da bi vedeli, kako se jih osvoboditi. Te sanje je treba najprej prepoznati kot delovanja nedobrih elementarnih bitij, ki hočejo posameznika ovirati v njegovem duhovno-duševnem razvoju. Te albe, zmaje, sfinge je treba prepoznati in jih v njihovem delovanju izobčiti, umakniti, pregnati, izgnati. Za prepoznavanje in premagovanje je potrebna volja.

Mesečevi kričači v človekovi limfi To je skupina elementarnih bitij, ki lahko v človeku delujejo s planetnih sfer, še posebej v fizioloških procesih. Najprej opazujmo elementarna Mesečeva bitja. Kdor se jim zmore približati jasnovidno, ve, da so na prizorišču Meseca v določenem oziru podobna ljudem, le da so v primerjavi z njimi kot pritlikavci, saj komaj dosežejo velikost šest- do sedemletnega otroka. Na Mesecu se ponuja posebna priložnost za njihovo delovanje. Fizične razmere so zelo drugačne; zaradi povsem drugačne atmosfere pri umikanju oz. vračanju domov ta bitja strašno močno kričijo, rjovejo, oddajajo grozne zvoke. Znotraj našega sveta se lahko zadržujejo kot astralna bitja.

Najprej se kažejo preko svojih delovanj, vendar le s tem, da ta delovanja doživljamo. Kjer na primer nastopi somnambulizem, pri medialnih osebah, pri vseh stanjih potlačene zavesti in običajno zlasti v mesečini polnega Meseca mrgolijo okrog nas. Ob polnem Mesecu oz. ščipu ali mladem Mesecu oz. mlaju ta Mesečeva bitja kričijo ali molčijo. Njihovo delovanje se razširja navzdol na Zemljo. Prav limfa je sok, v katerem izvajajo svoje delovanje in v njem utripa delovanje teh Mesečevih bitij v človeškem telesu.

Med Mesečevimi rjovečimi elementarnimi bitji so lahko tudi prav zlobne nadloge, ki si ne drznejo iti le nad zmedene osebe in medije, ampak na primer tudi na otroke, ki so tako nesmiselno pretirano hranjeni, da pri njih nastopi požrešnost; takrat se jim približajo in kvarijo njihov razvoj.

Marsova bitja v človekovi limfi Marsova bitja, ki jih želimo opisati, so v tesni zvezi z Mesečevimi kričači, ki so zlobna, obratna stran Marsovih bitij, in imajo prav tako vpliv na limfo. Svoje pravo domovanje imajo na Marsu. Izražajo se v določenem mehkem, blagem, voljnem, gibčnem jeziku. V človeškem astralnem telesu so vgnezdena kot črvi v siru glede na to, ali so dobrodušna ali zlobna. Limfa, belkasti sok, ki teče skozi človeka, pripada telesom bitij, ki živijo v našem astralnem svetu. Zasidrajo se v astralno telo. Tako imamo, četudi ne na dosegu roke, v skozi človeško telo potujoči limfi iztegnjene člene teh astralnih bitij. So paraziti človeka. V našem telesu ne utripa le materialna snov, ampak se (v kroženju limfe) premikajo cele trume takšnih bitij, ki se skozi človeka vrtijo, stalno premikajo in imajo svoja telesa v limfi. Jasnovidec se lahko po hitrosti pretakanja limfe pouči o sestavi limfe oz. o bitjih v njej. Kajti med vsakim duševnim doživljanjem so v limfi drugačna bitja – temperament oz. značaj je v zvezi s stanjem in kakovostjo limfe.

Če se v nekem človeku pretaka več tovrstnih Mesečevih ali več Marsovih bitij, daje to njegovi limfi poseben značaj. Če je v nekom več Mesečevih bitij, je bolj nagnjen k hudobiji in zlobi, jezi, srdu, besu, razkačenosti. V primeru več Marsovih bitij je tak človek bolj nagnjen k pohlevnosti, krotkosti, dobrohotnosti, naklonjenosti, blagosti in nežnosti. Kjer vladata ljubezen in dobrodelnost, kjer se razprostirajo dobrodelna, humana bitja, najdete prej označene sokove blagih, nežnih Marsovih bitij, navzočih kot astralne tvorbe; sodelujejo v silah, ki se tam razprostirajo. Zanje je to hrana, atmosfera, v kateri lahko živijo in iz katere lahko ponovno izvajajo svoj vpliv na človeka. Vidimo, da se po človeku ne pretakajo le sokovi, ampak tudi duhovi; le s tem védenjem je človeka mogoče razumeti.

Venerina bitja v mlečnem soku (chylus) človeka Pri elementarnih bitjih, ki v človeku delujejo iz Venerine sfere, gre za dve v svojih bitjih in dejavnostih nasprotujoči si skupini. Ko se dvignemo na devachanski nivo, najdemo določena bitja:

– mehkejše, krotkejše, miroljubnejše narave, nežna in ljubeča, v določenem oziru izjemno razumna in modra,

– divje, besne vitalnosti in življenjske moči, v glavnem zaposlena z medsebojno vojno in plenjenjem.

Komajda lahko obstaja še kaj bolj medsebojno nasprotujočega od teh dveh skupin elementarnih bitij, ki domujeta na Veneri. Za bitja prve skupine lahko rečemo, da so navzoča tam, kjer se nahajajo kakršni koli akti z duhovno vsebino. Njihova zamišljena govorica (jezik) kaže visoko logiko. Njihovo obličje odseva visoko moralo. Značilnost bitij druge skupine je zverinski pohlep in vse možne vmesne stopnje do rahločutnega in blagega. Delovanje teh Venerinih bitij v človeškem grizu (v želodcu), v chylusu, je mogoče jasnovidno raziskati. Chylus je najprej zunanji izraz človeškega eteričnega telesa in vanj se usidrajo in včlenijo ta Venerina bitja. Tam je Venera v svojih silah na določen način v zvezi z našo celotno Zemljino vegetacijo in z vsem, kar sicer živi na Zemlji, in uvideli boste, kakšna zveza obstaja med človekovo prehrano in tem, kar iz človeka zaradi prehrane nastane. To nikakor ni vseeno. V vseh rastlinah in seveda tudi v živalih živijo vplivi Venerinih bitij, na eni strani dobra, blaga, nežna, na drugi divja, ki smo jih opisali kot grabežljiva in medsebojno bojujoča. Glede na to, katera bitja delujejo na naše rastline ali živali, deluje meso teh živali ali iz teh rastlin pridelana hrana tako, da se s preoblikovanjem v prehranski sok ljudem vgradijo kreposti ali pregrehe, ker človek, ko se hrani s hrano, pridobljeno iz svojega okolja, ne použije le snovi, ki jih obravnava in pojasnjuje kemija, ampak tudi določene duhove, ki pridejo skozi usta v želodec in se mu razširijo po telesu.

S pretresljivo jasnostjo lahko spoznamo, kakšen vpliv na duševne lastnosti človeka ima lahko njegova fizična hrana. Ne sme nam biti vseeno, v kakšnih okoljskih razmerah so uspevala živila, kakšna vrsta elementarnih bitij se je lahko začarala vanje, da bi bila potem ponovno v človeški notranjosti v prebavnem traktu odčarana.

Saturnovo bitje v čutnem zaznavanju človeka Na višjih delih devachanskega nivoja najdemo določena bitja dveh vrst, ki jih je zelo težko opisati. Morda nam uspe s primerjavo, če rečemo, da so bitja prve skupine brezmejno iznajdljiva, v vsakem trenutku življenja nekaj zasledijo, poiščejo, in bilo bi napačno reči, da si to izmislijo. Pri njih je iznajditeljski dar tako prisoten, kot če bi nekdo gledal neko stvar in bi se v istem trenutku (že ob prvem pogledu) domislil, kako bi se dalo to drugače upodobiti. V hipu je pred njimi nova iznajdba. Prava ustvarjalna atmosfera za ta iznajdljiva Saturnova bitja je v okolju človeškega iznajditeljstva, raziskovalcev, tehnikov in inženirjev.

Njim nasprotna druga skupina divjih, surovih, grozljivih bitij ima v posesti vse, kar imajo divje živali, in se v človeku izraža kot pohlep, lakomnost, sla in poželenje, vendar na mnogo višji, grozljivejši stopnji. Z vsem, kar človek zazna skozi svoje čute, se prikradejo vanj tudi duhovna delovanja. Gredo skozi svet in obilno vplivajo na to, kar v svojem čutnem občutenju doživljate. Običajno materialistično preiskovanje anatoma se zdi pusto, trezno, preudarno in nemalokrat celo smešno. Kajti z bliskom, ki prodre v oko, prodrejo delovanja prav takih bitij. Vedeti nekaj takega ni nepomembno za praktično življenje. Pravzaprav človek ne ve o življenju najpomembnejšega, če ne ve tega. Najslabši, najhujši, v določenih okoliščinah najboljši (ker so najmočnejši) so vplivi Saturnovih bitij, ko se uveljavijo skozi voh. Obstajajo vonjave, s katerimi pritegnemo naravnost peklenska delovanja teh bitij. Šele s tem vedenjem nam je jasno, kaj nekdo stori sočloveku, ko ga prisili k vdihavanju vsakršnih ostudnih parfumov. S patschulijem (pogostemon, eterično olje) na primer dobijo Saturnovi duhovi slabše vrste dostop do ljudi. Delovanje na soljudi z vonjavami sodi k hudobnejši vrsti črne magije. Ko delujejo Saturnova bitja pretežno skozi človeške čutne zaznave, se Saturnova bitja v določenem oziru izrazijo v človeških jetrih.

Povzeto lahko k razdelkom o elementarnih bitjih, ki delujejo s planetov, rečemo, da imajo svojo domovino Mesečevi kričači na Mesecu, Marsova bitja na Marsu, Venerina bitja na Veneri, Saturnova bitja na Saturnu. Vsa planetarna bitja domujejo v svojih planetih in ne v ustreznih planetarnih sferah! Svetilno točko planetov je mogoče opisati kot zavihanja (uvihanja) določenih planetnih sfer na njihove meje. Ta zavihanja naredijo luciferski uporniki proti svojemu lastnemu razredu. Zgoraj opisana elementarna bitja, ki delujejo s teh planetov, so glede na to služabniki ustreznih luciferskih zoprnikovih moči.

Podobni prispevki

Dodaj odgovor