Peti evangelij 9(12)

Rudolf Steiner: PETI EVANGELIJ 9(12)

V včerajšnjem predavanju smo pogledali na življenje Jezusa iz Nazareta od njegovega dvanajstega do konca dvajsetega leta. Iz tega, kar sem vam smel povedati, ste gotovo lahko začutili, da se v tem času niso odigrale le globoko pomenljive stvari za dušo Jezusa iz Nazareta, ampak tudi za vso evolucijo človeštva. Kajti po nekem globoko notranjem občutku, ki ste si ga lahko z vašim duhovno znanstvenim študijem zgradili, gotovo veste, da je v človeški evoluciji vse povezano in da je tako pomem­ben dogodek v življenju nekega človeka, čigar duševno življenje je tako zelo, tako brezmejno povezano s stvarmi, ki zadevajo celotno človeštvo, prav tako pomemben za celotno evolucijo človeštva. Na najrazličnejše načine sku­šamo dognati to, kar za evolucijo človeštva pomeni dogo­dek na Golgoti. (more…)

Continue Reading Peti evangelij 9(12)