ENDOKRINOLOGIJA 1(3)

Facebook
Twitter
Pinterest
Email

Samael Aun Weor: Endokrinologija 1 (ezoterično gnostični pogled na endokrine žleze): Češerika (pinealna žleza, epifiza); Možganski privesek (pituitarna žleza, hipofiza); Ščitnica; Obščitnice; Priželjc; Srce; Trebušna slinavka (pankreas); Jetra; Nadledvični žlezi; Vranica; Vitalni temelj; Tatve in hormoni; Prostata; Testisi in jajčniki

ČEŠERIKA (EPIFIZA)

Češerika, pinealna žleza ali epifiza se nahaja v zadnjem delu možganov. Ta majhna žleza ima samo pet milimet­rov premera. Obdana je s finim peskom, kar je zelo pomembno. Češerika je majhno rdeče-sivo tkivo. Ta žleza je intimno povezana s spolnimi organi. Češerika izloča določene hormone, ki upravljajo celoten napredek, evolucijo in razvoj spolnih organov. Uradna znanost zagotavlja, da potem ko so ti hormoni opravili svoj namen, ki je popolni razvoj spolnih organov, ta žleza degenerira v vlaknasto tkivo, ki ni zmožno izločati hormonov. Descartes je zagotavljal, da predstavlja ta žleza temelj duše. Orientalni modreci trdijo, da je ta žleza atrofirano tretje oko. Ko je medicinska znanost zahodnega sveta odkrila, da je ta žleza samo majhno rdeče-sivo tkivo, ki leži v zadnjem delu možganov, je torej zanikala trditev Descartesa in vzhodnjakov. Bolje bi bilo, če ne bi postavljali znanstvenih dogm in študirali vseh konceptov niti po eklektričnem vzorcu filozofov, ki izbirajo nauke po svojem okusu, niti po didaktičnem.

Indijski jogiji trdijo, da je češerika okno Brahme, diamantno oko, oko vsevidnosti, ki nam s pomočjo določenih posebnih vaj omogoči nadčutne zaznave.

Zahodna znanost bi morala študirati te koncepte orien­talne joge. Zahodna znanost ni vsa znanost. Nujno je štu­dirati tudi vzhodnjaško znanost. Potrebujemo povezano, celovito kulturo.

Mikroskop nam je omogočil objektivno zaznavati neskon­čno majhno. Teleskop nam omogoča videti neskončno veliko. Če nam češerika omogoča videti onstran vseh stvari, bi morali študirati vzhodnjaško jogo in to čudovito žlezo razviti. Jogiji Indije imajo vaje, s katerimi se lahko doseže posebne nadfunkcije, nadsposobnosti češerike. Potem zaznavamo nadčutno. Zanikanje teh trditev vzhodnjaške joge ni znanstveno. Nujno je treba to študirati in anali­zirati.

Vzhodnjaški modreci pravijo, da je od spolne potence odvisna potenca češerike. Zdaj bomo lahko razložili znanstvene temelje neomadeževanosti.

Brez dvoma so imeli vsi veliki biblijski jasnovidci zelo razvito češeriko. Znanstvena čistost, neomadeževanost, povezana z določenimi praktikami, jim je omogočala videti nadčutno v naravi, iznad narave.

Gnostiki pravijo, da je v češeriki atom svetega duha. Bio­logija je uspela raziskati vse te stvari. Vzhodnjaki trdijo, da se v češeriki nahaja lotosov cvet s tisoč listi. Nobenega dvoma ni, da je to krona svetih.

Genialni ljudje imajo češeriko zelo razvito. Pri bebavih so odkrili, da jim je češerika popolnoma atrofirala.

Pojavi množične zamaknjenosti in fascinacije, ki je tako zelo značilna za Indijo, so mogoči edino takrat, ko ima avtentičen fakir češeriko, polno velike moči in življenjske energije.

Izločke endokrinih žlez neposredno absorbira kri. Kri odnese vse izločine endokrinih žlez v druge organe, ki so potem okrepljeni in spodbujeni k bolj intenzivnemu delu. Beseda hormon pride iz grške besede in pomeni vzburiti, spodbuditi, razdražiti. Dejansko imajo hormoni moč spod­buditi celotni organizem in ga prisiliti k delovanju.

Izločki teh žlez prav tako vplivajo na um. Zdaj bomo razložili, zakaj so se hindujci posvetili prakticiranju nadziranja uma. S pomočjo uma lahko upravljamo in usmerjamo hormonske funkcije.

Nekateri hindujski modreci so več mesecev zdržali zako­pani pod zemljo, ne da bi umrli.

Biologija ob takih dejstvih ne more ostati ravnodušna. Biologi morajo raziskovati vse te čudežnosti Azije.

Emmanuel Kant je sprejel nisus formativus za naše fizično telo. Vzhodnjaški modreci verjamejo, da se ta nisus formativus v fluidnem telesu nahaja v stiku z velikim simpatičnim živčnim sistemom in s tekočim živčnim sis­temom. Brez dvoma je to fluidno telo astralno telo srednje­veških zdravnikov. Znotraj astralnega telesa se nahaja človeški um in vsi tisti čisti duševni principi.

Zdi se, da se čutila tega astralnega telesa izlivajo kakor cvetovi lotosa iz samega dna endokrinih žlez. Lotos s tisoč cvetovi, ki ga omenjajo indijski jogiji, je duševno čutilo astralnega telesa.

Posebni razvoj češerike nam omogoči zaznati astralno telo in njegova duševna čutila, ki kakor cvetovi lotosa sevajo prav iz endokrinih žlez.

Medicinska znanost se igra z mehaniko pojavov, vendar ne pozna vitalne osnove. Posebni razvoj češerike nam omogoči videti tudi ta vitalni temelj.

MOŽGANSKI PRIVESEK, HIPOFIZA

Možganski privesek je zelo majhen. Biologija trdi, da je ta žleza samo tako velika kot zrno graha in je čudovito pripeta na sam temelj možganov, nekako visi z njega, harmonično polo­žena med sfenoidno koščico lobanje za očmi. V tej žlezi najdemo čudo­vito trojnost. Zakon trikotnika usmerja celotno stvarstvo.

Zagotovo je ta žleza sestavljena iz treh režnjev: dveh kril­nih in srednjega dela. In tukaj je trikotnik. Čudo­viti zakon vsega stvarstva. Biologi so prepričani, da brez spred­njega in zadnjega režnja te žleze življenje ni mogoče.

Sprednji reženj te žleze je zadolžen za nadziranje celotne skupne celične strukture. Seveda moramo vedeti, da je v tem nadziranju vključeno tudi prilagajanje, uravna­vanje, krmiljenje. Edino tako lahko razložimo, da postane življenje brez zadnjega režnja te žleze povsem nemogoče.

Pretirano delovanje zadnjega režnja žleze povzroči, da člo­veško bitje pretirano zraste v višino. Ko pri nekom pre­dnji reženj žleze prešibko deluje, je tak človek pritlikavec. Tako je torej logično domnevati, da bi bilo brez prednjega režnja te žleze življenje nemogoče, ker le-ta ura­vnava tako veliko strukturo celične skupnosti.

Določene oblike idiotov in slepih prav tako povzročijo ne-katere nenormalnosti prednjega krila možganskega priveska, hipofize.

Delovanje zadnjega krila žleze je tudi čudovita okrepitev nehotnega mišičja našega organizma. Izločina hipofize zadeva tudi izločanje vode v ledvicah.

Zdravniki uporabljajo to žlezo za pomoč na težavnih mes­tih. Učiteljica H. P. B. pravi, da je hipofiza paž in nosilec luči češerike. Zdravnik Krumm Heller, profesor medicine Univerze v Berlinu je rekel, da med češeriko in hipofizo obstaja kanal ali zelo subtilna kapilara, ki pri truplih izgine. Ti dve žlezi sta torej povezani s tem finim kanalom. Nobenega dvoma ni, da gre za elektrobiologijo in bio-elektromagnetne sile. Zakaj potem ne bi sprejeli medsebojne bio-elektromagnetne izmenjave med hipofizo in epifizo? Prišla je ura za analizo vseh možnosti mističnih in psihosomatskih zaznav, brez fanatizma, predsodkov in dogmatizma.

Hindujski jogiji pravijo, da se iz hipofize rodi lotosov cvet z dvema listoma. Zahodni znanstveniki bi jih morali, name­sto da se tem trditvam smejijo, temeljito študirati. Smejati se temu, česar ne poznamo, ni znanstveno. Ta lotosov svet se nahaja v astralnem telesu natančno med obema obrvema. Hindujski modreci so dali tem lotosovim cveto­vom imena čaker. Jogiji zagotavljajo, da nas hipofiza naredi jasnovidne. V sveti zemlji ved obstaja veliko skriv­nih praks za razvoj jasnovidnosti. Hindujci pravijo, da ima prednja čakra osem višjih in šestintrideset nižjih moči.

Jasnovidec lahko zaznava nadčutno v naravi. Jasnovidni lahko vidi astralno telo, v katerem so vsi duševni in duho­vni principi človeka. Jasnovidni zaznava četrto dimenzijo.

Žlezne energetike biologi ne bi smeli podcenjevati. Bio-e­lektromagnetska izmenjava med žlezama hipofizo in epi­fizo nas naredi jasnovidne.

Zdi se, da obstaja določena povezava med atomom bakra in hipofizo. Nekateri modreci uporabljajo baker za razvoj jasnovidnosti. Nostradamus je ure vztrajal v stro­gem stalnem pogledu vode, ki je vsebovala čisti baker. Ta medicinski modrec je izrekel prerokbe, ki so se sčasoma izpolnile z največjo natančnostjo. Astrologi trdijo, da na hipofizo vpliva Venera. Edino tako lahko razumemo inti­mno povezavo, ki obstaja med bakrom in to žlezo.

Ko so katoliški duhovniki prišli med osvajanji iz Španije do skupine azteških duhovnikov, se jim je zgodilo nekaj zani­mivega. Izročilo pravi, da so katoliški duhovniki silili indi­jance, jim govorili o angelih, nadangelih itd. Po vsem tem so azteški duhovniki povabili katoliške na kosilo. Pravijo, da so katoliški duhovniki med jedmi jedli tudi zelo slasten kaktus. Ta kaktus je španskim duhovnikom v trenutku omogočil jasnovidnost. Takrat so videli angele, nadangele itd. Katoliški duhovniki so bili strašno osupljeni in niso vedeli, kaj bi storili. Nasmejani indijanci so jim rekli: Te angele in nadangele, o katerih ste nam govorili, poznamo že zelo dolgo!

Izročilo pravi, da so katoliški duhovniki hoteli ubiti azteške duhovnike, ker so jih imeli za mage ali čarovnike. Nobe­nega dvoma ni, da ima ta kaktus moč, da v trenutku pre­budi jasnovidnost v tistem, ki ga pojé. Ta kaktus je pejotl. V Mehiki ni takega  pejotla, ki bi bil uporaben za jasnovid­nost. Kdor bi ga hotel imeti, ga mora poiskati v Chihuanu ali v San Luisu Potosi. Treba ga je prežvečiti, uporaben je le zrel pejotl, če je suh, ni uporaben.

Biologija ne sme podcenjevati pejotla niti biti dogmatsko in nespravljivo prepričana, da so jasnovidne zaznave halucinacije. Tako kot so bili prvi modreci, ko so videli mikrobe z mikroskopom, prepričani, da ti mikrobi ne obstajajo in da so to, kar vidijo skozi lečo, halucinacije, bomo še vedno v tistih urah življenja zavračali obstoj mikrobov. Biti moramo manj dogmatični, biti moramo bolj študiozni, bolj eklektični, bolj didaktični. Hipofiza izloča sedem vrst hormonov. Vrednost hipofize je neprecenljiva tudi v porodništvu.

Odličen pisec dr. Jorge Adoum, izvrsten gnostični pisec in veliki Učitelj misterijev, višjih od Bele lože, je rekel, da se atom kozmičnega Kristusa nahaja v hipofizi, medtem ko se atom Očeta nahaja v magnetnem predelu nosnega korena.

Biologija analizira in študira znanstvene koncepte vseh modrecev. Biologija se že osvobaja strašnega materiali­zma 18. stoletja in dejansko začenja študirati vse fizične, duševne in duhovne potenciale žlez z notranjim izločan­jem.

ŠČITNICA, TIROIDNA ŽLEZA

Ščitnica je čudovite temno rdeče barve. Ima dva režnja, ki ju endokrinologi zelo dobro poznajo. Biolog se razveseli, ko razmišlja o teh dveh čudovitih režnjih, modro združenih s čudovito ožino (tudi tukaj popoln trikotnik).

Oba režnja ščitnice se nahajata natančno na vsaki strani Adamovega jabolka.

Ščitnica je izpostavljena dvema temeljnima boleznima: hipertiroiditisu in hipotiroiditisu. Pri prvi gre za prekomerno in pri drugi za premajhno izločanje. Prvo lahko odpravimo s kirurškim posegom. Druge pa se s kirurškim posegom ne moremo odpraviti. Edino mogoče jo je zdraviti s tiroksinom, s principom žleznega izločanja. Dejansko je tiroksin spojina joda, ki je v medicini zelo pomembna.

Tiroksin je intimno povezan s celotnim metabolizmom fizič­nega telesa človeka. Kadar pacient zboli za hipertiroiditi­som, presežek tiroksina intenzivno poviša izgorevanje hranljivih snovi. Posledica tega je povečanje normalnega ritma dihanja in srca.

Pri hipotiroiditisu se metabolizem upočasni. Če otrok zboli za hipotiroiditisom, se celotni razvoj telesa in možganov strašno odloži in zakasni. Kadar se ta bolezen pojavi pri odraslem, se slednji spremeni v mentalno topoumnega, njegovi nohti in lasje rastejo počasi in nenormalno, kakršno koli fizično delo táko osebo strašno utrudi, njegova koža pos­tane suha, luskava in rahlo hrapava.

Biološki jod razkuži celotni organizem. Brez biološkega joda iz žlez naš človeški organizem ne bi mogel živeti. Zdravniki rožnega križa trdijo, da na ščitnico vpliva Venera in da na obščitnične žleze vpliva Mars. Sloviti zdravnik Arnoldo Krumm Heller, profesor medicine na Univerzi v Berlinu, trdi, da je bila med Venero in Marsom strašna bitka, ki se je ponovila med ščitnico in obščitničnimi žle­zami.

Ob neki priložnosti nam je nek star kmet, ki ni znal ne brati ne pisati, zatrjeval, da se je ozdravil golšavosti, tako da je uporabil ploščico svinca; povedal nam je, da je v kvad­ratno ploščico svinca naredil dve luknjici, da bi skoznju potegnil in privezal nitko ali vrvico. S to vrvico je spustil svinec v svoje grlo in ploščico namestil na koren golše. Ta kmet je zatrdil, da je tri mesece polagal to ploščico v svoje grlo in se radikalno ozdravil. Trdil je, da se je še nekaj njegovih sorodnikov pozdravilo s to svinčeno ploščico.

Metaloterapija je še vedno v embrionalnem razvoju. Nobenega dvoma ni glede velikih možnosti metalotera­pi-je. Spoznali smo nekaj južnoameriških kmetov, ki upo­rabljajo sol in slino na tešče kot zdravilo proti golšavosti. Zmešali so ta dva elementa ob pojemajoči Luni, ju potem uporabili kot zdravilo in tako to grdo bolezen uspešno pozdravili. Biologija je poklicana, da temeljito študira vse te terapevtske sisteme kmetov, ker smo prep­ričani, da lahko mnoge od teh formul naših prednikov v mnogih primerih rešijo življenja častitljivih ljudi.

Indijski jogiji pravijo, da koren grlene čakre izhaja iz žleze ščitnice. Veliki hindujski zdravnik Sivananda zagotavlja, da ima ta čakra šestnajst lotosovih listov. Zahodni znans­tveniki se smejijo temu, česar ne poznajo. Bolje bi bilo, če bi tisto, česar ne poznajo, študirali. Orientalni modreci priznavajo sposobnost višjega sluha, ki zaznava ultrazvočne valove. Ta višji sluh poimenujemo jasnoslišnost.

Grlena čakra je center jasnoslišnosti. Hipotiroiditis skrha um odraslih. To nam je pokazalo intimno povezavo ščit­nice z umom. Če so ščitnične žleze in um tako medse­bojno povezani, zakaj ne sprejmemo orientalne teze glede ščitnične čakre in konceptualnega sintetizma? Fizika sprejema eter. Hindujci pravijo, da je eter tako samo kondenzirana akaša tatva. Veliki azijski jogiji pravijo, da je materija kondenzacija tatve akaše, v kateri se nahaja zad­nja sinteza poglavitnega in bistvenega zvoka in da je nje­gov instrument v človeku ustvarjalno grlo.

Zdravnik Sivananda zagotavlja, da lahko z razvojem grlene čakre nadziramo akašo in uspemo živeti v globokih nočeh Velike Pralaye.

Zdravnik Sivananda, eminentni hindujski jogi in endokri­nolog, trdi, da z odprtjem žleze ščitnice dosežemo jasnosliš­nost. Če se nek jogi vsakodnevno potopi v meditacijo, z namero da bo slišal oddaljenega prijatelja, potem v tre­nutkih, ko spi, lahko sliši njegove besede. Z notranjo meditacijo se prebudi jasnoslišnost.

Izločine endokrinih žlez so intimno povezane s celotnim redom in nadzorom avtonomnega živčnega sistema, tako imenovanega nehotnega mišičja.

Izločki ščitnice skupaj s kozmično-fiziološko modrostjo vodijo čudoviti metabolizem fizičnega organizma. Izločine endokrinih žlez nadzirajo rast in razvoj celotne velike celi­čne skupnosti.

Izločine ščitniških žlez popolnoma nadzirajo spolne zna­čilnosti.

Žleza ščitnica ima resnično čudovito avrično radiacijo.

ŽLEZE OBŠČITNICE

Žleze obščitnice ne smejo biti nikoli odstranjene, kajti popolnoma preverjeno je, da hipoma nastopi strašen krč in neizbežna smrt.

Vse vrednosti kalcija, ki ga je v celicah in krvi na pretek, regulirata dva para obščitničnih žlez, seveda z veliko mod­rostjo, vredno vsega občudovanja. Vse nadzorno delo glede kalcija v celicah in krvi morajo opravljati izločine štirih čudovitih obščitničnih žlez. To težavno delo je edino možno po zaslugi štirih obščitni­čnih žlez. Dejansko so te žleze zelo majhne in se nahajajo na vsa­kem krilu ščitnice. S pozornim opazovanjem lahko biologi vidijo par majhnih telesc, velikih kakor zrno boba.

Astrologija zagovarja, da te žleze uravnava Mars. Uradna znanost vidi te žleze zgolj s čisto materialistič­nega vidika.

Znanost modrih gnostikov je šla veliko dlje. V vsakem atomu obstaja trio: materija, energija in zavest. Celotna celica je trio, sestavljen iz materije, energije in zavesti.

Vsaka žleza z notranjim izločanjem je resnični mikrokoz­mični laboratorij. Medsebojna povezanost endokrinih žlez, modro medsebojno izmenjevanje biokemijskih produktov, neskončna popolnost, s katero delujejo žleze, so nam do nasičenosti pokazali  obstoj določenih inteligentnih uskla­jenosti, katerih koren je treba iskati v kozmični zavesti.

Kjer je življenje, tam obstaja zavest. Zavest je neločljivo povezana z življenjem, kot je vlažnost neločljivo povezana z vodo. V Sovjetski zvezi trenutno obstaja petnajst milijo­nov muslimanov. To očitno kaže, da je Marxov materiali­zem popolnoma propadel.

Vsak stroj je organiziran po zakonih. Vsak stroj ima krmilo, svoj vzvod za upravljanje in vodenje, in pilota, ki ta stroj nadzira in usmerja. Zakaj bi moralo biti naše človeško bitje izjema? Človeško telo je popoln stroj, ki ga je kozmi­čna zavest skonstruirala v delavnicah narave  Ta stroj ima svoje krmilo ali vzvod, s katerim ga je mogoče nadzirati in upravljati. To krmilo je veliko simpatično živčevje. Voznik, ki upravlja ta stroj, je Intimus (Duh). Intimni torej, zapleten v svoje astralno telo, upravlja s pomočjo vzvoda velikega simpati­čnega živčnega sistema celotni organizem in celotno izlo­čanje hormonov.

PRIŽELJC, ŽLEZA TIMUS

Ko človeško bitje spolno dozori, začne ta žleza odmirati. To je že dokazano.

Priželjc se nahaja na spodnjem delu vratu, na notranji strani prsnega koša. Njena struktura je popolnoma nepravilna. Intimno je povezana z mlečnimi žlezami. Razložili bomo, zakaj je materino mleko povsem nenadomestljivo.

Ta žleza regulira vitalnost otroka.

Astrologi pravijo, da je ta žleza pod vplivom Lune. Gnosti­čni modreci hočejo to žlezo ohraniti in nočejo dopustiti, da bi začela propadati.

Zaradi aktivnega delovanja te žleze v organizmu, se človek ne postara postara. Davni modreci zdravniki so dejali, da ima samoglasnik A, ko ga pravilno izgovarjamo, moč, da zavibrira to žlezo. Oni so uporabljali tisto modro mantro, o kateri se ljudje tako vul­garno izražajo. Imenovali so jo abrakadabra in so z njo ohranjali to žlezo aktivno skozi vse življenje. V poganskih templjih so jo vibrirajoče izgovarjali 49-krat takole:

ABRAKADABRA

ABRAKADABR

ABRAKADAB

ABRAKADA

ABRAKAD

ABRAKA

ABRAK

ABRA

ABR

AB

A

Mantro je treba izgovarjati tako, da je zvok samoglasnika A podalj­šan.

Nekateri zdravniki začenjajo zdraviti z glasbenimi zvoki in dobro je vedeti, da je za pacienta zvok zdravnika in vsaka od njegovih besed izvor življenja ali smrti.

Znanost o endokrinologiji mora študirati intimne povezave, ki obstajajo med glasbo in endokrinimi žlezami. Bolje je raziskovati, analizirati in razumeti, kot pa se smejati temu, česar ne poznamo.

Ko je otrok lačen, ga mora mati podojiti. Nadomestila materinemu mleku povzročajo, da je otrok cele ure izpostavljen lakoti; to je zločin proti splošnemu javnemu zdravju.

To, da hoče človeško bitje v tej zvezi popravljati naravo, je očiten nesmisel. Ko je otrok lačen, joče in zločin proti naravi je, če mu odrekamo njegovo naravno hrano.

Podobni prispevki

This Post Has One Comment

  1. Helena kragelj

    prosim napišite še o nadledvičnih žlezah in ostalih Hvala, zelo dobro napisano do sedaj

Dodaj odgovor