PRIHODNOST EVROPE IN VZHODNO SLOVANSKIH LJUDSTEV (1/5)

Rudolf Steiner je kot vodilni krščanski posvečenec in nosilec impulza ezoteričnega krščanstva s svojim delom in ogromno življenjsko močjo neumorno širil vedenje o pomembnosti nalog, ki jih mora človeštvo spoznati,  občutiti, sprejeti in uresničiti. Predstavil je, da je sinteza srednje in vzhodne Evrope mogoča edino na temelju ideje tričlene družbene ureditve. Ta rešilna ideja je aktualna danes in bo v bodoče. Druge prave poti v zgodovinski evoluciji človeštva ni. Prav od današnje kulturne dobe, dobe zavestne duše (od 1413 (+2160) do 3573 torej) je naloga srednje Evrope postati duhovni most med zahodno in vzhodno Evropo. (več …)

Continue ReadingPRIHODNOST EVROPE IN VZHODNO SLOVANSKIH LJUDSTEV (1/5)

PRIHODNOST EVROPE IN VZHODNO SLOVANSKIH LJUDSTEV (4/5)

ČETRTI DEL (4/5)

Mesec se bo nekoč ponovno združil z Zemljo. V abstraktnem svetu živeči astronomi in geologi menijo, da se bo to zgodilo čez mnogo tisočletij, vendar je to utvara. Nismo prav dosti oddaljeni od te točke. Človeštvo kot tako postaja vse mlajše in mlajše. Človeška bitja se vedno bolj približujejo temu, da se bodo telesno-duševno razvijala le do neke določene točke v življenju. (več …)

Continue ReadingPRIHODNOST EVROPE IN VZHODNO SLOVANSKIH LJUDSTEV (4/5)

PRIHODNOST EVROPE IN VZHODNO SLOVANSKIH LJUDSTEV (5/5)

Človek se ne sme prepustiti lagodnosti zgolj abstraktnega pogleda na božansko, ampak mora tisto, kar je povezano z njegovim razvojem, gledati povsem konkretno. Do resnične notranje oživitve svojega celotnega duhovno-duševnega bitja lahko pride le tako, da to veliko razdobje, časovni prostor, dojame v njegovi konkretni oblikovanosti, razvojni podobi, skozi katero ga vodijo njegova zaporedna zemeljska življenja. (več …)

Continue ReadingPRIHODNOST EVROPE IN VZHODNO SLOVANSKIH LJUDSTEV (5/5)