DELUJOČE DUHOVNE SILE V SOBIVANJU STARE IN MLADE GENERACIJE

KAZALO Prvo predavanje, Stuttgart, 3. oktobra 1922 Prepad med starejšo in mlajšo generacijo. Različnost duševnih govoric. Ohranitev srednjega veka v zahodni Evropi; zahodnoevropski materializem v srednji Evropi. Goethe in Darwin.…

Continue ReadingDELUJOČE DUHOVNE SILE V SOBIVANJU STARE IN MLADE GENERACIJE

Ali je Steiner resnično odobraval sedanjo globalno kampanjo cepljenja?

Ali je Steiner resnično odobraval sedanjo globalno kampanjo cepljenja? Brane Žilavec, Velika noč 2021 V sedanjem času nismo priča le nezaslišanemu pritisku, da se celotno človeštvo cepi proti virusu SARS-CoV-2…

Continue ReadingAli je Steiner resnično odobraval sedanjo globalno kampanjo cepljenja?

Rudolf Steiner: FILOZOFIJA, KOZMOLOGIJA IN RELIGIJA V ANTROPOZOFIJI

KAZALO TRIJE KORAKI ANTROPOZOFIJE DUŠEVNE VAJE MIŠLJENJA, ČUTENJA IN HOTENJA IMAGINATIVNE, INSPIRIRANE IN INTUITIVNE SPOZNAVANE METODE SPOZNAVNE OSNOVE RESNIČNE FILOZOFIJE, KOZMOLOGIJE IN RELIGIJE DOŽIVLJAJI DUŠE MED SPANJEM PREHOD OD DUŠEVNO-DUHOVNEGA…

Continue ReadingRudolf Steiner: FILOZOFIJA, KOZMOLOGIJA IN RELIGIJA V ANTROPOZOFIJI

NOTRANJI VIDIK DRUŽBENIH UGANK (1)

Inkarnacija Luciferja na vzhodu v predkrščanskem času. Misterij na Golgoti. Kristusov impulz. Prihodnja inkarnacija Ahrimana na zahodu. (Rudolf Steiner, Zürich, 27. oktobra 1919)

Ko v sedanjosti širši publiki govorimo prav o najpomembnejših vprašanjih našega časa, smo v drugačnem položaju, ko ničesar ne vemo o globokih silah zgodovinskega nastanka sveta – z drugimi besedami: o znanosti iniciacije –, ali ko o tem nekaj vemo. (več …)

Continue ReadingNOTRANJI VIDIK DRUŽBENIH UGANK (1)

NOTRANJI VIDIK DRUŽBENIH UGANK (2)

Inkarnacija Luciferja na vzhodu v predkrščanskem času. Misterij na Golgoti. Kristusov impulz. Prihodnja inkarnacija Ahrimana na zahodu. (Rudolf Steiner, Zürich, 27. oktobra 1919)

Ko je potem luciferski impulz vse bolj izgineval iz človekove duševnosti, so bili ljudje tudi vse manj v stanju resnično pravilno vase sprejeti Kristusov impulz. Pomislite le na to, da so mnogi v novejšem času postali materialistični. (več …)

Continue ReadingNOTRANJI VIDIK DRUŽBENIH UGANK (2)

NOTRANJI VIDIK DRUŽBENIH UGANK (3)

Inkarnacija Luciferja na vzhodu v predkrščanskem času. Misterij na Golgoti. Kristusov impulz. Prihodnja inkarnacija Ahrimana na zahodu, Rudolf Steiner, predavanje, Zürich, 27. oktobra 1919

Če hočemo zavzeti pravilno stališče do moderne znanosti, je treba prepoznati iluzionistično znanje. (več …)

Continue ReadingNOTRANJI VIDIK DRUŽBENIH UGANK (3)

NOTRANJI VIDIK DRUŽBENIH UGANK (4)

Inkarnacija Luciferja na vzhodu v predkrščanskem času. Misterij na Golgoti. Kristusov impulz. Prihodnja inkarnacija Ahrimana na zahodu, Rudolf Steiner, predavanje, Zürich, 27. oktobra 1919

Šele v 19. st. se je na položaj ekonomskega človeka povzpel bankirsko misleč človek, in šele v 19. st. je docela ustvarjen tisti red, ki dejansko skozi denarno gospodarstvo prekrije vse ostale odnose. Le uvideti je treba te stvari, in jim pravilno empirično, izkustveno slediti. (več …)

Continue ReadingNOTRANJI VIDIK DRUŽBENIH UGANK (4)

NOTRANJI VIDIK DRUŽBENIH UGANK (5)

Rudolf Steiner, predavanje, Bern, 4. novembra 1919

Razvojno fazo človeštva, ki se s posebnim značajem začne v našem času – samoumevno je mogoče reči, da se v vsakem času začne neka določena razvojna faza, le da je treba potem označiti, kako je ta razvojna faza oblikovana –,  je mogoče označiti tako, da v glavni stvari vse, kar mora človeštvo preživeti v bolj oddaljenem zemeljskem času, preide v fizičnem svetu v neke vrste padec, nazadovanje, nazadujoč razvoj, propad. (več …)

Continue ReadingNOTRANJI VIDIK DRUŽBENIH UGANK (5)

NOTRANJI VIDIK DRUŽBENIH UGANK (6)

O tej Luciferjevi kulturi si vsekakor ne smemo ustvariti zgolj neprijaznega mnenja. Kajti tisto, kar je grška kultura prinesla najlepšega, celo v filozofskem pogledu, kar je živelo prav tako v stari grški filozofiji, še v tragedijah Ajshila, vse to ne bi moglo nastati brez te Luciferjeve inkarnacije. (več …)

Continue ReadingNOTRANJI VIDIK DRUŽBENIH UGANK (6)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (1)

Iz Steinerjeve zapuščine: Kozmični eter – Elementarna bitja – Kraljestva narave

KOZMIČNI ETER

Izraz eter ali kozmični eter označuje nebesno modrino in se je ohranil iz stare grščine. Njegovo prostorsko omejitev je Rudolf Steiner opisal v Akaša kroniki in se razširja preko zvezdnega živalskega kroga (zodiaka) do sedme regije duhovne dežele. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (1)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (2)

Etrski svetovi

V prejšnjem odseku je v zelo skrajšani obliki opisana evolucija kozmičnega etra v zvezi z evolucijo kraljestev narave. Obojega ni mogoče ločevati. Gre za kozmično in zemeljsko duhovno delovanje, ki se v svojih zmožnostih delovanja medsebojno pogojujeta. Izid tega medsebojnega delovanja je v pojavnih oblikah kraljestev narave jasno prepoznaven. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (2)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (3)

Eterične oblikovne sile – elementarna bitja

V prejšnjem oddelku je bilo opozorjeno, da si delovanja abstraktnih sil, kadar govorimo o oblikovnih silah, ne bi smeli predstavljati v fizikalnem smislu. Delovanja, ki prihajajo od kozmičnoetrskih sfer, so mogoča le tako, da ustrezna elementarna bitja prevzamejo posredniško funkcijo, saj smo že omenili, da hierarhična bitja v zemeljsko področje ne morejo neposredno delovati. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (3)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (4)

Agregatna stanja (agregat ‒ skupek istovrstnih delcev)

Pri procesih začaranja in odčaranja, ki smo jih obravnavali v prejšnjem razdelku, gre predvsem za zelo zapletene procese, ki so za opazovanje toliko težji, kolikor višje je opazovani organizem razvit. Lažje (pa kljub temu še vedno zelo težko) je to pregledovati pri anorganskih procesih. Resnično jih lahko pregleduje le, kdor se je razvil do jasnovidnosti. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (4)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (5)

Gnomi (iz arhajev) ‒ duhovi zemlje

Po splošnih navedbah o zelo uporabnih elementarnih bitjih bomo podrobno obravnavo štirih skupin začeli z gnomi. Opise teh elementarnih bitij najdemo v ciklu predavanj Duhovna bitja v nebesnih telesih in kraljestvih narave, Helsinki, 14. 4. 1912 in že omenjenem Človek kot sozvočje ustvarjajoče, izgrajujoče in oblikujoče kozmične besede. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (5)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (7)

Usmerjena bitja za zelo uporabna elementarna bitja

Skupinske duše zelo uporabnih elementarnih bitij. Po dosedanjih specialnih izvajanjih o zelo uporabnih elementarnih bitjih pokažimo, kako so funkcionalno razčlenjena v hierarhičnih stopnjah. Elementarna bitja so postala bitja, ki jih je mogoče dobro uporabiti v drugih svetovih. Vsekakor je za takšno uporabo pripravljena ustrezna organizacija; podrejena so višjim bitjem. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (7)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (8)

Delovanja v Zemljinem organizmu Upoštevati je treba, da v prejšnjem razdelku omenjena delovanja elementarnih bitij kot rokodelcev duhov obhodnih časov v planetarnih dogajanjih s svojim sodelovanjem pri  kroženju Sonca in Zemlje, vrtenju Zemlje okrog njene osi in tudi pri kroženju Meseca že posredno zelo odločilno sodelujejo pri življenju Zemljinega organizma. Poleg tega  sodelujejo pri življenjskih pojavih Zemljinega organizma tudi neposredno. Slišali smo že, da tvorijo vse štiri skupine elementarnih bitij etrsko telo Zemlje. Prav tako smo izvedeli, da so elementarna bitja s svojo zavestjo začarana v vsem zemeljskem fizičnem, da je njihovo nefizično telo v astralnem, na astralnem nivoju. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (8)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (9)

Delovanja v človeku

V prejšnjih razdelkih, v katerih so bila opisana bitja in delovanja posameznih skupin zelo uporabnih elementarnih bitij, je bilo obravnavano njihovo delovanje predvsem v nižjih kraljestvih narave. Razumljivo je, da je treba elementarno delovanje v človeku obravnavati ločeno. Vsi fiziološki procesi v človeku so glede začaranj in odčaranj tesno sorodni tistim v živalskem in rastlinskem svetu. S kraljestvom živali ima človek skupno kozmično prehrano, (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (9)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (10)

Elementarna bitja, delujoča pod ahrimanskim in luciferskim vplivom

Izvor Elementarna bitja pod ahrimanskim in luciferskim vplivom nastanejo v povsem drugih območjih kot zelo uporabna elementarna bitja. Pri nastanku bitij pod zoprnikovim vplivom moramo razlikovati tri temeljno različne izvorne oblike. Prikazni oz. pošasti, po nastanku najstarejša skupina, ima svoj izvor v posebni aktivnosti ahrimanskih in luciferskih bitij že v začetku razvoja četrtega utelešenja Zemlje. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (10)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (11)

Delovanje v tehniki Spoznali smo že elementarna bitja, ki so sicer v okviru revolucije človeštva pod vodstvom potrebnih služabnikov ustvarjalnih moči v območju rojstva in smrti, ki pa imajo po drugi strani nalogo pomagati razvijati tehniko, da bi s tem to novodobno kulturo privedli do uničujočega konca. Kako ta elementarna bitja na najrazličnejše načine delujejo v tehničnih dogajanjih? Gre za tristopenjski proces. Na prvi stopnji je treba za tehnični proces potrebne surovine iztrgati iz naravnih nahajališč in ga bolj ali manj razdrobiti. Ko najprej mineralno zdrobimo in zmehčamo, občuti duhovno-elementarno določeno ugodje. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (11)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (12)

Siceršnja v človeku delujoča elementarna bitja

Splošno Človek skozi svoje neštete čutne zaznave nenehno zaznava elementarna bitja vseh  vrst, ki so se začarala v vsem fizično-čutno zaznavnem in se iz zaznanega objekta odčarajo. Skozi svoje čutne organe sprejme vase elementarna bitja, ki jih je tako odčaral. Za ta elementarna bitja je človek v svojem življenju prehodna točka. Kolikor se človek poduhovi, toliko lahko elementarna bitja, ki jih je odčaral in sprejel vase, vodi nazaj v njihov element, ko prekorači prag mrtvih. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (12)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (13)

Elementarna bitja, ki nastanejo s slabim delovanjem ljudi Naslednje tri obravnavane skupine elementarnih bitij so v svojem nastanku pogojene z bolj ali manj nesocialnim medsebojnim vedênjem ljudi.

Fantomi slepila Ko pregledujemo bivanje v fizičnem svetu, vemo, da je naše življenje polno vsemogočih neresničnosti. Ko ljudje drug drugemu nekaj rečejo, a tega tako ne mislijo, je to kakor odtis pečata v pečatni vosek. Odtis ostane. Hinavščina, neresnica, obrekovanje ostanejo kot odtisi v fizičnem telesu. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (13)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (14)

Z izvajanjem glasbe privabljena elementarna bitja Človek privablja z izvajanjem glasbe elementarna bitja, kajti obstajajo duhovna bitja, ki imajo astralno telo kot najnižji člen in so torej sestavljena še iz višje, finejše substance. Vselej najdejo možnost imeti s človekom nekaj skupnega v tistih umetnostih, ki se izražajo v gibalni obliki in glasbi. Prostor, napolnjen z zvoki glasbe, je priložnost za spust duhovnih bitij z astralnim telesom kot najnižjim členom. Napolnitev prostora z muzikalnimi zveni je vsekakor nekaj, kjer človek ustvari sodelovanje med seboj in drugimi bitji. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (14)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (15)

Elementarna bitja kot predstopnje Jupitrovih ljudi Glede nastanka prihodnjih Jupitrovih ljudi je potrebno vedeti, da je nravno (moralno) in nenravno vedênje človeka mogoče spoznati po zvodenelem, medlem dihu (človeškem izdihu). Povsem drugačen je zvodeneli dih pri nekem k nravnosti nagnjenem človeku od zvodenelega diha pri človeku, ki je nagnjen k nemoralnemu, nenravnemu. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (15)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (16)

Povzetek opazovanj o elementarnih bitjih

Stalno nas torej obdaja obilje skupin elementarnih bitij, v bistvu pa sta le dve glavni skupini. Prvič: skupina zelo uporabnih elementarnih bitij, brez katerih ne bi nastalo življenje in na Zemlji ne bi mogel živeti noben organizem. So dejanski nosilci življenja. Gnomi, undine, silfe in salamandri se nenehno žrtvujejo, ko se začarajo v posamezne organizme. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (16)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (17)

Vitamini V delu o elementarnih bitjih ne smemo pozabiti obravnave bistva vitaminov, saj so te danes tako pogosto omenjane snovi v tesni zvezi z elementarnimi bitji. Prisotnost vitaminov v hrani je zaželena, medtem ko povzroči njihovo pomanjkanje v hrani živali in človeka bolezenske pojave. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (17)

ETER, ELEMENTARNA BITJA, NARAVA (19) (Po R. Steinerju)

Rudnine (minerali) 

To kraljestvo narave je prvo doseglo zemeljsko fizično pojavno obliko. Vanj sodi vse, kar je brez življenja. Posamezne pojavne oblike imajo na Zemlji le fizično telo, obtkano z eteričnim telesom, obsijano z astralnim telesom, vodi pa ga ustrezni skupinski Jaz (skupinska duša). Poleg trdnih zemeljskih tal prištevamo k mineralnemu kraljestvu tudi vse vodne oblike do oblakov v atmosferi in prav tako proste pline. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA, NARAVA (19) (Po R. Steinerju)

ETER, ELEMENTARNA BITJA, NARAVA (20) (Po R. Steinerju)

Živalstvo

Ko je rastlinstvo z nastankom svojih zemeljskih pojavnih oblik zadostilo predpogoju za prehranjevanje, so fizične pojavne oblike živalstva lahko našle potrebne življenjske pogoje. Celotno življenje je potekalo še izključno v vodnem elementu. Alge so bile še dolgo edine nosilke klorofila, edine proizvajalke ogljikovih hidratov. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA, NARAVA (20) (Po R. Steinerju)

ETER, ELEMENTARNA BITJA, NARAVA (21)

Človeško kraljestvo

V oddelkih o prej obravnavanih kraljestvih narave je bilo že jasno, kako tesno je ostalo človeško kraljestvo povezano z ostalimi kraljestvi narave, potem ko se je človeštvo znebilo za ljudi pretesne ovojnice (kože) in je kot zemeljska pojavna oblika različnih vrst kraljestev narave prikapljala na zemeljsko površino. Kraljestvo človeka je do izgona iz raja ostalo v eterično-astralnem območju Zemljine ovojnice. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA, NARAVA (21)

PRIHODNOST EVROPE IN VZHODNO SLOVANSKIH LJUDSTEV (1/5)

Rudolf Steiner je kot vodilni krščanski posvečenec in nosilec impulza ezoteričnega krščanstva s svojim delom in ogromno življenjsko močjo neumorno širil vedenje o pomembnosti nalog, ki jih mora človeštvo spoznati,  občutiti, sprejeti in uresničiti. Predstavil je, da je sinteza srednje in vzhodne Evrope mogoča edino na temelju ideje tričlene družbene ureditve. Ta rešilna ideja je aktualna danes in bo v bodoče. Druge prave poti v zgodovinski evoluciji človeštva ni. Prav od današnje kulturne dobe, dobe zavestne duše (od 1413 (+2160) do 3573 torej) je naloga srednje Evrope postati duhovni most med zahodno in vzhodno Evropo. (več …)

Continue ReadingPRIHODNOST EVROPE IN VZHODNO SLOVANSKIH LJUDSTEV (1/5)

PRIHODNOST EVROPE IN VZHODNO SLOVANSKIH LJUDSTEV (4/5)

ČETRTI DEL (4/5)

Mesec se bo nekoč ponovno združil z Zemljo. V abstraktnem svetu živeči astronomi in geologi menijo, da se bo to zgodilo čez mnogo tisočletij, vendar je to utvara. Nismo prav dosti oddaljeni od te točke. Človeštvo kot tako postaja vse mlajše in mlajše. Človeška bitja se vedno bolj približujejo temu, da se bodo telesno-duševno razvijala le do neke določene točke v življenju. (več …)

Continue ReadingPRIHODNOST EVROPE IN VZHODNO SLOVANSKIH LJUDSTEV (4/5)

PRIHODNOST EVROPE IN VZHODNO SLOVANSKIH LJUDSTEV (5/5)

Človek se ne sme prepustiti lagodnosti zgolj abstraktnega pogleda na božansko, ampak mora tisto, kar je povezano z njegovim razvojem, gledati povsem konkretno. Do resnične notranje oživitve svojega celotnega duhovno-duševnega bitja lahko pride le tako, da to veliko razdobje, časovni prostor, dojame v njegovi konkretni oblikovanosti, razvojni podobi, skozi katero ga vodijo njegova zaporedna zemeljska življenja. (več …)

Continue ReadingPRIHODNOST EVROPE IN VZHODNO SLOVANSKIH LJUDSTEV (5/5)

KRISTUS IN ČLOVEŠKA DUŠA

Rudolf Steiner: Kristus in človeška duša. Kazalo vsebine novega cikla predavanj:

O SMISLU ŽIVLJENJA Prvo predavanje, København, 23. maj 1912

Vprašanje o smislu bivanja. Nastajanje in minevanje v naravi in človeškem življenju. Hebrejska legenda o stvarjenju človeka. Budov nauk o trpljenju. Zemlja kot telo duhovnih bitij  in zveza človeka z njegovim okoljem. Orientalski svetovni nazor, grajen na individualnostih, potujočih  skozi mnoge inkarnacije, na bodisatvah, kultura zahodnih dežel gradi na osebnosti. Dodajanja individualnega k osebnemu skozi duhovno znanost. Elija, Janez Krstnik in Raffael; (več …)

Continue ReadingKRISTUS IN ČLOVEŠKA DUŠA

Ezoterična meditacija oz. molitev Očenaš

Rudolf Steiner: Ezoterični pomen meditacije oz. molitve Očenaš  Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam, tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kakor na nebu, tako na Zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh. Odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Ne zapelji nas v skušnjavo in reši nas hudega. Amen. (več …)

Continue ReadingEzoterična meditacija oz. molitev Očenaš

SKRIVNOST SMRTI Rudolf Steiner

Rudolf Steiner: SKRIVNOST SMRTI (348 str.) Duhovni vzroki dogajanj v fizičnem svetu.

Kar v duhovni znanosti imenujemo uganka smrti, se nam v naših časih prav posebej pomenljivo postavi po robu. Prav vse je z njo v bližnji ali bolj oddaljeni zvezi. Skozi duhovno znanost predvsem ne sprejmemo le temeljnega prepričanja, ampak temeljno spoznanje o svetu v fizičnem telesu in o svetu, v katerega vstopimo skozi vrata smrti. (več …)

Continue ReadingSKRIVNOST SMRTI Rudolf Steiner

SKRIVNOSTI SMRTI Rudolf Steiner

Predavanja, ki jih je imel Rudolf Steiner v različnih mestih Evrope leta 1915 dopolnjujejo spoznanja, zbrana v knjigi Jasnovidna preiskovanja življenja med smrtjo in ponovnim rojstvom.  Navajam kazalo in prvo predavanje. Štiri Platonove kreposti in njihova povezanost s členi človeškega bitja – Duhovne moči, ki delujejo v fizični svet,  Zürich, 31. januar 1915 (več …)

Continue ReadingSKRIVNOSTI SMRTI Rudolf Steiner

JASNOVIDNO PREISKOVANJE O ŽIVLJENJU MED SMRTJO IN PONOVNIM ROJSTVOM

Kozmična stran življenja med smrtjo in ponovnim rojstvom. Pot skozi zvezdne sfere. (Iz zbirke predavanj dr. Rudolfa Steinerja: JASNOVIDNE PREISKAVE O ŽIVLJENJU MED SMRTJO IN PONOVNIM ROJSTVOM, 2015, knjiga 330 str.

Ko je človek šel skozi vrata smrti, ko je torej odložil svoje fizično in svoje eterično telo, potem je v prvem času duša zlasti izročena spominom na preteklo zemeljsko življenje. (več …)

Continue ReadingJASNOVIDNO PREISKOVANJE O ŽIVLJENJU MED SMRTJO IN PONOVNIM ROJSTVOM

POSVETITVENA SPOZNANJA – EVOLUCIJA ZAVESTI

Rudolf Steiner: Posvetitvena spoznanja – Evolucija zavesti, 250 str. … Zakaj so sanje zmedene? Pajčolan kaosa je prag duhovnega sveta. Znotraj treh svetov, ki so v odnosu s tremi deli človeka: 1-Glava, 2-ritmični del in 3-sistem za presnovo in gibanje. Substance in aktivnost. Svarilo čuvarja praga. Življenje v sanjah nekoč in sedaj. Prehod treh svetov s prekoračitvijo praga brez upoštevanja svarila čuvarja. … Sanjam, o katerih smo govorili, ne smemo pripisovati prevelike pomembnosti za običajno človekovo življenje, kljub vsemu pa predstavljajo neizmerno vrednost za spoznavanje človekovega odnosa do nadčutnega sveta. (več …)

Continue ReadingPOSVETITVENA SPOZNANJA – EVOLUCIJA ZAVESTI

OZADJE POMEMBNIH SVETOVNIH DOGAJANJ

RHODES, RUSIJA IN ”ISLAMSKA DRŽAVA”, Terry Boardmann, ”New View”, 10. oktober 2014

Kako lahko osmislim svetovna dogajanja? Ko znanstvenik obravnava svet narave, to dela tako, da najprej študira in spoznava številne osnove na izbranem področju, in skuša te pojave v luči teh osnov razumeti. Če nekoga zanima zgodovina in aktualni dogodki z duhovno znanstvenega vidika, je koristno, če se spozna z osnovami razumevanja zgodovine – kar Rudolf Steiner imenuje razvoj človeške zavesti – in potem (več …)

Continue ReadingOZADJE POMEMBNIH SVETOVNIH DOGAJANJ

Janezov evangelij – razkrivanje simbolov

Rudolf Steiner: JANEZOV EVANGELIJ – duhovno znanstvena razlaga – iz akaše.  Je listina resnic in modrosti, ki jo je zapisal najbližji učenec Jezusa Kristusa in njegov prvi posvečenec. Celovito in do temeljev opisuje vsa dejanja Kristusa Jezusa, ki so pomembna za razvoj celotnega človeštva. Predavanja:SREDA, 8.4. 2015 od 19-20,30. Staro župnišče – 2. nad. Mestni trg 38, Škofja Loka; SREDA, 22.4. 2015 od 19,30 – 20,30, Vita center Naklo

(več …)

Continue ReadingJanezov evangelij – razkrivanje simbolov

Pravljica o zeleni kači in lepi Lilijani

Johann Wolfgang von GOETHE: PRAVLJICA O ZELENI KAČI IN LEPI LILIJANI, Izvirnik: Das Märchen von der grünen schlange und der schönen Lilie, 1795. Spremna beseda: predavanje dr.Rudolfa Steinerja z naslovom »Goethejevo tajno razodetje«, ob 150 letnici Goethejevega rojstva 26. avgusta 1899 in v Berlinski knjižnici 29.septembra 1900. Ilustracije: Assja Turgenieff

Ob veliki, zaradi močnega deževja narasli reki, ki je ponekod že prestopila bregove, je v svoji kolibi, utrujen po napornem dnevu, spal star čolnar. Sredi noči ga prebudijo klici in glasno (več …)

Continue ReadingPravljica o zeleni kači in lepi Lilijani

VPOGLEDI V PRIHODNOST ČLOVEŠTVA

Rudolf Steiner: Vpogledi v prihodnost človeštva na Zemlji Živimo v času, ko tako resna znanost kakor tudi znanstvena fantastika posvečata veliko pozornost zunanjemu vesolju. Ljudje vse bolj ugibajo o obiskovalcih iz drugih svetov. Ali je človeštvo resnično samo na Zemlji in v vesolju? Ali je navidezna izolacija človeka na Zemlji dejanska in dokončna? Rudolf Steiner zgoščeno in skrivnostno govori o potrebi, da se dočakajo in sprejmejo določena bitja nečloveškega rodu, ki se od 70-tih let 19. stoletja spuščajo iz kozmične sfere v področje zemeljskega obstoja, in s seboj prinašajo vsebine duhovne znanosti. (več …)

Continue ReadingVPOGLEDI V PRIHODNOST ČLOVEŠTVA

Tri gore

Samael Aun Weor: TRI GORE …Tisti, ki so že dosegli drugi breg, dobro vedo, kaj je stroga in kruta božja sodba posvetitve … Ločiti se od pošasti s tisoč obrazi, od človeštva, da bi učinkovito pomagali, ni zločin. Imel sem trideset let, ko sem bil podvržen silnim, strahovitim preizkušnjam. Vredno se je potruditi, da opišem, kar sem takrat videl, kar se mi je zgodilo. Bilo je v noči misterija, ko sem v svoji bližini občutil rjovenje orkana. Takrat sem razumel …

(več …)

Continue ReadingTri gore

ETERIZACIJA KRVI

Rudolf Steiner: Eterizacija krvi, Poseganje eteričnega Kristusa v razvoj Zemlje, Basel, 1.10.1911 (GA 130)

Kjerkoli smo si kot človeška bitja prizadevali doseči nova spoznanja, najsi bo kot mistiki ali realisti ali kako drugače, je bilo od nas zahtevano samospoznanje. Že ob drugih priložnostih smo morali stalno zatrjevati, da tega samospoznanja človeške duše nikakor ni mogoče tako preprosto doseči, kot si to predstavljajo mnogi ljudje, (več …)

Continue ReadingETERIZACIJA KRVI

ČLOVEŠKO SRCE

Rudolf Steiner: ČLOVEŠKO SRCE. Iz cikla Človeško duševno življenje in duhovno stremljenje, povezano z razvojem Zemlje; Menschliches Seelenleben und Geistesstreben im Zusammenhange mit der Welt- und Erdentwicklun, Dornach, 26. maj 1922

Pogosto smo pojasnjevali, kako poteka razvoj človeka v začetnem obdobju življenja, in že pred mnogimi leti sem opozoril, da se otrok v obdobju do menjave zob vede kot bitje, ki pretežno posnema tisto, kar zaznava v svojem okolju. (več …)

Continue ReadingČLOVEŠKO SRCE

NAUK POSVETITVE – EVOLUCIJA ZAVESTI

IMAGINATIVNO OPAZOVANJE DOGAJANJA PO SMRTI (Iz Rudolf Steiner: EVOLUCIJA ZAVESTI kot jo razkriva nauk posvetitve, prev. J.Urbanc, naročilo [email protected])

… Ko pa človek prestopi prag smrti, se zgodi nekaj, kar se v zemeljskem življenju še ni zgodilo: eterično telo se loči od fizičnega telesa. Karkoli je bilo v času človekovega življenja v dveh, treh dneh po doživljaju vtkano v eterično telo, se zdaj v osvobojenem eteričnem telesu razgradi in razprši, kar tudi traja približno dva do štiri dni. (več …)

Continue ReadingNAUK POSVETITVE – EVOLUCIJA ZAVESTI

Meditacija – življenjsko, eterično telo

R. Steiner: Poskušajmo pridobiti resnično predstavo o elementarnem, življenjskem ali eteričnem telesu

Predstava, ki si jo mora duša ustvariti glede smrti, lahko dušo potisne v popolno negotovost glede njenega lastnega bistva. Primerilo se bo, da duša začne verjeti, da ne more vedeti ničesar o nobenem drugem svetu razen o čutnem in o tem, kar premore razum tega sveta. Običajno duševno življenje je s svojim pogledom usmerjeno k fizičnem telesu. (več …)

Continue ReadingMeditacija – življenjsko, eterično telo

Ustvarjanje zrcala eteričnega

Ustvarjanje zrcala eteričnega

Gradnja novega sveta z uporabo padlih eteričnih sil

Kdo je bitje, ki ga Rudolf Steiner imenuje Ahriman? Lahko rečemo, da je Ahriman ne le bog materializma, ampak tudi izvor laži in prevar v našem svetu za vse, ki si prizadevajo nadzirati človeštvo, mu preprečiti ponovni dvig v duhovni svet in mu odvzeti resnično svobodo. (več …)

Continue ReadingUstvarjanje zrcala eteričnega

Rudolf Steiner: JANEZOV EVANGELIJ

RUDOLF STEINER: JANEZOV EVANGELIJ  v odnosu do ostalih treh evangelijev – Iz akaše

Janezov evangelij je listina resnic in modrosti, ki jo je zapisal najbližji učenec Jezusa Kristusa in njegov prvi posvečenec. Opisuje celovito in do temeljev vsa dejanja Kristusa Jezusa, ki niso pomembna le za krščanski svet, temveč za razvoj celotnega človeštva. Ker so bile te resnice zavite v simbolično govorico in v zgodovini nemalokrat prirejene potrebam in zmožnostim ljudi, (več …)

Continue ReadingRudolf Steiner: JANEZOV EVANGELIJ

Peti evangelij 1(12)

Rudolf Steiner: Peti evangelij 1(12) Kristiania (Oslo), 1.-6. oktober 1913

Tema, o kateri mislim v teh predavanjih govoriti, se mi zdi z vidika sedanjega časa in sedanjih razmer prav posebej pomembna. Na samem začetku naj poudarim, da izbiri  naslova Peti evangelij ni botrovala nobena želja po senzaciji ali čemu podobnemu. Upam, da mi bo uspelo pokazati, da je v določenem smislu in še posebej v tem, kar mora biti za nas v sedanjosti še posebej pomembno, o takem Petem evangeliju resnično mogoče govoriti in da dejansko ni noben naslov bolj primeren za tisto, kar sem se namenil povedati.   (več …)

Continue ReadingPeti evangelij 1(12)

Peti evangelij 2(12)

Rudolf Steiner: Peti evangelij 2(12)

Ozrimo se na tistega, ki je sam z določeno veličino stopil na stran krščanstva, kot znamenit cerkveni oče Tertullian. V njem vidimo rimljana, ki je bil dejansko, vsaj kar zadeva njegov jezik, skoraj novi ustvarjalec romanskega jezika, ki je s pravilnostjo in natančnostjo skoval nove besede, ki nam omogočajo prepoznati osebnost izrednega pomena. Če pa se vprašamo o tem, kaj misli o Kristusovi ideji Tertullian, je stvar drugačna. Tu odkrijemo, da kaže prav malo intelektualne in duhovne odličnosti. (več …)

Continue ReadingPeti evangelij 2(12)

Peti evangelij 3(12)

Rudolf Steiner: PETI EVANGELIJ 3(12)

Začnimo naša opazovanja s tako imenovanimi binkoštmi. V prvem predavanju sem že omenil, da se lahko pogled jasnovidnega raziskovanja usmeri vsaj k temu dogodku, kajti ta dogodek se nazaj usmerjenemu jasnovidnemu pogledu prikaže kot nekakšno prebujenje, ko se na določen dan, na katerega nas lahko spomni praznik na bnkoštno nedeljo, spomnimo tistih osebnosti, ki jih običajno imenujemo apostoli ali učenci Jezusa Kristusa. (več …)

Continue ReadingPeti evangelij 3(12)

Peti evangelij 4(12)

Rudolf Steiner: PETI EVANGELIJ 4(12)

Morda bodo ljudje nekega dne tudi v znanstvenem smislu uvideli in bolje spoznali povezanost tiste zatemnitve Sonca s tem zemeljskim potresom, kajti določene teorije, ki se že danes, vendar še nepovezano, širijo po svetu, kažejo povezanost sončnih mrkov z zemeljskimi potresi in celo eksplozijami plina v rudnikih. Tisti zemeljski potres je bil posledica zatemnitve Sonca. Prav ta potres je pretresel grob, v katerega je bilo položeno Jezusovo truplo – in prestavil kamen, ki je bil položen na gomilo, v zemlji pa je nastala razpoka, ki je pogoltnila truplo. (več …)

Continue ReadingPeti evangelij 4(12)

Peti evangelij 6(12)

Rudolf Steiner: PETI EVANGELIJ 6(12)

Pred kratkim je izšla knjiga, ki bi jo zelo priporočil v bra­nje, ker izvira od zelo duhovitega človeka in lahko dokaže, kakšne nesmisle o duhovnih stvareh lahko duhovit človek izreče. Mislim na knjigo, ki jo je napisal Maurice Maeteilinck z naslovom O smrti (Vom Tode). Med marsikaterimi nesmiselnimi stvarmi, ki so v knjigi, je tudi trditev, da ko naj bi človek umrl, ne more več trpeti, ker naj bi bil takrat vendar duh in nima več fizičnega telesa. Duh pa ne more trpeti. Edino telo lahko trpi. Maeteilinck, duhovit človek, se torej predaja iluziji, da samo fizično lahko trpi in da zato mrtvi ne more trpeti. (več …)

Continue ReadingPeti evangelij 6(12)

Peti evangelij 7(12)

Rudolf Steiner: PETI EVANGELIJ 7(12)

Ko se nasploh lotim govoriti o tem, kar moram povedati iz vsebine Petega evangelija, me nekako tolaži zaključek Janezovega evangelija. Spomnimo se tega zaljučka, kjer je zapisano, da v evangelijih nikakor niso zapisani vsi dogodki, ki zadevajo življenje Kristusa Jezusa na Zemlji. Kajti če bi hoteli zapisati vse, potem na svetu ne bi mogli zagotoviti dovolj knjig, ki bi vse to sprejele. Tako torej nihče ne bo mogel dvomiti v to, da se je poleg tega, kar je zapisano v štirih evangelijih, lahko zgodilo še marikaj dru­gega. (več …)

Continue ReadingPeti evangelij 7(12)

Peti evangelij 8(12)

Rudolf Steiner: PETI EVANGELIJ 8(12)

Umaknjena Jezusova duša se je čutila dvignjeno v duho­vno kraljestvo, čutila se je kakor prestavljeno v področje Sončevega obstoja. In zdaj sliši, kakor iz sfer Sončevega obstoja zveneče besede, kot jih je ta duša že prej skozi Bat kol pogosto slišala. Toda zdaj je bil Bat kol povsem spremenjen. Tudi glas je prihajal do njega iz povsem druge smeri in tisto, kar je Jezus iz Nazareta zdaj slišal, to lahko, če to prevedemo v naš jezik, povzamemo v besede, ki sem jih smel prvič sporočiti, ko smo pred kratkim polagali temeljni kamen za našo zgradbo v Dornachu. (več …)

Continue ReadingPeti evangelij 8(12)

Peti evangelij 9(12)

Rudolf Steiner: PETI EVANGELIJ 9(12)

V včerajšnjem predavanju smo pogledali na življenje Jezusa iz Nazareta od njegovega dvanajstega do konca dvajsetega leta. Iz tega, kar sem vam smel povedati, ste gotovo lahko začutili, da se v tem času niso odigrale le globoko pomenljive stvari za dušo Jezusa iz Nazareta, ampak tudi za vso evolucijo človeštva. Kajti po nekem globoko notranjem občutku, ki ste si ga lahko z vašim duhovno znanstvenim študijem zgradili, gotovo veste, da je v človeški evoluciji vse povezano in da je tako pomem­ben dogodek v življenju nekega človeka, čigar duševno življenje je tako zelo, tako brezmejno povezano s stvarmi, ki zadevajo celotno človeštvo, prav tako pomemben za celotno evolucijo človeštva. Na najrazličnejše načine sku­šamo dognati to, kar za evolucijo človeštva pomeni dogo­dek na Golgoti. (več …)

Continue ReadingPeti evangelij 9(12)

Peti evangelij 10(12)

Rudolf Steiner: PETI EVANGELIJ 10(12)

Za Jezusa je bilo to silno pomembno, boleče doživetje, da si je moral reči: Nekoč je bilo razumljeno, kar so preroki učili, hebrejsko ljudstvo je razumelo jezik bogov, danes pa ni nikogar tu, da bi ga razumel; to bi bila pridiga za gluha ušesa. Take besede danes niso več primerne; ni več ušes, da bi razumele! Brez vrednosti in brez koristno je vse, kar bi lahko o tem povedali. In ko je premislil, kaj naj še reče o tem, je Jezus iz Nazareta dejal svoji materi: Razodetje davnega judovstva za Zemljo ni več mogoče, kajti starih Judov ni več tukaj, da bi ta razodetja sprejeli. Na Zemlji je danes to treba imeti za nekaj, kar je brez vrednosti. Mati je tiho, a s čudnimi občutki v svojem srcu poslušala, kako je govoril o brezvrednosti tega, kar je bilo njej najsvetejše. (več …)

Continue ReadingPeti evangelij 10(12)

Peti evangelij 11(12)

Rudolf Steiner: PETI EVANGELIJ 11(12)

Ko je Kristus Jezus zapustil samoto, se je čutil odrinjenega od vsega tistega, kar je preživel in kar se je naučil po svojem dvanajstem letu; čutil je, da je Kristusovo bitje združeno s tem, kar je v njem živelo pred njegovim dva­najstim letom. Z vsem tistim, kar je v človeštvu zastarelo in ovenelo, se ni več čutil povezanega. Celo do jezika, ki so ga uporabljali v njegovem okolju, je postal ravnodušen in je najprej predvsem molčal. Taval je po okolici Naza­reta in vse bolj stran in vedno dlje. Obiskal je veliko tistih krajev, skozi katere je šel že kot Jezus iz Nazareta in tam se je pokazalo nekaj nadvse posebnega. Prosim, upošte­vajte, da pripovedujem zgodbe Petega evangelija in nesmiselno bi bilo iskati nasprotja in protislovja med tem in ostalimi štirimi evangeliji. Stvari pripovedujem take, kot so v Petem evangeliju. (več …)

Continue ReadingPeti evangelij 11(12)

Peti evangelij 12(12)

RUDOLF STEINER: PETI EVANGELIJ 12(12)

Priznati moram, da sem bil nadvse začuden in osupel, ko sem se zavedel, da na primer besede iz pogovora s pridi­garji saduceji, o katerem govori Markov evangelij, niso prišle iz ust Jezusa, ampak iz ust enega izmed učencev, toda izrekel jih je Kristus. Tudi to se je pogosto dogajalo, da je bil Kristus Jezus, kljub temu da je zapustil skupino svojih učencev in se začasno ločil od nje, še vedno med njimi. Z njimi je hodil duhovno, medtem ko je bil telesno daleč stran, ali pa je bil takrat z njimi le v svojem eteričnem telesu. Njegovo eterično telo je bilo med njimi, potovalo je z njimi po deželi in pogosto ni bilo mogoče razločiti, kdaj je imel takorekoč s seboj fizično telo in kdaj se je pojavil le kot eterično telo. (več …)

Continue ReadingPeti evangelij 12(12)

PREGLED PREVODOV DEL RUDOLFA STEINERJA V SLOVENŠČINO

Seznam v slovenski jezik prevedenih predavanj in knjig Rudolfa Steinerja (zbirka Antropozofska biblioteka)

Podrobnejše opise s kazalom vsebine dobite v ‘Pregledu in naročilu knjig’:
(več …)

Continue ReadingPREGLED PREVODOV DEL RUDOLFA STEINERJA V SLOVENŠČINO

UVOD V GNOZO 1(10)

Samael Aun Weor: UVOD V GNOZO 1(10)

To je začetna stopnja gnostično-filozofskih učenj oziroma seznanjanje z zunanjimi stopnjami gnoze. Naravno je, da učenke in učenci začnejo na tej stopnji in kasneje postopno prehajajo na višje stopnje. Predvsem upoštevajmo, da ko govorimo o gnostični stopnji, tu ne gre za tisto gnostično ezoterično stopnjo, ki jo učeči osvoji edino takrat, ko je zanjo pripravljen. Ezoteričnih stopenj, ki so avtentično gnostične stopnje, ne sme razglašati in razširjati nihče, ki jih je prejel. To je prepovedano. Nepošten je, kdor pravi: Jaz imam toliko stopenj, toliko posvetitev. (več …)

Continue ReadingUVOD V GNOZO 1(10)

UVOD V GNOZO 2(10)

Samael Aun Weor: Lekcija I: Zmagovati v življenju 2(10)

V življenju je treba zmagovati. Če resnično želite zmagovati, morate postati iskreni do samih sebe; priznati si morate svoje napake. Ko priznamo svoje lastne napake, smo na poti, ko jih lahko popravimo. Vsakdo, ki popravi svoje napake, zagotovo zmaga. Poslovnež, ki vsakodnevno krivi za svoje neuspehe druge in nikoli ne prizna svojih napak, ne more zmagovati. Vedite, da imajo veliki kriminalci sami sebe za svetnike. Pri obisku jetnišnice lahko preverimo, da se noben tat ali kriminalec ne čuti krivega. Skoraj vsi si govorijo: Nedolžen sem. Ne delajte iste napake; bodite toliko pogumni in priznajte svoje napake. Tako se boste izognili hujšemu zlu. (več …)

Continue ReadingUVOD V GNOZO 2(10)

UVOD V GNOZO 3(10)

Samael Aun Weor: Lekcija II: Moč uma

Velik pisec je ugotovil, da človeško bitje v življenju potrebuje osem pomembnih stvari: zdravje in ohranjanje življenja, hrano, spanje, denar in stvari, ki jih je možno z njim kupiti, življenje onstran smrti, spolno zadovoljstvo, preskrbljenost potomcev, občutek lastne pomembnosti. Združimo teh osem stvari v tri: 1.-Zdravje 2.-Denar 3.-Ljubezen

Če želite v življenju doseči te tri stvari, morate študirati in uporabljati, kar vas uči ta tečaj. Pokazali vam bomo pot do uspeha. (več …)

Continue ReadingUVOD V GNOZO 3(10)

Uvod v gnozo 4(10)

Samael Aun Weor: Lekcija III: Vibracije etra

Veliki odvetnik Jose M. Seseras je rekel: Ni ne sreče, ne nesreče, niti ni uspeha in ne neuspeha; vse je vibracija etra. Če se naučimo upravljati s tatvami, lahko ugodno razrešimo vse življenjske zadeve.

Potrebujete pravilen in natančen sistem, da zaslužite dovolj denarja; znanstveni sistem, ki nikoli ne zataji. Zagotoviti morate ugodne okoliščine, v katerih dosežete kristalizacijo vseh vaših projektov (poslovnih, itd). Pomnite: Tatva (tattwa) je vibracija etra. V tem obdobju brezžičnih naprav, radia, televizije in daljinsko vodenih raket, bi bilo nesmiselno zanikati obstoj vibracije etra. Velik modrec je rekel: Življenje se je rodilo iz žarčenja, obstaja zaradi žarčenja in preneha zaradi katerega koli nihajnega neravnovesja. (več …)

Continue ReadingUvod v gnozo 4(10)

Pasti in nevarnosti na poti duhovnega razvoja

Prvo leto tretjega tisočletja je za nekatere pomembno tudi zato, ker nam je Vida Udovič prevedla in Gnostica založila knjigo Rudolfa Steinerja Kako doseči spoznanja višjih svetov? Kasneje smo namesto ponatisa dobili še izboljšano različico v prevodu mojstra, ki antropozofijo živi, Sama Simčiča. To je knjiga sporočil z napotki za duhovne vaje enega najmogočnejših glasnikov duhovnih svetov, teozofa, očeta antropozofije, neumornega ponovnega utemeljevalca znanosti o duhovnih svetovih – ezoterizma, na višji stopnji človeške zavesti, človekoljuba, očeta Waldorfske šole, raziskovalca Goethejeve zapuščine, biokmetijstva, … in človeka, ki je neizmerno ljubil človeštvo. (več …)

Continue ReadingPasti in nevarnosti na poti duhovnega razvoja

Budove postave

Prakse urjenja: prenašanje krivice, prilagajanje okoliščinam, neiskanje in izvajanje Darme.

Prenašanje krivice: Kadar tiste, ki iščejo Pot, doleti nadloga, naj si mislijo: »V neštetih minulih časih sem bil eno z bistvom, potem pa sem postal vsakdanji in sem taval v vseh mogočih oblikah bivanja, pogosto sem se brez razloga jezil in zakrivil neštete prestopke. Zdaj pa ne počenjam nič slabega, a me kaznuje preteklost. Niti bogovi niti ljudje ne morejo vedeti, kdaj bo slabo dejanje obrodilo svoj sadež. (več …)

Continue ReadingBudove postave

Meditativna premišljevanja 01

1.Vsak učenec si lahko izbere učitelja, za katerega je prepričan, da je pravi in vanj zaupa, veruje. Učitelj pa si učencev ne izbere in sprejme vsakega, ker sprejema Dušo.

2.Kdaj bo Zlata doba? Učitelj jo je že dosegel. Za ene prej, za druge kasneje. Eni jo dosežejo v pol leta, drugi v dveh letih, tretji v več….. Ko smo na petem nivoju (domovina duše, božje kraljestvo), kjer čas in prostor ne obstajata, je tam Zlata doba v vsakem trenutku, večno. Že zdaj. (več …)

Continue ReadingMeditativna premišljevanja 01

Meditativna premišljevanja 03

Kdor se s pomočjo inteligence očisti, se ustali v guni vrline, z odločnostjo obvladuje um, zato je zmeraj v transu, kdor se je odpovedal predmetom za zadovoljevanje čutov, in nikoli ne deluje iz navezanosti ali sovraštva, rad živi v samoti, je malo, obvladuje telo, um in moč govora,se ne enači z materialnim telesom in je osvobojen lažnega ega, želje po moči, lažnega ponosa, poželenja in jeze, (več …)

Continue ReadingMeditativna premišljevanja 03

Elementarni svet in prihodnost človeštva

Rudolf Steiner: Elementarni svet in prihodnost človeštva, 8. predavanje iz cikla Človeško duševno življenje in duhovno stremljenje, povezano z razvojem Zemlje (Menschliches Seelenleben und Geistesstreben im Zusammenhange mit der Welt- und Erdentwicklun), Dornach, 28. maj 1922

Danes želim najprej v povezavi z včerajšnjimi in predvčerajšnjimi razlagami predavati o razvoju človeštva predvsem glede tega, kako bo ta razvoj odvisen od odnosov in razmerij človeka z določenimi duhovnimi močmi v prihodnosti Zemlje. (več …)

Continue ReadingElementarni svet in prihodnost človeštva