Ali je Steiner resnično odobraval sedanjo globalno kampanjo cepljenja?

Ali je Steiner resnično odobraval sedanjo globalno kampanjo cepljenja? Brane Žilavec, Velika noč 2021 V sedanjem času nismo priča le nezaslišanemu pritisku, da se celotno človeštvo cepi proti virusu SARS-CoV-2…

Continue ReadingAli je Steiner resnično odobraval sedanjo globalno kampanjo cepljenja?

Rudolf Steiner: FILOZOFIJA, KOZMOLOGIJA IN RELIGIJA V ANTROPOZOFIJI

KAZALO TRIJE KORAKI ANTROPOZOFIJE DUŠEVNE VAJE MIŠLJENJA, ČUTENJA IN HOTENJA IMAGINATIVNE, INSPIRIRANE IN INTUITIVNE SPOZNAVANE METODE SPOZNAVNE OSNOVE RESNIČNE FILOZOFIJE, KOZMOLOGIJE IN RELIGIJE DOŽIVLJAJI DUŠE MED SPANJEM PREHOD OD DUŠEVNO-DUHOVNEGA…

Continue ReadingRudolf Steiner: FILOZOFIJA, KOZMOLOGIJA IN RELIGIJA V ANTROPOZOFIJI

Dane Zajc

KEPA PEPELA Dolgo nosiš ogenj v ustih. Dolgo ga skrivaš. Za koščenim plotom zob. Med belim risom ustnic ga stiskaš.   Veš, da ne sme nobeden zavohati dima iz tvojih…

Continue ReadingDane Zajc

1-KALANČA (Kalanchoe – Bryophyllum daigremontianum) – ZDRAVILNA RASTLINA

Bryophyllum daigremontianum, običajno imenovana  hudičeva hrbtenica, mati tisočerih, krokodilja roža ali mehiški klobuk je sočna rastlina izvorno z Madagaskarja. Vse rastline iz družine Bryophyllum se razmnožujejo vegetativno iz brstičev, ki se razvijejo na…

Continue Reading1-KALANČA (Kalanchoe – Bryophyllum daigremontianum) – ZDRAVILNA RASTLINA

PREGLED PREVODOV DEL SAMAELA AUN WEORJA V SLOVEŠČINO

Sveta vnaprejšnja usodna določitev - Sveta predestinacija, 2018 (50 str., 12 evrov) /Temeljna spoznanja endokrinologije in kriminologije, 1972, 2017 (155 str., 19 evrov) Revolucionarna psihologija, 1973, 2017 (135 str., 17…

Continue ReadingPREGLED PREVODOV DEL SAMAELA AUN WEORJA V SLOVEŠČINO

NOTRANJI VIDIK DRUŽBENIH UGANK (6)

O tej Luciferjevi kulturi si vsekakor ne smemo ustvariti zgolj neprijaznega mnenja. Kajti tisto, kar je grška kultura prinesla najlepšega, celo v filozofskem pogledu, kar je živelo prav tako v stari grški filozofiji, še v tragedijah Ajshila, vse to ne bi moglo nastati brez te Luciferjeve inkarnacije. (več …)

Continue ReadingNOTRANJI VIDIK DRUŽBENIH UGANK (6)

NOTRANJI VIDIK DRUŽBENIH UGANK (5)

Rudolf Steiner, predavanje, Bern, 4. novembra 1919

Razvojno fazo človeštva, ki se s posebnim značajem začne v našem času – samoumevno je mogoče reči, da se v vsakem času začne neka določena razvojna faza, le da je treba potem označiti, kako je ta razvojna faza oblikovana –,  je mogoče označiti tako, da v glavni stvari vse, kar mora človeštvo preživeti v bolj oddaljenem zemeljskem času, preide v fizičnem svetu v neke vrste padec, nazadovanje, nazadujoč razvoj, propad. (več …)

Continue ReadingNOTRANJI VIDIK DRUŽBENIH UGANK (5)

NOTRANJI VIDIK DRUŽBENIH UGANK (4)

Inkarnacija Luciferja na vzhodu v predkrščanskem času. Misterij na Golgoti. Kristusov impulz. Prihodnja inkarnacija Ahrimana na zahodu, Rudolf Steiner, predavanje, Zürich, 27. oktobra 1919

Šele v 19. st. se je na položaj ekonomskega človeka povzpel bankirsko misleč človek, in šele v 19. st. je docela ustvarjen tisti red, ki dejansko skozi denarno gospodarstvo prekrije vse ostale odnose. Le uvideti je treba te stvari, in jim pravilno empirično, izkustveno slediti. (več …)

Continue ReadingNOTRANJI VIDIK DRUŽBENIH UGANK (4)

NOTRANJI VIDIK DRUŽBENIH UGANK (3)

Inkarnacija Luciferja na vzhodu v predkrščanskem času. Misterij na Golgoti. Kristusov impulz. Prihodnja inkarnacija Ahrimana na zahodu, Rudolf Steiner, predavanje, Zürich, 27. oktobra 1919

Če hočemo zavzeti pravilno stališče do moderne znanosti, je treba prepoznati iluzionistično znanje. (več …)

Continue ReadingNOTRANJI VIDIK DRUŽBENIH UGANK (3)

NOTRANJI VIDIK DRUŽBENIH UGANK (2)

Inkarnacija Luciferja na vzhodu v predkrščanskem času. Misterij na Golgoti. Kristusov impulz. Prihodnja inkarnacija Ahrimana na zahodu. (Rudolf Steiner, Zürich, 27. oktobra 1919)

Ko je potem luciferski impulz vse bolj izgineval iz človekove duševnosti, so bili ljudje tudi vse manj v stanju resnično pravilno vase sprejeti Kristusov impulz. Pomislite le na to, da so mnogi v novejšem času postali materialistični. (več …)

Continue ReadingNOTRANJI VIDIK DRUŽBENIH UGANK (2)

NOTRANJI VIDIK DRUŽBENIH UGANK (1)

Inkarnacija Luciferja na vzhodu v predkrščanskem času. Misterij na Golgoti. Kristusov impulz. Prihodnja inkarnacija Ahrimana na zahodu. (Rudolf Steiner, Zürich, 27. oktobra 1919)

Ko v sedanjosti širši publiki govorimo prav o najpomembnejših vprašanjih našega časa, smo v drugačnem položaju, ko ničesar ne vemo o globokih silah zgodovinskega nastanka sveta – z drugimi besedami: o znanosti iniciacije –, ali ko o tem nekaj vemo. (več …)

Continue ReadingNOTRANJI VIDIK DRUŽBENIH UGANK (1)

ETER, ELEMENTARNA BITJA, NARAVA (21)

Človeško kraljestvo

V oddelkih o prej obravnavanih kraljestvih narave je bilo že jasno, kako tesno je ostalo človeško kraljestvo povezano z ostalimi kraljestvi narave, potem ko se je človeštvo znebilo za ljudi pretesne ovojnice (kože) in je kot zemeljska pojavna oblika različnih vrst kraljestev narave prikapljala na zemeljsko površino. Kraljestvo človeka je do izgona iz raja ostalo v eterično-astralnem območju Zemljine ovojnice. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA, NARAVA (21)

ETER, ELEMENTARNA BITJA, NARAVA (20) (Po R. Steinerju)

Živalstvo

Ko je rastlinstvo z nastankom svojih zemeljskih pojavnih oblik zadostilo predpogoju za prehranjevanje, so fizične pojavne oblike živalstva lahko našle potrebne življenjske pogoje. Celotno življenje je potekalo še izključno v vodnem elementu. Alge so bile še dolgo edine nosilke klorofila, edine proizvajalke ogljikovih hidratov. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA, NARAVA (20) (Po R. Steinerju)

ETER, ELEMENTARNA BITJA, NARAVA (19) (Po R. Steinerju)

Rudnine (minerali) 

To kraljestvo narave je prvo doseglo zemeljsko fizično pojavno obliko. Vanj sodi vse, kar je brez življenja. Posamezne pojavne oblike imajo na Zemlji le fizično telo, obtkano z eteričnim telesom, obsijano z astralnim telesom, vodi pa ga ustrezni skupinski Jaz (skupinska duša). Poleg trdnih zemeljskih tal prištevamo k mineralnemu kraljestvu tudi vse vodne oblike do oblakov v atmosferi in prav tako proste pline. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA, NARAVA (19) (Po R. Steinerju)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (17)

Vitamini V delu o elementarnih bitjih ne smemo pozabiti obravnave bistva vitaminov, saj so te danes tako pogosto omenjane snovi v tesni zvezi z elementarnimi bitji. Prisotnost vitaminov v hrani je zaželena, medtem ko povzroči njihovo pomanjkanje v hrani živali in človeka bolezenske pojave. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (17)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (16)

Povzetek opazovanj o elementarnih bitjih

Stalno nas torej obdaja obilje skupin elementarnih bitij, v bistvu pa sta le dve glavni skupini. Prvič: skupina zelo uporabnih elementarnih bitij, brez katerih ne bi nastalo življenje in na Zemlji ne bi mogel živeti noben organizem. So dejanski nosilci življenja. Gnomi, undine, silfe in salamandri se nenehno žrtvujejo, ko se začarajo v posamezne organizme. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (16)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (15)

Elementarna bitja kot predstopnje Jupitrovih ljudi Glede nastanka prihodnjih Jupitrovih ljudi je potrebno vedeti, da je nravno (moralno) in nenravno vedênje človeka mogoče spoznati po zvodenelem, medlem dihu (človeškem izdihu). Povsem drugačen je zvodeneli dih pri nekem k nravnosti nagnjenem človeku od zvodenelega diha pri človeku, ki je nagnjen k nemoralnemu, nenravnemu. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (15)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (14)

Z izvajanjem glasbe privabljena elementarna bitja Človek privablja z izvajanjem glasbe elementarna bitja, kajti obstajajo duhovna bitja, ki imajo astralno telo kot najnižji člen in so torej sestavljena še iz višje, finejše substance. Vselej najdejo možnost imeti s človekom nekaj skupnega v tistih umetnostih, ki se izražajo v gibalni obliki in glasbi. Prostor, napolnjen z zvoki glasbe, je priložnost za spust duhovnih bitij z astralnim telesom kot najnižjim členom. Napolnitev prostora z muzikalnimi zveni je vsekakor nekaj, kjer človek ustvari sodelovanje med seboj in drugimi bitji. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (14)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (13)

Elementarna bitja, ki nastanejo s slabim delovanjem ljudi Naslednje tri obravnavane skupine elementarnih bitij so v svojem nastanku pogojene z bolj ali manj nesocialnim medsebojnim vedênjem ljudi.

Fantomi slepila Ko pregledujemo bivanje v fizičnem svetu, vemo, da je naše življenje polno vsemogočih neresničnosti. Ko ljudje drug drugemu nekaj rečejo, a tega tako ne mislijo, je to kakor odtis pečata v pečatni vosek. Odtis ostane. Hinavščina, neresnica, obrekovanje ostanejo kot odtisi v fizičnem telesu. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (13)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (12)

Siceršnja v človeku delujoča elementarna bitja

Splošno Človek skozi svoje neštete čutne zaznave nenehno zaznava elementarna bitja vseh  vrst, ki so se začarala v vsem fizično-čutno zaznavnem in se iz zaznanega objekta odčarajo. Skozi svoje čutne organe sprejme vase elementarna bitja, ki jih je tako odčaral. Za ta elementarna bitja je človek v svojem življenju prehodna točka. Kolikor se človek poduhovi, toliko lahko elementarna bitja, ki jih je odčaral in sprejel vase, vodi nazaj v njihov element, ko prekorači prag mrtvih. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (12)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (11)

Delovanje v tehniki Spoznali smo že elementarna bitja, ki so sicer v okviru revolucije človeštva pod vodstvom potrebnih služabnikov ustvarjalnih moči v območju rojstva in smrti, ki pa imajo po drugi strani nalogo pomagati razvijati tehniko, da bi s tem to novodobno kulturo privedli do uničujočega konca. Kako ta elementarna bitja na najrazličnejše načine delujejo v tehničnih dogajanjih? Gre za tristopenjski proces. Na prvi stopnji je treba za tehnični proces potrebne surovine iztrgati iz naravnih nahajališč in ga bolj ali manj razdrobiti. Ko najprej mineralno zdrobimo in zmehčamo, občuti duhovno-elementarno določeno ugodje. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (11)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (10)

Elementarna bitja, delujoča pod ahrimanskim in luciferskim vplivom

Izvor Elementarna bitja pod ahrimanskim in luciferskim vplivom nastanejo v povsem drugih območjih kot zelo uporabna elementarna bitja. Pri nastanku bitij pod zoprnikovim vplivom moramo razlikovati tri temeljno različne izvorne oblike. Prikazni oz. pošasti, po nastanku najstarejša skupina, ima svoj izvor v posebni aktivnosti ahrimanskih in luciferskih bitij že v začetku razvoja četrtega utelešenja Zemlje. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (10)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (9)

Delovanja v človeku

V prejšnjih razdelkih, v katerih so bila opisana bitja in delovanja posameznih skupin zelo uporabnih elementarnih bitij, je bilo obravnavano njihovo delovanje predvsem v nižjih kraljestvih narave. Razumljivo je, da je treba elementarno delovanje v človeku obravnavati ločeno. Vsi fiziološki procesi v človeku so glede začaranj in odčaranj tesno sorodni tistim v živalskem in rastlinskem svetu. S kraljestvom živali ima človek skupno kozmično prehrano, (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (9)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (8)

Delovanja v Zemljinem organizmu Upoštevati je treba, da v prejšnjem razdelku omenjena delovanja elementarnih bitij kot rokodelcev duhov obhodnih časov v planetarnih dogajanjih s svojim sodelovanjem pri  kroženju Sonca in Zemlje, vrtenju Zemlje okrog njene osi in tudi pri kroženju Meseca že posredno zelo odločilno sodelujejo pri življenju Zemljinega organizma. Poleg tega  sodelujejo pri življenjskih pojavih Zemljinega organizma tudi neposredno. Slišali smo že, da tvorijo vse štiri skupine elementarnih bitij etrsko telo Zemlje. Prav tako smo izvedeli, da so elementarna bitja s svojo zavestjo začarana v vsem zemeljskem fizičnem, da je njihovo nefizično telo v astralnem, na astralnem nivoju. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (8)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (7)

Usmerjena bitja za zelo uporabna elementarna bitja

Skupinske duše zelo uporabnih elementarnih bitij. Po dosedanjih specialnih izvajanjih o zelo uporabnih elementarnih bitjih pokažimo, kako so funkcionalno razčlenjena v hierarhičnih stopnjah. Elementarna bitja so postala bitja, ki jih je mogoče dobro uporabiti v drugih svetovih. Vsekakor je za takšno uporabo pripravljena ustrezna organizacija; podrejena so višjim bitjem. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (7)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (5)

Gnomi (iz arhajev) ‒ duhovi zemlje

Po splošnih navedbah o zelo uporabnih elementarnih bitjih bomo podrobno obravnavo štirih skupin začeli z gnomi. Opise teh elementarnih bitij najdemo v ciklu predavanj Duhovna bitja v nebesnih telesih in kraljestvih narave, Helsinki, 14. 4. 1912 in že omenjenem Človek kot sozvočje ustvarjajoče, izgrajujoče in oblikujoče kozmične besede. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (5)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (4)

Agregatna stanja (agregat ‒ skupek istovrstnih delcev)

Pri procesih začaranja in odčaranja, ki smo jih obravnavali v prejšnjem razdelku, gre predvsem za zelo zapletene procese, ki so za opazovanje toliko težji, kolikor višje je opazovani organizem razvit. Lažje (pa kljub temu še vedno zelo težko) je to pregledovati pri anorganskih procesih. Resnično jih lahko pregleduje le, kdor se je razvil do jasnovidnosti. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (4)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (3 OD 20)

Eterične oblikovne sile – elementarna bitja

V prejšnjem oddelku je bilo opozorjeno, da si delovanja abstraktnih sil, kadar govorimo o oblikovnih silah, ne bi smeli predstavljati v fizikalnem smislu. Delovanja, ki prihajajo od kozmičnoetrskih sfer, so mogoča le tako, da ustrezna elementarna bitja prevzamejo posredniško funkcijo, saj smo že omenili, da hierarhična bitja v zemeljsko področje ne morejo neposredno delovati. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (3 OD 20)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (2 OD 20)

Etrski svetovi

V prejšnjem odseku je v zelo skrajšani obliki opisana evolucija kozmičnega etra v zvezi z evolucijo kraljestev narave. Obojega ni mogoče ločevati. Gre za kozmično in zemeljsko duhovno delovanje, ki se v svojih zmožnostih delovanja medsebojno pogojujeta. Izid tega medsebojnega delovanja je v pojavnih oblikah kraljestev narave jasno prepoznaven. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (2 OD 20)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (1 OD 20)

Iz Steinerjeve zapuščine: Kozmični eter – Elementarna bitja – Kraljestva narave

KOZMIČNI ETER

Izraz eter ali kozmični eter označuje nebesno modrino in se je ohranil iz stare grščine. Njegovo prostorsko omejitev je Rudolf Steiner opisal v Akaša kroniki in se razširja preko zvezdnega živalskega kroga (zodiaka) do sedme regije duhovne dežele. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (1 OD 20)

KAJ JE ZEOLIT?

Zeolit je 100% naraven, varen in popolnoma nestrupen mineral. Je vulkanski kamen. Telo ga prepozna kot lastno snov. Je brez negativnih kontraindikacij, ne vsebuje aditive živalskega izvora, ostalih aditivov, konzervansov ali E-jev. Nima negativnih sinergij z drugimi konvencionalnimi medicinskimi, prehranskimi ali alternativnimi zdravili ali terapijami. Pri zeolitu ne obstaja možnost prevelikega odmerjanja. (več …)

Continue ReadingKAJ JE ZEOLIT?

PRIHODNOST EVROPE IN VZHODNO SLOVANSKIH LJUDSTEV (5/5)

Človek se ne sme prepustiti lagodnosti zgolj abstraktnega pogleda na božansko, ampak mora tisto, kar je povezano z njegovim razvojem, gledati povsem konkretno. Do resnične notranje oživitve svojega celotnega duhovno-duševnega bitja lahko pride le tako, da to veliko razdobje, časovni prostor, dojame v njegovi konkretni oblikovanosti, razvojni podobi, skozi katero ga vodijo njegova zaporedna zemeljska življenja. (več …)

Continue ReadingPRIHODNOST EVROPE IN VZHODNO SLOVANSKIH LJUDSTEV (5/5)

PRIHODNOST EVROPE IN VZHODNO SLOVANSKIH LJUDSTEV (4/5)

ČETRTI DEL (4/5)

Mesec se bo nekoč ponovno združil z Zemljo. V abstraktnem svetu živeči astronomi in geologi menijo, da se bo to zgodilo čez mnogo tisočletij, vendar je to utvara. Nismo prav dosti oddaljeni od te točke. Človeštvo kot tako postaja vse mlajše in mlajše. Človeška bitja se vedno bolj približujejo temu, da se bodo telesno-duševno razvijala le do neke določene točke v življenju. (več …)

Continue ReadingPRIHODNOST EVROPE IN VZHODNO SLOVANSKIH LJUDSTEV (4/5)

PRIHODNOST EVROPE IN VZHODNO SLOVANSKIH LJUDSTEV (1/5)

Rudolf Steiner je kot vodilni krščanski posvečenec in nosilec impulza ezoteričnega krščanstva s svojim delom in ogromno življenjsko močjo neumorno širil vedenje o pomembnosti nalog, ki jih mora človeštvo spoznati,  občutiti, sprejeti in uresničiti. Predstavil je, da je sinteza srednje in vzhodne Evrope mogoča edino na temelju ideje tričlene družbene ureditve. Ta rešilna ideja je aktualna danes in bo v bodoče. Druge prave poti v zgodovinski evoluciji človeštva ni. Prav od današnje kulturne dobe, dobe zavestne duše (od 1413 (+2160) do 3573 torej) je naloga srednje Evrope postati duhovni most med zahodno in vzhodno Evropo. (več …)

Continue ReadingPRIHODNOST EVROPE IN VZHODNO SLOVANSKIH LJUDSTEV (1/5)

Primer Krišnamurti

Samael Aun Weor v svoji knjigi Temelna spoznanja endokrinologije in kriminologije navaja tudi, kako je prišlo v časih, ko je predsedniško mesto teozofskega združenja zasedala Annie Besant,  v tej čudoviti organizaciji, ki jo je ustanovila velika posvečenka Helena Petrovna Blavatskyjeva, do spora. Problem, do katerega je prišlo, je primer Krišnamurti. (več …)

Continue ReadingPrimer Krišnamurti

KRISTUS IN ČLOVEŠKA DUŠA

Rudolf Steiner: Kristus in človeška duša. Kazalo vsebine novega cikla predavanj:

O SMISLU ŽIVLJENJA Prvo predavanje, København, 23. maj 1912

Vprašanje o smislu bivanja. Nastajanje in minevanje v naravi in človeškem življenju. Hebrejska legenda o stvarjenju človeka. Budov nauk o trpljenju. Zemlja kot telo duhovnih bitij  in zveza človeka z njegovim okoljem. Orientalski svetovni nazor, grajen na individualnostih, potujočih  skozi mnoge inkarnacije, na bodisatvah, kultura zahodnih dežel gradi na osebnosti. Dodajanja individualnega k osebnemu skozi duhovno znanost. Elija, Janez Krstnik in Raffael; (več …)

Continue ReadingKRISTUS IN ČLOVEŠKA DUŠA

Ezoterična meditacija oz. molitev Očenaš

Rudolf Steiner: Ezoterični pomen meditacije oz. molitve Očenaš  Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam, tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kakor na nebu, tako na Zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh. Odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Ne zapelji nas v skušnjavo in reši nas hudega. Amen. (več …)

Continue ReadingEzoterična meditacija oz. molitev Očenaš

SKRIVNOST SMRTI Rudolf Steiner

Rudolf Steiner: SKRIVNOST SMRTI (348 str.) Duhovni vzroki dogajanj v fizičnem svetu.

Kar v duhovni znanosti imenujemo uganka smrti, se nam v naših časih prav posebej pomenljivo postavi po robu. Prav vse je z njo v bližnji ali bolj oddaljeni zvezi. Skozi duhovno znanost predvsem ne sprejmemo le temeljnega prepričanja, ampak temeljno spoznanje o svetu v fizičnem telesu in o svetu, v katerega vstopimo skozi vrata smrti. (več …)

Continue ReadingSKRIVNOST SMRTI Rudolf Steiner

SKRIVNOSTI SMRTI Rudolf Steiner

Predavanja, ki jih je imel Rudolf Steiner v različnih mestih Evrope leta 1915 dopolnjujejo spoznanja, zbrana v knjigi Jasnovidna preiskovanja življenja med smrtjo in ponovnim rojstvom.  Navajam kazalo in prvo predavanje. Štiri Platonove kreposti in njihova povezanost s členi človeškega bitja – Duhovne moči, ki delujejo v fizični svet,  Zürich, 31. januar 1915 (več …)

Continue ReadingSKRIVNOSTI SMRTI Rudolf Steiner

JASNOVIDNO PREISKOVANJE O ŽIVLJENJU MED SMRTJO IN PONOVNIM ROJSTVOM

Kozmična stran življenja med smrtjo in ponovnim rojstvom. Pot skozi zvezdne sfere. (Iz zbirke predavanj dr. Rudolfa Steinerja: JASNOVIDNE PREISKAVE O ŽIVLJENJU MED SMRTJO IN PONOVNIM ROJSTVOM, 2015, knjiga 330 str.

Ko je človek šel skozi vrata smrti, ko je torej odložil svoje fizično in svoje eterično telo, potem je v prvem času duša zlasti izročena spominom na preteklo zemeljsko življenje. (več …)

Continue ReadingJASNOVIDNO PREISKOVANJE O ŽIVLJENJU MED SMRTJO IN PONOVNIM ROJSTVOM

Ezoterični pomen božiča

Samael Aun Weor: Alkimistični simbolizem božiča-rojstva Jezusa Kristusa
Jasno je, da je božič čudovit dogodek, nad katerim moramo globoko meditirati. Vsako leto Sonce naredi potovanje, ki se začne 25. decembra, napreduje in se vrača k južnemu polu, proti področju, kjer se nahaja Antarktika. Prav zato je vredno premišljevati o njegovem globokem pomenu.

(več …)

Continue ReadingEzoterični pomen božiča

POSVETITVENA SPOZNANJA – EVOLUCIJA ZAVESTI

Rudolf Steiner: Posvetitvena spoznanja – Evolucija zavesti, 250 str. … Zakaj so sanje zmedene? Pajčolan kaosa je prag duhovnega sveta. Znotraj treh svetov, ki so v odnosu s tremi deli človeka: 1-Glava, 2-ritmični del in 3-sistem za presnovo in gibanje. Substance in aktivnost. Svarilo čuvarja praga. Življenje v sanjah nekoč in sedaj. Prehod treh svetov s prekoračitvijo praga brez upoštevanja svarila čuvarja. … Sanjam, o katerih smo govorili, ne smemo pripisovati prevelike pomembnosti za običajno človekovo življenje, kljub vsemu pa predstavljajo neizmerno vrednost za spoznavanje človekovega odnosa do nadčutnega sveta. (več …)

Continue ReadingPOSVETITVENA SPOZNANJA – EVOLUCIJA ZAVESTI

BUDOVA OGRLICA

Samael Aun Weor: Budova ogrlica, 2015, 120 str. … Zakon karme, ta modri zakon, ki usklajuje in prilagaja posledice vzrokom, je po smrti zavezan dati vsakomur tisto, kar si zasluži. Zakon je zakon in zakon se izpolnjuje. Vmesna osvoboditev, blaženost v kraljestvih elektronskih in molekularnih področij, je omejena, kajti po izčrpanju poplačila, nagrade, se esenca vrne v lunarna telesa, kjer domuje ego; kmalu pride čas vrnitve, ponovno utelešenje, vstop v novo maternico. (več …)

Continue ReadingBUDOVA OGRLICA

OZADJE POMEMBNIH SVETOVNIH DOGAJANJ

RHODES, RUSIJA IN ”ISLAMSKA DRŽAVA”, Terry Boardmann, ”New View”, 10. oktober 2014

Kako lahko osmislim svetovna dogajanja? Ko znanstvenik obravnava svet narave, to dela tako, da najprej študira in spoznava številne osnove na izbranem področju, in skuša te pojave v luči teh osnov razumeti. Če nekoga zanima zgodovina in aktualni dogodki z duhovno znanstvenega vidika, je koristno, če se spozna z osnovami razumevanja zgodovine – kar Rudolf Steiner imenuje razvoj človeške zavesti – in potem (več …)

Continue ReadingOZADJE POMEMBNIH SVETOVNIH DOGAJANJ

ZDRAVILNI KAJENSKI POPER

Poživimo se s kajenskim  ‘poprom!’ Kajenska paprika je najbolj učinkovita zdravilna rastlina, ki izredno hitro doseže pozitivne psihološke in metaboli­čne spremembe v človeku. Pekoč plod kajenske paprike (chili,čili) se uporablja za odpravljanje težav s prebavo, ožiljem, živčevjem in kostmi že zelo dolgo. V tradicionalni medi­cini še vedno velja kot sredstvo za krepitev cirkulacije. Kot dodatek kremam v tradicionalni in sodobni medicini (več …)

Continue ReadingZDRAVILNI KAJENSKI POPER

O KRVI IN SRCU

Duhovna znanost – antropozofija o človeškem srcu in krvi

V knjigi so izbrana predavanja Rudolfa Steinerja o krvi in srcu, kar se razkriva šele jasnovidnemu pogledu. Ob vsem kar o tem že ve sodobna znanost, je pri tem možno dobiti celovito sliko o sicer skritih procesih, ki se odvijajo v nas. Bralci bodo lahko razširili vedenje o sebi, lahko bodo razumeli, in to jih bo spodbudilo k pravilnemu razvoju njihove duševnosti, ki je tesno povezan z razvojem človeštva, Zemlje in vesolja. Pregled v knjigo vključenih razprav oz. predavanj: (več …)

Continue ReadingO KRVI IN SRCU

Janezov evangelij – razkrivanje simbolov

Rudolf Steiner: JANEZOV EVANGELIJ – duhovno znanstvena razlaga – iz akaše.  Je listina resnic in modrosti, ki jo je zapisal najbližji učenec Jezusa Kristusa in njegov prvi posvečenec. Celovito in do temeljev opisuje vsa dejanja Kristusa Jezusa, ki so pomembna za razvoj celotnega človeštva. Predavanja:SREDA, 8.4. 2015 od 19-20,30. Staro župnišče – 2. nad. Mestni trg 38, Škofja Loka; SREDA, 22.4. 2015 od 19,30 – 20,30, Vita center Naklo

(več …)

Continue ReadingJanezov evangelij – razkrivanje simbolov

Pravljica o zeleni kači in lepi Lilijani

Johann Wolfgang von GOETHE: PRAVLJICA O ZELENI KAČI IN LEPI LILIJANI, Izvirnik: Das Märchen von der grünen schlange und der schönen Lilie, 1795. Spremna beseda: predavanje dr.Rudolfa Steinerja z naslovom »Goethejevo tajno razodetje«, ob 150 letnici Goethejevega rojstva 26. avgusta 1899 in v Berlinski knjižnici 29.septembra 1900. Ilustracije: Assja Turgenieff

Ob veliki, zaradi močnega deževja narasli reki, ki je ponekod že prestopila bregove, je v svoji kolibi, utrujen po napornem dnevu, spal star čolnar. Sredi noči ga prebudijo klici in glasno (več …)

Continue ReadingPravljica o zeleni kači in lepi Lilijani

VPOGLEDI V PRIHODNOST ČLOVEŠTVA

Rudolf Steiner: Vpogledi v prihodnost človeštva na Zemlji Živimo v času, ko tako resna znanost kakor tudi znanstvena fantastika posvečata veliko pozornost zunanjemu vesolju. Ljudje vse bolj ugibajo o obiskovalcih iz drugih svetov. Ali je človeštvo resnično samo na Zemlji in v vesolju? Ali je navidezna izolacija človeka na Zemlji dejanska in dokončna? Rudolf Steiner zgoščeno in skrivnostno govori o potrebi, da se dočakajo in sprejmejo določena bitja nečloveškega rodu, ki se od 70-tih let 19. stoletja spuščajo iz kozmične sfere v področje zemeljskega obstoja, in s seboj prinašajo vsebine duhovne znanosti. (več …)

Continue ReadingVPOGLEDI V PRIHODNOST ČLOVEŠTVA

Tri gore

Samael Aun Weor: TRI GORE …Tisti, ki so že dosegli drugi breg, dobro vedo, kaj je stroga in kruta božja sodba posvetitve … Ločiti se od pošasti s tisoč obrazi, od človeštva, da bi učinkovito pomagali, ni zločin. Imel sem trideset let, ko sem bil podvržen silnim, strahovitim preizkušnjam. Vredno se je potruditi, da opišem, kar sem takrat videl, kar se mi je zgodilo. Bilo je v noči misterija, ko sem v svoji bližini občutil rjovenje orkana. Takrat sem razumel …

(več …)

Continue ReadingTri gore

Ja, obstaja pekel, ja, obstaja hudič, ja, obstaja karma

SAMAEL AUN WEOR: Ja, obstaja pekel, ja, obstaja hudič, ja, obstaja karma, 2015

Človek, spoznaj samega sebe in spoznal boš vesolje in bogove. Vse, kar obstaja v naravi in vesolju, moramo najti v svoji notranjosti. Tako torej je devet dantejevskih peklenskih krogov v nas, tukaj in zdaj. To delo zelo jasno opisuje in podaja popolna navodila, kako celovito razumeti in povsem odstraniti, izničiti sebe, Jaz, ego. S tem delom je mogoče ne glede na okoliščine najbolj osmisliti in upravičiti svoje zemeljsko bivanje(več …)

Continue ReadingJa, obstaja pekel, ja, obstaja hudič, ja, obstaja karma

ETERIZACIJA KRVI

Rudolf Steiner: Eterizacija krvi, Poseganje eteričnega Kristusa v razvoj Zemlje, Basel, 1.10.1911 (GA 130)

Kjerkoli smo si kot človeška bitja prizadevali doseči nova spoznanja, najsi bo kot mistiki ali realisti ali kako drugače, je bilo od nas zahtevano samospoznanje. Že ob drugih priložnostih smo morali stalno zatrjevati, da tega samospoznanja človeške duše nikakor ni mogoče tako preprosto doseči, kot si to predstavljajo mnogi ljudje, (več …)

Continue ReadingETERIZACIJA KRVI

ČLOVEŠKO SRCE

Rudolf Steiner: ČLOVEŠKO SRCE. Iz cikla Človeško duševno življenje in duhovno stremljenje, povezano z razvojem Zemlje; Menschliches Seelenleben und Geistesstreben im Zusammenhange mit der Welt- und Erdentwicklun, Dornach, 26. maj 1922

Pogosto smo pojasnjevali, kako poteka razvoj človeka v začetnem obdobju življenja, in že pred mnogimi leti sem opozoril, da se otrok v obdobju do menjave zob vede kot bitje, ki pretežno posnema tisto, kar zaznava v svojem okolju. (več …)

Continue ReadingČLOVEŠKO SRCE

NAUK POSVETITVE – EVOLUCIJA ZAVESTI

IMAGINATIVNO OPAZOVANJE DOGAJANJA PO SMRTI (Iz Rudolf Steiner: EVOLUCIJA ZAVESTI kot jo razkriva nauk posvetitve, prev. J.Urbanc, naročilo [email protected])

… Ko pa človek prestopi prag smrti, se zgodi nekaj, kar se v zemeljskem življenju še ni zgodilo: eterično telo se loči od fizičnega telesa. Karkoli je bilo v času človekovega življenja v dveh, treh dneh po doživljaju vtkano v eterično telo, se zdaj v osvobojenem eteričnem telesu razgradi in razprši, kar tudi traja približno dva do štiri dni. (več …)

Continue ReadingNAUK POSVETITVE – EVOLUCIJA ZAVESTI

UVOD V GNOZO 10(10)

Samael Aun Weor: Lekcija IX: Univerzalni um

Družbeno življenje nujno temelji na  izvrševanju umskih funkcij. Nujno moramo globoko raziskati različne nivoje uma. Miselna sfera, v kateri človek živi, nikoli ni zaprta znotraj omejenega oboda lobanje, kot si na splošno predstavljajo nevedneži in celo učeni nevedneži tega sveta. Če bi tak človek, kakršnega si predstavljajo, resnično obstajal, bi bil to največji nesrečnik na svetu. (več …)

Continue ReadingUVOD V GNOZO 10(10)