Samael Aun Weor

Facebook
Twitter
Pinterest
Email

Kratek življenjepis znanstvenika prihodnosti
Samaela Auna Weorja

Dr. Samael Aun Weor je bil ustanovni predsednik organi­zacije POSCLA. Izreden znanstveni antropolog, sociolog in pedagog je bil rojen raziskovalec. Svoje življenje je posvetil poučevanju vsega človeštva, študiju in poglabljanju v velike resnice, ki so jih na področjih filozofije, religije, umetnosti in znanosti različne civilizacije predale poznej­šim rodovom človeštva. To so bile poleg vseh ostalih še posebej kulture Majev, Perzijcev, Aztekov, Zapotekov, Chilbchov, Inkov, Egipčanov in Mezopotamcev.

Fizično je bil rojen 6. marca 1917 v Bogoti v Kolumbiji z imenom Victor Manuel Gomez Rodriguez. Že od rane mladosti je kazal izjemen duhovni nemir. Vzgojen v uradni religiji naroda, je zgodaj občutil spoštovanje in čaščenje vsega mističnega.

Pri devetih letih starosti je bil v religiji, ki ji je pripadal, obvezan študirati svete spise in latinščino. Zelo mlad je zapustil domače ognjišče in šel po poti življenja, ki ga je vse bolj vodilo v raziskovanje in sledenje skrivne poti.

Samael Aun WeorPri dvanajstih je raziskoval in sledil področju spiritizma, vdano in strastno študiral množico metafizičnih del in je na tem področju kmalu dosegal čudovite rezultate. Zelo mlad je potoval po različnih delih sveta, pri tem pa ni izgubil, ampak celo stopnjeval sledenje notranjim nemi­rom filozofske, metafizične, psihološke in znanstvene narave.

Tako izjemno razgledanega je odlikovalo tudi vzorno in uglajeno vedenje in brez posebnih priprav za nastope pred publiko je s sedemnajstimi leti vodil konference teozof­skega združenja. Kasneje se je povsem posvetil prakticira­nju raha-joge, bakti-joge, karma-joge, jnana-joge, itd.

Pri osemnajstih je bil sprejet v staro šolo Rožnega križa; častitljivo institucijo, ki jo je ustanovil dr. Krumm Heller (V.U. Huiracocha).

Prepojen s premnogimi teorijami, je hrepeneče stre­mel edino za tem, da bi našel svojo staro pot steze po rezilu bri­tve. Pri devetnajstih se je odločil, da teorijo zamenja s prakso in tako je v meditaciji trikrat doživel tisto, kar na orientu imenujejo razsvetljujoča notranja praznina. To je v njegovi psihi in duši zapustilo nepozabna izkustva.

Z osemindvajsetimi leti se je poročil. Redno, vztrajno in izredno analitično je uspel prebirati dela avtorjev, kot so G. I. Gurdjieff, P. D. Ouspensky, Helene Blavatsky, Kriš-namurti, Krumm Heller, Yogananda, Sivananda, Rudolf Steiner, Annie Besant, med premnogimi ostalimi avtorji iz vrst ezoterike 19. in 20. stoletja. Svoja raziskovanja, praktično preverjana, potrjevana in utrjevana, je postopno združeval in izgrajeval v gnostično doktrino.

V letu 1948 je dr. Samael Aun Weor začel poučevati maj­hno skupino študentov. Leta 1950 je s pomočjo svojih najbližjih učencev pod imenom Aun Weor objavil Popolni zakon otroka ali vrata za vstop v posvetitev. Knjiga, kas­neje imenovana Popolni zakon, je zatrjevala, da je prebuditev skrivnosti seksualnosti temeljni kamen velikih svetovnih religij. V njej razlaga vsebine o seksualni preob­razbi, tantri, vsebina pa je opisana v jasni in nazorni obliki in brez blodenj. Mafije tistega časa so jo opazile kot nekaj nemoralnega in pornografskega in dr. Samael Aun Weor se je spopadal z družbo nečistovalcev in pobesnelih raz­jarjencev, ki so ga hoteli za vsako ceno utišati. Ob mnogih priložnostih je bil pridržan v zaporu, in celo zdravljenje bolnih so mu naprtili kot kaznivo dejanje. V ječi je nadal­jeval s pisanjem knjig. Leta 1953 je objavil deli Okultna medicina in Praktična magija, v katerih je prvič razkril zdravljenje raka.

Dr. Samael Aun Weor in njegovi učenci, sprva še maloštevilni, a je njihovo število naraščalo, so zgradili vrhovno svetišče, podzemni tempelj v gorah Sierra Nevade de Santa Marta v Kolumbiji. Leta 1956 se vrne iz Kolumbije in biva v Costa Rici in El Salvadorju. Kasneje, 1956, se dokončno nastani v Ciudad de Mexico, kjer prične s svojim javnim življenjem.

Do leta 1960 je objavil dvajset knjig s področij endokri­nologije, kriminologije, Kundalini joge, itd. Prvič javno razkrije ključ za prebuditev Kundalini, svete kače naših magičnih moči, česar pred njim ni storil še nihče. Prebu­jenje Kundalini je po mnenju Swami Vivekananda edina pot, po kateri dosežemo božansko modrost in samoures­ničitev.

Ustanovil je mnoge gnostične institucije in ustva­ril gnostične centre v Mehiki, Panami, Salvadorju, Costa Rici, Venezueli. Ustanovljen je bil trikotnik povezav med Univerzalnim gnostičnim gibanjem, ki ga je ustanovil Samael Aun Weor, Osvobodilno akcijo Južne Amerike (ALAS) v Argentini, ki jo je vodil dr. Francisco A. Propato, ki je študiral na Sorboni in prevedel v španski jezik Rubaiyat Omara Hajama in Sivananda Ashram Aryabarta, ki ga je vodil Swami Sivananda v Indiji.

4. februarja 1962, med drugo in tretjo uro popoldne, se je pričela nova era Vodnarja, ki jo je tako zelo pričakoval in napovedal kalki avatar Samael Aun Weor. Astrološko je zaznamovana z dogodkom, ko se planeti solarnega sistema postavijo v ravno linijo v znaku Vodnarja. Veliko vodilnih časopisov po vsem svetu je objavilo reportažo na prvi strani astronomskih dogodkov.

V naslednjih letih je bilo ustanovljenih pet gnostičnih institucij, znanih kot pentalfa: Univerzalna krščanska gnostična cerkev, Gnostična zveza za kulturne in antropološke študije AC, Inštitut univerzalnega človekoljubja in Stranka krščanskih socialistov Latinske Amerike POSCLA.

S 33 leti prične z mogočnim projektom, ki naj bi vsebine gnoze kar najbolj razširil po vsem svetu. Usoda ga je vodila proti severu, preko Paname, Costa Rice, Salvadorja, itd. in končno se je nastanil v glavnem mestu Mehike. Tam je svoje učenje povsem prežel z revolucionarnimi idejami in ustanovil svetovni sedež velikega gnostičnega gibanja.

Napisal je več kot 70 znanstvenih del s področja antropologije, politike, naravne medicine, astronomije, kabale, endokrinologije, eksperimentalne psihologije, izobraževanja, sociologije. Poleg tega je organiziral na stotine konferenc z visoko duhovno znanstveno vsebino, njegove globoke veličastne analize, pa so presegale okvire tedan­jega časa in nakazovale dogodke, ki se danes resnično tako odigravajo.

Poučeval je doktrino izničenja ega. Učil je, da ego neke osebe ni nič drugega kot mnoštvo neodvisnih, nasprotujo­čih si želja. Ego vsake osebe dejansko vsebuje veliko jazov, egov, psihičnih tvorb in vsaka želja je en jaz in vsak jaz ima svoje lastne razloge in pogoje, ki v nekem določenem trenutku pripeljejo do tega, da se izrazi v osebnosti. Mehanizem, ki tiči za tem, se običajno imenuje spreminjanje mnenja, ki povsem ujame zavest v takšno stanje, ki pri večini človeštva občasno obsega manj kot 3% budne zavesti.

Dr. Samael Aun Weor je spoznal, da so skrivne okultne skupine s temnimi, mračnimi tendencami obstajale od davnih časov, kot bratstvo prestopnikov in bratstvo zla. Kdor bere in razume protokole modrecev iz Siona spozna obseg zla, ki sodeluje v načrtih in projektih združb teme. Močno sredstvo, ki ga uporablja temno bratstvo, so velika podjetja, ki delujejo v zakulisju in kontrolirajo svobodno izvoljene vlade. Danes ni nobene vlade, ki ne bi bila skri­vaj nadzorovana preko vplivov velikih korporacij. Velike korporacije nimajo nobenega drugega boga kakor zlato tele (denar). Kontrolirajo tržišča nafte in vseh vrst surovin in blaga, najsi bodo to finance, menjave valut, droge, itd. Aktivnosti hobotnice velikih korporacij kot instrumentov Črne lože, ki se imenuje Bilderbergi, trilateralna komisija id., je treba ustaviti in preprečiti njihovo delovanje.

Vendar morajo vse aktivnosti temeljiti na nenasilju. Posameznik se mora izobraziti in razumeti delovanja velikih korporacij. Množice ne vedo, kaj se dogaja za kulisami, ampak znajo le brati. Na kratko: Najprej je treba posamezne osebe izo­braziti glede delovanja velikih korporacij. Potem, ko osebe spoznajo resnična dejstva in se prebudijo, bo sodelovanje med velikimi korporacijami in individualnimi podjetji prenehalo. Šele kasneje, veliko kasneje, se preostali ljudje povezujejo in delujejo za dosego spremembe na bolje. To je dolgotrajna in naporna naloga, vendar je to edini način. Kdor hoče takojšnje rezultate s pomočjo nasilja, bo pro­padel. Nenasilje je pot za dokončni uspeh.

Dr. Samael Aun Weor je skratka razkril napačne doktrine svobodnega trga Wall Streeta, materializma, ateizma, še posebej nekaterih zgrešenih konceptov marksizma in leninizma in razkrinkal člane Črne lože, bratovščine zla, kate­rih najpomembnejše aktivnosti nad celim svetom so bile  začrtane v protokolih modrecev iz Siona.

V zadnjem desetletju svojega življenja je napisal dela kot so Razodeti Parsifal, ki razčlenjuje ezoterični simbolizem Wagnerjeve opere, Gnostična antropologija v kateri ostro kritizira teorije Darwina, Haeckela in njunih sledilcev. Knjige Veliki upor, Razprava o revolucionarni psihologiji in Revolucija dialektike pripravijo osnovo za prihodna spoznanja eksperimentalne psihologije. Dolgo je priprav­ljal glavno vozilo svoje doktrine, delo Razodeta Pistis Sophia, v katerem verz za verzom meditira najbolj ezoterično gnostično delo Pistis Sophia. Samael Aun Weor se je javno odrekel vsem avtorskim pravicam za svoja knjižna dela, da bi tako kar najbolj pomagal širiti principe revolu­cije zavesti.

24. decembra 1977 v starosti 60 let je Samael Aun Weor zapustil telo. Ko je dosegel kamen Modrosti, je hkrati dosegel nesmrtno  telo  in  svoje delo je nadaljeval na skriven način, dokler ga ni uresničil v svoji notranjosti. Kot zakoniti avatar vodnarjeve dobe in veliki Učitelj skrivne znanosti, je v svojih delih širši javnosti prvič razkril ezote­rične arkane oz. skrivnosti. Njegove psihološke, sociološke in antropološke študije, alkimija, praktična magija, kun­dalini joga in astrologija so usmerjene v celovito preobra­zbo in so odločilnega pomena za bivanje, rast in samo-uresničitev človeka in človeštva.

Za njim je ostalo milijone oseb, ki v življenju z last­nim delom in zgledom udejanjajo njegov nauk in doktrino. Mnogi so danes zvesti predstavniki nove kulture, ki vli­vajo življenje kulturi novega Bitja, kulturi Vesolja-Človeka.

Naše življenje ni neuspešno zaradi izgub in

padcev, ampak zaradi pomanjkanja poguma,

da se poberemo in nadaljujemo. Samael Aun Weor

Podobni prispevki

Dodaj odgovor