Duhovni učinki cepiv in zdravil na prihodnji razvoj človeštva

Facebook
Twitter
Pinterest
Email

Duhovni učinki cepiv in zdravil na prihodnji razvoj človeštv, Brane Žilavec, Velika noč 2021

Opozorilo: Ta članek bo razumljiv samo tistim, ki so seznanjeni z antropozofskim razumevanjem sveta ali s katerim drugim ezoteričnim razumevanjem sveta in človeka.

Zaradi sedanjega prizadevanja, da se cepi celotno svetovno prebivalstvo proti t.i. ‘Covidu-19’, ni veliko presenečenje, da je vprašanje cepljenja postal predmet razdora med vsemi sloji prebivalstva. Uradno stališče v korist cepljenja, ki so ga usvojili predstavniki antropozofske medicine, je spodbudilo povečano polarizacijo tudi med člani antropozofskega gibanja. Nekateri so nasprotniki in drugi so pristaši cepljenja; obstajajo pa tudi taki člani, ki so tako zmedeni, da so prišli do zaključka: ‘Kljub velikemu številu podatkov, ki prihajajo na dan, še vedno obstaja nenehna negotovost o tem še tako mladem novemu virusu; to je resnični preskus naše individualne in skupne sposobnosti in človeštva kot celote. Če je odločitev glede cepljenja tako težavna, je to verjetno znak, da ne obstaja jasna razmejitev med pravilno in napačno odločitvijo, temveč je potrebna zavestna obveza, da sledimo odločitvi, ki smo jo prejeli. Brez dvoma bodo iz tega sledili mnogi raznovrstni pogledi – in to je tudi dobro in sodi k naravi problema.’

Take vrste moralni relativizem je enostavno nesprejemljiv za nekoga, ki je med vodilnimi člani Antropozofskega društva. Vendar se zadeva ne ustavi le pri mnenjih. Le-ta so prevedena v dejanja nekaterih antropozofskih zdravnikov, ki iskreno podpirajo kampanjo cepljenja v upanju, da obstaja ‘svetloba na koncu tunela za dotikanje, za fizična srečanja, za ponovni začetek družbenega in kulturnega življenja; za učenje, ki bo potekalo neposredno in v skupinah; za tiste s težavami duševnega zdravja, da pridejo ven iz osame in izkusijo zdravilne učinke socialne toplote in osvoboditve od strahu – vse to daje veliko upanja. Ali izvajajmo pravo stvar s cepljenjem v tako velikem obsegu in hitrosti? Samo bog ve in čas nam bo povedal. Vendar se bomo hitro naučili, da najdemo ravnotežje med poškodbami in koristmi.’ [1]

Za antropozofa je precej presenetljivo, da odkrito prizna, da ne ve, če je to, kar dela, pravilno ali napačno; kajti ena od ključnih misij antropozofije je, da nam omogoči, da si pridobimo uvide v namere in dejavnosti bogov – to je raznovrstnih duhovnih hierarhij, ki vodijo razvoj človeštva v pravilni smeri – in duhovnih bitij, ki temu nasprotujejo. V primeru cepljenja imamo na voljo dovolj Steinerjevih razlag, ki nam lahko – če jih temeljito preučimo – pomagajo razlikovati, kdaj je posredovanje s cepljenjem koristno in kdaj ni.

EZOTERIČNI VIDIK: CEPIVA IZGANJAJO ČLOVEŠKO DUŠO IN DUHA

Iz ezoterične perspektive lahko sledimo poreklu vseh bolezni k učinkom dveh skupin duhovnih bitij – luciferskih in arimanskih bitij – katerih obstoj nam omogoča, da razvijemo svobodo in neodvisnost v odnosu do duhovnih bitij, ki vodijo kozmični razvoj tako, da nas ne bi nikoli pripeljal do stanja trpljenja, bolezni in smrti.

Potemtakem lahko ločimo v raznovrstnih oblikah v bistvu dva tipa bolezni: luciferske in arimanske. Če sledimo Luciferju s pomočjo napačnih moralnih sodb ali s tem, da se na slepo srečo predamo skušnjavam zunanjega sveta, se to razvije v vzroke bolezni, ki delujejo bolj iz astralnega telesa. Če sledimo Arimanu s pomočjo zmot proti zdravemu mišljenju, ali s tem, da verjamemo, da je celotna realnost dosegljiva fizičnim čutom, se to razvije v sile bolezni, ki imajo vpliv na človekovo eterično telo. Ti dve skupini bitij se nenehno bojujeta v človeški osebnosti, ki je postalo njuno bojno polje. Vendar pa nam mora biti jasno, da na tistih področjih, ki jima po pravici pripadajo, delujeta Lucifer in Ariman koristno; na napačnih področjih pa delujeta škodljivo.

Ampak za resnično razumevanje metamorfoze duhovnih vplivov teh bitij v notranje nagnjenje do bolezni moramo upoštevati karmične posledice luciferskih skušnjav in arimanskih prevar, katerim smo podlegli v naših prejšnjih življenjih. Steiner je podal naslednji povzetek karmičnih zakonov, ki nam pomaga dojeti prehod iz moralnih do organskih slabosti: ‘Kar živi kot radost, bolečina, veselje, žalost v astralnem telesu, se ponovno pojavi v eteričnem telesu; trajnejše strasti in impulzi, ki so ukoreninjeni v eteričnem telesu, se ponovno pojavijo v fizičnemu telesu kot prirojene tendence; dejanja, ki zahtevajo posredovanje fizičnega telesa, se pojavijo kot zunanja usoda v naslednji inkarnaciji. Kar stori astralno telo, postane usoda eteričnega telesa; kar stori eterično telo, postane usoda fizičnega telesa; in kar stori fizično telo, se vrne v naslednji inkarnaciji nazaj od zunaj kot fizična realnost.’ [2]

Ti dve skupini duhovnih bitij delujeta tudi v sedanjem času na nivoju človeškega telesa, duše in duha. Rezultat tega je, da ‘so ljudje stalno v nevarnosti, da podležejo eni ali drugi skrajnosti – da postanejo podvrženi prekomernemu zmehčanju ali pretiranemu strjevanju’ na nivoju fizičnega telesa. ‘Bolezen v ljudeh enostavno pomeni, da je nekaj, kar vedno potrebujejo, postalo premočno. Sile, ki hočejo nenehno spremeniti ljudi v nekakšno truplo, so arimanske sile. Če bi obstajale le arimanske sile, bi se vedno spremenili v kamen.’ Medtem ko ‘so sile, ki nas zmehčajo in nas pomladijo, luciferske. [3] Ta polarnost se v fizičnem telesu izraža v pojavu sklerotičnih in vnetnih bolezni. [4]

Antropozofski zdravniki bi morali vedeti bolje kot kdorkoli drug, da bo enostransko preprečevanje vnetnih bolezni, še posebno v otroštvu, neizogibno pripeljalo do povečanja sklerotičnih vrst bolezni. Obstaja dovolj statističnih podatkov o povečanju sklerotičnih bolezni med ameriškimi otroci, ki sovpada s trikratnim povečanjem cepljenj v ZDA od 24 do 72 cepiv v obdobju od leta 1983 do 2019. Vendar pa v sedanjem času ta porast ni opazna le pri otrocih, temveč tudi pri odraslih. Vzrok za to bo jasen, če si ogledamo duhovni učinek cepiv in medicinskih drog na odnos med fizičnim telesom in nadčutnimi telesi človeka – eteričnim telesom, astralnim telesom in egom, duhovnim jedrom človeka.

V delih Rudolfa Steinerja lahko najdemo nekoliko opisov tveganega cepljenja iz ezoterične perspektive. Na primer, v istem razgovoru, kjer je navidezno ‘odobril’ stališče v prid cepljenja, je dejal, da je cepljenje proti črnim kozam specifičen primer. ‘Če cepite osebo, ki jo obenem izobrazite na antropozofski način, cepivo ne bo povzročilo škode. Takšno cepljenje je škodljivo samo za tistega, ki je odrasel pretežno z materialističnimi mislimi. V takšnem primeru postane cepljenje neke vrste arimanska sila, tako da se posameznik ne more dvigniti nad določeno stopnjo materialističnega razpoloženja. Vzrok skrbi glede cepljenja proti črnim kozam je v tem, da postane posameznik notranje odet s fantomom, s prikaznijo. Tak človek ima fantoma, ki mu preprečuje, da bi izvlekel svoje duševne elemente iz svojega fizičnega telesa, kot je to v primeru običajne zavesti. Takšna oseba postane materialistična v svoji konstituciji in se ne more več dvigniti do duhovnih stvari. To je tveganje pri cepljenju.’ [5]

Tu imamo argument, da cepljenje ni škodljivo, če ga spremlja primerno duhovno izobraževanje. Zatorej moramo postaviti vprašanje: Ali Medicinska sekcija v Goetheanumu in Mednarodna federacija antropozofskih medicinskih asociacij (IVAA) izvaja ali planira, da bo izvedla kakšno široko izobraževalno dejavnost s ciljem, da se kompenzirajo škodljive duhovne posledice cepljenja proti Covidu? Ali so izvedli karkoli v tej smeri v obdobju od 2011-20, Desetletju cepiv, ko je Svetovna zdravstvena organizacija izvajala mednarodni projekt promoviranja cepljenja, ki se je imenoval ‘Globalni akcijski plan cepljenja’? [6]

Kajti očitno je, da to ni problem, ki prihaja na plan zgolj sedaj s cepivi proti Covidu, temveč se je stalno povečeval v zadnjem desetletju s tem, ko so otroci prejemali vedno več cepiv brez ustreznega duhovnega izobraževanja. Kajti mora nam biti jasno, da je v primeru ‘cepljenja duševni element tisti, ki je pomemben. In seveda igra pri tem verovanje, da bo cepljenje pomagalo, veliko vlogo. Če bi lahko nadomestili to verovanje z nečim drugim – če bi lahko šolali ljudi na načine, ki ustrezajo njihovi naravi, tako da bi bili pod vplivom česa drugega, kot je cepljenje, in bi namesto tega prišli ponovno bliže duhovnemu elementu – bi bilo povsem možno, da bi delovali proti nezavedni misli: ‘Prihaja epidemija črnih koz!’ Če bi bilo možno, da bi se namesto tega popolnoma zavedali: ‘Prihaja nekaj duhovnega, ki je nezaželeno in proti kateremu moram ostati čvrst’ –, bi bilo to enako učinkovito v močnejšem nasprotovanju takšnim vplivom.’ [7]

V gornjem opisu Steiner dejansko razkrije, da lahko v primeru cepljenja igra veliko vlogo placebo efekt. In tudi razloži, da se lahko zoperstavimo nevarnosti epidemije s pomočjo duhovnega načina, ki je lahko enako učinkovit kot je v primeru ustreznega cepiva.

Dodatna razlaga, ki to razsvetljuje, je na voljo v Steinerjevih predavanjih o manifestacijah karme. ‘Predstavljajmo si, da se človek, s tem ko se preda določenim vplivom, nagiba k brezsrčnosti. Ta brezsrčnost se bo pojavila v kasnejšem življenju kot rezultat karme in bo razvila v njegovem organizmu notranje sile,’ ki bodo v njem ustvarile pogoje za pojav črnih koz. Če takšno osebo cepimo, zgolj ‘obvarujemo fizično telo pred učinki brezsrčnosti – kajti organski izraz brezsrčnosti v zunanjem telesnem pomenu je ubit v najbolj celoviti meri s cepljenjem –, medtem ko ne odstranimo notranjega nagnjenja k brezsrčnosti« [8] oz. neusmiljenosti –, to je prvobitnega vzroka, ki je ustvarilo dovzetnost za ‘infekcijo’ v tem življenju.

To ne velja le v primeru črnih koz, kajti ‘strast za pridobivanje bogastva, nagon za kopičenje posesti, ki postane ukoreninjeno nagnjenje v človeku, ustvari v naslednjem življenju nagnjenje k infekcijskim boleznim v fizičnem telesu. Možna je popolna potrditev primerov, ko poudarjeno nagnjenje k infekcijskim boleznim vodi nazaj k prejšnjemu zelo močnemu občutju za pridobivanje bogastva, katerega nosilec je eterično telo. Po drugi strani nezainteresirano prizadevanje, ki je osvobojeno vsega hrepenenja po osebni koristi in ki želi delovati v korist celotnega človeštva – to nagnjenje v eteričnemu telesu povzroči v naslednjem življenju močno silo odpornosti do infekcijskih bolezni.’ [9]

Sedaj lahko ‘razumemo zakaj obstaja med najboljšimi razumniki naše dobe neke vrste nenaklonjenosti do cepljenja. Ta odpor ustreza nečemu znotraj in je zunanji izraz notranje realnosti. Če torej na eni strani uničimo fizični izraz prejšnje zmote, bi morali na drugi strani prevzeti dolžnost, da preoblikujemo materialistični značaj takšne osebe s pomočjo ustrezne duhovne izobrazbe. To bi predstavljalo nujno protiutež, brez katere izvedemo le polovico naše naloge. S cepljenjem zgolj dosežemo nekaj, k čemur bo moral sam dotični človek v prihodnji inkarnaciji proizvesti protiutež. Če uničimo dovzetnost do črnih koz, se osredotočimo samo na zunanjo stran karmične dejavnosti. Če se po eni strani ukvarjamo s higieno, bi morali po drugi strani čutiti dolžnost, da damo osebi, katere organizem je bil preoblikovan, nekaj tudi za dobrobit njegove duše.

Cepljenje ne bo škodilo, če oseba po cepljenju prejme duhovno šolanje. [10] Če se osredotočimo le na eno stran in ne damo dovolj poudarka drugi strani, bomo ustvarili neravnovesje. To je tisto, kar občutijo krogi, ki trdijo, da se bodo tam, kjer gredo higienski ukrepi predaleč, razmnožile samo šibke osebe. Seveda je ta trditev pretirana, vseeno pa vidimo, kako pomembno je, da se ne lotimo ene naloge, ne da bi se lotili tudi druge. Tu se približamo pomembnemu zakonu človeškega razvoja, ki deluje tako, da morata zunanje in notranje vedno uravnovesiti drug drugega ter da ni dovoljeno, da delujemo samo v odnosu do enega in ne upoštevamo drugega.’ [11]

Na osnovi vseh teh razlag lahko v odnosu do sedanje svetovne kampanje za cepljenje proti ‘koronavirusu’ pridemo do naslednjih zaključkov:

 • Ta cepiva prispevajo k temu, da postajajo ljudje vedno bolj prirojeno materialistični in jim tako preprečujejo, da se dvignejo k duhovnim realnostim obstoja. Sedanja kampanja cepljenja je škodljiva zaradi popolne odsotnosti ali velikega pomanjkanja ustreznega duhovnega (antropozofskega) izobraževanja večine ljudi, ki so bili in bodo cepljeni.
 • Izjaviti karkoli pozitivnega glede sedanje globalne kampanje cepljenja, ne da se omeni zgornjo nevarnost, je enako podpori ciljev tistih krogov ljudi, ki (zavestno ali nezavedno) utirajo pot za prihodnjo inkarnacijo Arimana.
 • Odsotnost omembe narave duhovne bitke, sredi katere se nahajamo – na neposreden ali posreden način [12] –, je enako izdaji poslanstva antropozofskega gibanja. Kajti Steiner je bil jasen, da ‘je edini način, da se borimo proti vplivom teh arimanskih bitij, spoznanje, da proti določenim ciljem Arimana ne bo koristilo nič drugega, kot da vidimo skozi njega ter da se zavedamo njegove prisotnosti.’ [13]

KAMPANJE CEPLJENJA KOT POMEMBEN DEL PRIPRAV ZA UTELEŠENJE ARIMANA

Rudolf Steiner je podal dovolj opisov zelo pomembnega dogodka v prihodnjem razvoju človeštva – inkarnacije Arimana v fizičnem telesu človeka –, da se lahko na njega ustrezno pripravimo. Obstajajo dobri razlogi za predvidevanje, da se bo to zgodilo leta 2030 v ZDA. [14] V ta namen so se že od petnajstega stoletja dalje začele odvijati priprave v zanikanju obstoja duhovnega sveta in vse bolj pospešenem razvoju materialistične znanosti in tehnologije. Kajti eden od glavnih učinkov arimanskih bitij na človeka je izguba prirojene sposobnosti starodavne jasnovidnosti, ki je bila nadomeščena s predmetno zavestjo, s sposobnostjo jasnega zaznavanja fizičnega sveta.

Zatorej tisti, ki se zavedajo bližnje inkarnacije Arimana, ne bi smeli opustiti nobene priložnosti, da opozorijo na ‘največjo nepravilnost našega časa: da je sama medicina podlegla strašni bolezni materializma. Medicina je resno bolna z materializmom. Le-ta je postala slepa in je v stanju spanja, kar ustvarja škodljive duševne vplive v znanosti. Medicina se mora dejansko pozdraviti. Resnično lahko rečemo, da je najbolj bolno bitje našega časa celoten medicinski stan.’ Kajti ‘biti zdravilec zahteva najprej in predvsem duhovno videnje sveta.’ [15]

Duhovno videnje ni samo nekaj, kar primanjkuje v običajni medicini, temveč se mu posmehujejo ali ga napadajo novinarji, kadarkoli se predstavniki materialistične medicine počutijo ogrožene z njim. To se izvaja navzlic dejstvu – ali zaradi njega –, da ‘lahko dá antropozofija veliko spodbudo medicini in medicinskemu študiju. Vendar je treba jasno prepoznati, da je medicina zelo posebna vrsta študija z natančnimi predhodnimi zahtevami – študij v katerem se rezultati duhovne znanosti enostavno ne morejo prezreti. Resnična medicina ne mora obstajati brez znanja, ki izhaja iz duhovne znanosti. Kaotični pogoji, ki prevladujejo dandanes, so posledica dejstva, da je sedanja usmerjenost študija in znanja skrajno neprimerna za medicino.’ [16]

Kaotični pogoji, ki dandanes prevladujejo v zdravstvu, se bodo le povečali, če bodo ljudje sledili številnim modernim ‘prerokom’ transhumanizma, kot je Boris Johnson, ki je izjavil: ‘Sem globoko optimističen o sposobnosti nove tehnologije, da služi kot osvoboditelj, ki bo čudovito in prijazno prenovila svet. V tem pogledu se to dejansko že dogaja. Nanotehnologija radikalno spreminja medicino s konstrukcijo robotov, ki so manjši od velikosti rdeče krvne celice, ki so sposobni plavati skozi naša telesa in deliti zdravila ali napadati maligne celice kot nekakšna armada v filmu Vojna zvezd. In tehnologija nevronskih vmesnikov je nova tehnologija v Britaniji, ki pomaga gluhim slišati in slepim videti.’ [17]

Vendar tisti, ki lahko ‘slišijo’ z duhovnimi ušesi in ‘vidijo’ z duhovnimi očmi, lahko v takšnih primerih sinteze tehnologije in človeške biologije s pomočjo umetne inteligence (UI) prepoznajo znamenja naraščajočih priprav za bližajočo inkarnacijo Arimana od sredine devetnajstega stoletja dalje. Kajti on je tisti, ki navdihuje razvoj enostranske materialistične inteligence, ki bo – če ne bo preobražena s pomočjo duhovne znanosti – prikrajšala ljudi za ustrezen duhovni razvoj in jim preprečila, da postanejo resnično svobodni in neodvisni. Ariman tudi obljublja, da ‘bodo lahko sistemi , ki jih bo vodila umetna inteligenca, sposobni izumiti nova cepiva v manj kot minuti in preiskati njihovo kakovost v manj kot eni uri. Takšen UI-sistem, ki je prilagojen specifičnostim virusa, lahko preskrbi kandidate za cepljenje v sekundah in jih potem hitro prenese v klinične preskuse, da se doseže preventivne zdravstvene terapije brez kompromisov glede varnosti.’ [18] Je tudi dejanski izumitelj novega mRNA cepiva, ki ‘je kot računalniški program za telo, ki potem izdela beljakovine [virusa], ki lahko povzročijo imunski odziv.’ [19]

Kaj je cilj vseh teh arimanskih inspiracij? Cilj je, da se ukine neodvisno dušo in duha. ‘Prišel bo čas – ki morda ni tako zelo daleč –, ko bodo ljudje rekli: Celo razmišljanje ljudi v smislu duha in duše je patološko. ‘Zdravi’ ljudje bodo govorili samo o telesu. Veljalo bo za bolezen, če nekdo prispe do katere koli ideje o takšnih stvareh kot sta duh ali duša. Ljudje, ki bodo tako mislili, se bodo smatrali za bolne in – lahko ste precej gotovi glede tega – za to bolezen se bo našlo zdravilo. V Konstantinoplu je bil ukinjen duh. [20] Duša bo ukinjena s pomočjo zdravila. Tisti, ki bodo prevzeli ‘zdravo videnje’, bodo izumili cepivo, ki bo vplivalo na organizem tako zgodaj kot je možno, po možnosti takoj ob rojstvu, tako da ne bo takšno človeško telo nikoli niti prispelo do ideje, da obstajata duša in duh.’ [21]

Če želimo biti ustrezno pripravljeni na to, kar prihaja, ne bi smeli gojiti nobenih iluzij, da se lahko izognemo bitki. Kajti ‘dve filozofiji življenja bosta v popolnem nasprotju. Eno gibanje bo moralo premišljevati, kako se lahko razvijejo pojmi in ideje, ki bodo ustrezale resničnosti duše in duha. Dediči modernega materializma bodo iskali cepivo, ki bo ‘ozdravilo’ telo – saj bo telo pripravilo tako, da človek ne bo več govoril o takšnem nesmislu kot sta duša in duh, temveč bo prevzelo ‘zdravo’ videnje sil, ki živijo v strojih in v kemiji in ki omogočijo planetom in soncem, da se pojavijo iz kozmične meglice. Od materialističnih zdravnikov se bo zahtevalo, da duše izženejo iz človeštva.’ [22]

Kampanja cepljenja proti gripi v Londonu leta 1963 s pomočjo sodelovanja slavnih ljudi

V mnogih modernih družbah, kjer obstaja pretirana uporaba kemičnih zdravil in cepiv, se z velikimi koraki približujejo temu cilju. To je razvidno iz Steinerjevega opisa nadčutnega učinka medicinskih zdravil (ki temelji na njegovi sposobnosti jasnovidnega zaznavanja). Ko oseba vzame zdravilo, ‘se mineralna snov zelo natanko razredči in sama prevzame obliko človeka. Tako lahko vidimo pred nami človeško obliko oz. fantoma, ki ga sestavlja snov, ki jo je prejel človek. Predpostavimo, da je oseba vzela antimon. V tem primeru imamo pred seboj človeško obliko, ki jo sestavlja zelo fino razpršen antimon. To velja za vsako mineralno snov, ko jo zaužije človek. Vi ustvarite znotraj vas novega človeka, ki ga sestavlja ta mineralna snov; vključite jo vase.’ [23]

Kaj je namen takšnega posredovanja? ‘V primeru, če bi pustili človeka takšnega, kot je in bi mu odrekli zdravilo, ki ga resnično potrebuje, bi zaradi določenih slabih sil v njegovem astralnem telesu njegovo astralno telo delovalo na eterično telo in posledično na fizično telo ter bi ga postopoma uničilo. Če v človeško telo vstavimo mineralnega dvojnika, bo ta preprečil, da bi fizično telo sledilo vplivom astralnega telesa.’ [24]

Vendar pa ‘ima to zelo resno pomanjkljivost. Ker smo umetno umaknili fizično telo iz njegove povezanosti z drugimi telesi, smo oslabili vpliv astralnega in eteričnega telesa na fizično telo. Fizično telo smo naredili neodvisno. Čim pogosteje jemljete takšna zdravila, vedno bolj se manjša vpliv astralnega in eteričnega telesa, kar povzroča strjevanje fizičnega telesa, ki postaja neodvisno in pod vplivom svojih lastnih zakonov. Predstavljajte si, kaj počnejo ljudje, ki te vrste mineralnih zdravil jemljejo vse življenje. Človek, ki je v teku časa vzel veliko število mineralnih zdravil, ima v sebi cel kup fantomov, ki so jih ustvarili vsi ti minerali. To je tako, kot da bi bilo fizično telo obdano s trdnimi stenami.’ [25]

Toda to še ni konec vseh posledic mineralnih zdravil in cepiv. [26] ‘Ko se človeška duša vedno bolj oddaljuje od telesa, je telo v vedno večji nevarnosti, da se napolni z nečim drugim. Če ljudje niso pripravljeni prevzeti impulzov, ki lahko pridejo samo iz duhovnega znanja, bo telo napolnjeno s demonskimi silami. Človeštvo se sooča z usodo, ko je telo lahko zapolnjeno z arimanskimi demonskimi silami. V prihodnosti bodo obstajali ljudje, ki so v vsakdanjem življenju Tomaž, Janez in Hubert, kar je določeno z družbenimi okoliščinami; vendar bodo njihova telesa tako zelo izpraznjena, da bodo lahko v njih živeli močni arimanski duhovi. Mi bomo srečevali arimanske demone. Ljudje ne bodo to, kar bo vidno navzven. Individualna oseba bo globoko znotraj in zunaj bomo zaznavali povsem drugačno sliko.’ [27]

To je prava nevarnost, ki se nam približuje in je morda za mnoge ljudi preveč neprijetna, da bi jo resno upoštevali. Vsi, ‘ki mislijo, da jim bodo igrive ideje pomagale misliti o prihodnosti, se zelo motijo. Potrebujemo resne in globoke ideje za vpogled v prihodnost. Antropozofija ni igra, niti ni samo teorija; je naloga, s katero se moramo soočiti v dobrobit človeškega razvoja.’ [28] Zato ‘je najbolj pomembno, da pridobijo ljudje vpogled v realnosti duhovnega sveta. Preprosto dejstvo je, da takrat, ko obstaja na eni strani posebna nuja, so posebno močne sile, ki temu nasprotujejo. Zatorej se danes ljudje močno upirajo tem stvarem in se borijo proti njim.’ [29]

Potemtakem antropozofi ne bi smeli gojiti nobenih iluzij. Prizadevanja, da se usmeri stvari, ki morajo priti, na prave poti, bodo spremljana z mnogimi razočaranji, kar nas seveda od naših prizadevanj ne sme odvrniti. Prežeti moramo biti z impulzom, ki je potreben za današnjo dobo, in narediti vse, kar je potrebno, ne glede na rezultate – ne glede ali so naši poskusi neuspešni zaradi tega ali onega razloga.’ [30] Kajti samo s pomočjo poguma in vztrajnosti lahko upamo, da bomo izpolnili ‘misijo antropozofske duhovne znanosti, ki je v tem, da omogoči človeku, da se nauči poznavanja življenja, ter da mu pokažemo, kaj takrat, ko dela in ustvarja, prikrito sodeluje z njim, kadar premika svojo roko in kadar ustvarja z duhom, dušo in telesom. S pomočjo duhovnega znanja se bo človek vedno bolj zavedal bitij, ki so njegovi spremljevalci in bo živel in ustvarjal v harmoniji z njimi.’ [31]

To velja tudi glede odnosa z luciferskimi in arimanskimi bitji. Vendar morajo v ta namen člani antropozofskega gibanja najprej pridobiti ustrezno poznavanje dobrih strani in vseh nevarnosti, ki so rezultat vplivov teh bitij. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da se bodo v tej odločilni bitki za človeško dušo in duh pomotoma znašli na napačni strani. Ker so nekateri med njimi trenutno tako zmedeni, da razglašajo, da ‘delovanje Mihaelovega impulza temelji na strahu in ne na pogumu, ne da bi bili gotovi glede materialnih in duhovnih posledic,’ [32] moramo zaključiti s Steinerjevo razlago narave Mihaelovega poguma:

‘Mihaelova moč je sposobnost, da se dvignemo do stopnje, ko nas duhovne misli prevzamejo tako močno kot karkoli drugega v fizičnem svetu. To je zaupanje v ideje duha – pod pogojem, da imamo sposobnost, da jih prejmemo –, ki nas vodi do prepričanja: Prejel sem duhovni impulz; predam se mu in postanem inštrument za njegovo izvajanje. Prvi neuspeh – nič hudega! Drugi neuspeh – nič hudega! Sto neuspehov nima nobenih posledic, kajti noben neuspeh ni nikoli odločilen za presojo resnice duhovnega impulza, katerega učinek je bil notranje razumljen in dojet. Mi imamo polno zaupanje v duhovni impulz, ki smo ga dojeli v določenem trenutku, le takrat ko lahko rečemo samim sebi: Mojih sto neuspehov lahko najbolj dokaže, da mi niso dani pogoji za uresničitev tega impulza v tej inkarnaciji; vendar pa lahko vem, da je ta impulz pravilen iz njegove lastne narave. Tudi če moram čakati sto inkarnacij za moč, da uresničim ta impulz, me ne more prepričati o učinkovitosti ali nezmožnosti katerega koli duhovnega impulza ničesar drugega, kot njegova lastna narava.’ [33]

Zato ‘poskušajmo pridobiti moč in duhovno znanje, ki se mora zdeti zunanjemu svetu v mnogih pogledih neumnost. Imejmo pogum, da prepoznamo, da je to, kar se zdi bedarija tistim, ki pridobivajo znanje s pomočjo čutil, za nas lahko modrost, svetloba in bolj jasno razumevanje nadčutnih svetov, za kar si bomo prizadevali z vso močjo naših duš in našega  prepričanja’ [34] v pravilnost tega, kar lahko prepoznamo kot manifestacijo duhovnih bitij resnice, lepote in dobrote.

 

OPOMBE

 1. Zaradi določene človeške vljudnosti ne bom omenil virov teh dveh citatov. Kajti to niso izolirani primeri zmedenega mišljenja med člani Antropozofskega društva, vključno s člani medicinske sekcije. Lahko se čudimo, zakaj niso sposobni opaziti, da obstaja tako veliko zelo sumljivih in neobičajnih dejstev v povezavi s sedanjo kampanjo cepljenja, da celo posamezni pripadniki starih duhovnih tradicij (ki drugače v mnogih pogledih niso v stiku s sedanjimi duhovnimi realnostmi) zavračajo cepljenje. Za primer glej 31 Reasons Why I Won’t Take the Vaccinerabina Chananya Weissmana. Zdi se, da so ti antropozofi bolj naklonjeni, da se pridružijo vrstam tistih vernih ljudi, ki mislijo, da ‘bi Jezus govoril o cepivih in jih uporabljal, če bi bila ta na voljo v Kristusovem času.’ Glej Franklin Graham: Jesus Would Have Taken the Covid-19 Vaccine
 2. Rudolf Steiner, Munich, 30.05.1907; Theosophy of the Rosicrucian, www.rsarchive.org
 3. Rudolf Steiner, Dornach, 07.05.1923; From Limestone to Lucifer, Rudolf Steiner Press, 1999/2014
 4. Glej uvodni tekst ‘VROČE’ IN ‘MRZLE’ BOLEZNI. Zavedati se moramo, da celo v primeru fizičnih bolezni nimamo le nasprotja med sklerotičnimi in vnetnimi boleznimi, kajti upoštevati moramo tudi arimanske in luciferske vplive v ego-organizaciji ter v astralnem, eteričnem in fizičnem telesu, ki se manifestirajo v različnih sistemih in organih človeškega organizma in na različnih stopnjah človeškega življenja od otroštva do starosti.
 5. Rudolf Steiner, Dornach, 22.04.1924; On Epidemics, Rudolf Steiner Press, 2011
 6. Glej Decade of Vaccines – Global Vaccine Action Plan 2011-2020
 7. Glej opombo 5
 8. Rudolf Steiner, Hamburg, 25.05.1910; Manifestations of Karma, www.rsarchive.org
 9. Glej opombo 2
 10. Do sedaj sem že slišal, da nekateri antropozofi, ki so se odločili cepiti zaradi praktičnih razlogov (izogibanje omejevanju potovanj, obiskov staršev itd.), to Steinerjevo trditev razlagajo kot potrdilo, da ne bodo imeli nobenih negativnih posledic cepljenja. Toda to je le delno res. Očitno je, da jim nekaj cepljenj ne more preprečiti, da bodo mislili duhovne ideje, vendar pa to ne pomeni, da lahko preprečijo nezdrave učinke cepiv na nivoju fizično-eteričnega organizma. Kdor trdi, da lahko preobrazi vse negativne učinke cepiv, naj demonstrira to moč, s tem da zaužije takšno količino alkohola, da bo postal pijan, ne da bo naslednje jutro izkusil kakršne koli negativne učinke na njegovo fizično počutje v obliki ‘mačka’, izčrpanosti in  občutja, da je bolan.
 11. Glej opombo 8
 12. Do sedaj sem bil zadržan, da bi pisal o ezoteričnih vidikih sedanje krize, ker sem želel, da bi bili moji članki dostopni širšemu občinstvu, vključno z vsemi tistimi z materialističnim svetovnim nazorom, ki se borijo proti naraščajoči dehumanizaciji družbe in medicine. Ampak to me ni preprečilo, da bi pisal o vplivih arimanskih bitij na posreden način – z opisom pojavov, ki so navdihnjeni z njihove strani in ki jih lahko vsakdo zaznava.
 13. Rudolf Steiner, Zurich, 06.11.1917; Behind the Scenes of External Happenings, www.rsarchive.org
 14. Glej članek Terrya BoardmanaThe Incarnation of Ahriman – When and Where, 26.03.2020
 15. Vsi citati v odstavku: Rudolf Steiner, Dornach, 16.09.1924; Pastoral Medicine, www.rsarchive.org
 16. Rudolf Steiner, Dornach, 05.01.1924; Course for Young Doctors, www.rsarchive.org
 1. Will AI save us from Covid-19?, RT News, 5.02.2021
 2. Stephen Hoge, direktor Moderne, izdelovalca mRNA cepiva. Tisti, ki gojijo iluzijo, da bomo po koncu sedanje ‘pandemije’ odrešeni tovrstnih izkušenj, bi morali vedeti, da imajo farmacevtske korporacije v pripravi okoli 300 novih cepiv (in to ne samo za infekcijske bolezni). Če ne bo dovolj resnega odpora sedaj, potem bomo v neskončni vrsti za to ali ono cepivo. Poleg tega Bill Gates že napoveduje vzpostavitev globalne mreže ‘gasilskih enot za pandemijo’, ki bodo v stalni borbeni pripravljenosti, da se odzovejo na vsako situacijo, kjer bo ‘umrlo več ljudi kot običajno’ v katerem koli delu sveta. Glej This is how we prevent the next pandemic, 27.01.2021
 3. Leta 869 se je zahodna cerkev na koncilu v Konstantinoplu odrekla staremu pojmovanju človeka kot tridelnega bitja telesa, duše in duha. Namesto tega je sprejela uradno stališče, da ima človek zgolj telo in dušo (ki ima nekatere duhovne lastnosti).
 4. Rudolf Steiner, Dornach, 07.10.1917; The Fall of the Spirits of Darknessrsarchive.org. Otrok v ZDA, katerega starši sledijo uradnim navodilom za cepljenje, ni cepljen samo ‘takoj, ko je rojen,’ temveč celo v času, ko je v maternici (v času nosečnosti), proti gripi in s cepivom proti tetanusu-davici-oslovskemu kašlju!
 5. V istem viru kot zgoraj
 6. Rudolf Steiner, Berlin, 08.12.1908; The Being of Man and His Future Evolution, www.rsarchive.org
 7. V istem delu
 8. V istem delu
 9. Čeprav so medicinska zdravila narejena izključno iz mineralnih (kemičnih) snovi, jih vsebujejo tudi cepiva v obliki pomožnih snovi, kot so aluminij, mineralna olja, formaldehid, fosfat itd. Nova mRNA cepiva vsebujejo zgolj kemične snovi.
 10. Rudolf Steiner, Dornach, 07.10.1917; The Fall of the Spirits of Darkness, www.rsarchive.org
 11. V istem delu
 12. Rudolf Steiner, Zurich, 06.11.1917; Behind the Scenes of External Happenings, www.rsarchive.org
 13. V istem delu
 14. Rudolf Steiner, Berlin, 06.01.1908; The Influence of Spiritual Beings on Man, www.rsarchive.org
 15. Cel odlomek se glasi: ‘Potemtakem bo odvisno od vsakega posameznika, da se odloči, če se bo cepil ali ne. Za mnoge je ta odločitev manj odvisna od tega, kaj to pomeni za nas same, kot kaj pomeni za tiste okoli nas in za širši svet. Mihaelov impulz je delovanje na osnovi poguma namesto strahu, ne da bi bili gotovi glede materialnih in duhovnih posledic. Preseganje uveljavljenih idej in prepričanj  –  vključno z antropozofskimi  – in sprejetje tega, da je vsaka odločitev del moje karme in duhovnega razvoja (ki ni niti dober niti slab, temveč vseeno pomemben), vse to me pripelje v stik z mojim višjim bitjem in z delovanjem hierarhij.’ Negotovost glede tega, ali bodo posledice naših dejanj dobre ali slabe, je nekaj popolnoma drugegaod negotovosti glede uspeha našega delovanja, ki temelji na duhovnem impulzu, katerega bistvo smo v celoti prepoznali kot tistega, ki pospešuje napredni razvoj človeštva.
 16. Rudolf Steiner, Vienna, 28.09.1923; Michaelmas and the Soul-Forces of Man(poševni tekst v citatu je moj)
 17. Rudolf Steiner, London, 02.05.1913; Christ at the Time of the Mystery of Golgotha and in the 20th Century, www.rsarchive.org

 

Podobni prispevki

Dodaj odgovor