Ustvarjanje zrcala eteričnega

Facebook
Twitter
Pinterest
Email

Ustvarjanje zrcala eteričnega

Gradnja novega sveta z uporabo padlih eteričnih sil

Kdo je bitje, ki ga Rudolf Steiner imenuje Ahriman? Lahko rečemo, da je Ahriman ne le bog materializma, ampak tudi izvor laži in prevar v našem svetu za vse, ki si prizadevajo nadzirati človeštvo, mu preprečiti ponovni dvig v duhovni svet in mu odvzeti resnično svobodo.

Steiner z raziskovanjem v tem materialnem področju duha prikazuje, da se Ahriman še kako zaveda Kristusove prisotnosti v eteričnem, v področju življenjskih sil, in njegovo odločno nakano, da prepreči človeštvu, da se tega zave. Eden od načinov, kako to izvaja, je, da človeku ustvarja zrcalno sliko eteričnega, kar doseže s tehnologijo padlih eteričnih sil. Človeštvo poskuša zavesti z mamljivimi duhovnimi vplivi neke nove maje – nove prevare. Da bi človeštvo uspešno opravilo svojo nalogo, Rudolf Steiner meni, da se mora nujno iz oči v oči srečati z Ahrimanom, se od njega učiti, kar pomeni, da bo nujno potrebno skupaj z njim podeliti soustvarjanje prihodnje svetovne evolucije Zemlje, ki bo nasledila današnjo. Da bi ob tem še obdržali ravnovesje, je primerno, da se ob vse globljem prodiranju v to prevar polno »eterično« področje, ki nam ga Steiner označuje kot podnaravo, vzpenjamo tudi v nadnaravo, v resnično eterično in iznad njega v sam izvor ustvarjalnih sil narave.

»Je leto 2020. Ker so presahnile zaloge še ene države-proizvajalke nafte, so cene nafte poskočile na 600 dolarjev za sodček. Svetovni voditelji silijo poslovni svet, naj omogoči svojim zaposlenim delo od doma preko vse bolj razširjenih programov virtualne realnosti. Davčne olajšave še bolj približujejo ljudem vse, kar je bilo nekoč drago, kot so 3D (trodimenzionalna tehnologija visoke občutljivosti), posebni Hi-Fi oddelki, VRBS (virtual reality body suits – okolja za doživljanje virtualne resničnosti), kar je skoraj povsem zamenjalo prenosne računalnike prejšnjega desetletja. Nizke cene po zaslugi nanotehnologije (nanotehnološki robot je naprava, katere dimenzije se merijo v nanometrih 10-9 m) so naredile tovrstne izdelke za prodajni hit pretekle počitniške sezone. Novi modeli s Touch Anywhere Foglet tehnologijo (visoko občutljivo tehnologijo) so bili takoj razprodani. Ob koncu tega leta se kot krona tehnologije pričakujejo modeli, ki nudijo možnost izkušanja 256 različnih vonjav, ustvarjenih iz 16 osnovnih, ob katerih se potopimo v neverjetno čutno izkušnjo. Neko podjetje JON, ki ponuja izpopolnjen MP7 v svoji butični moški in ženski VRBS, je preseglo vsa pričakovanja. Mnoge javne šole razvitega sveta zdaj eksperimentirajo z uvajanjem virtualnih učilnic, ki jih omogoča PREVENT – Private Education’s Virtual Experience Network – (mreža privatnega izobraževanja preko virtualne izkušnje), enako tudi Googleov zelo spoštovan Metropolitan Area Youth Advancement Association – MAYAA (združenje za razvoj izobraževanja mladih v velikih mestih).

V teh razburljivih časih se pojavljajo tudi nekatera obrekovanja, ki tožijo in izjavljajo, da je obesioza, bolezen, za katero so pred petimi leti skrivnostno začeli obolevati otroci, morda  posledica večje izpostavljenosti nanodelcem, uporabljenim v VRBS, toda pomanjkanje verodostojnih znanstvenih raziskav pomeni, da še nismo zreli za ustrezno ovrednotenje. Neka nedavna raziskava, ki jo je finančno podprla industrija, je pokazala, da v nobenem od obravnavanih VRBS niso najdli virusov ali bakterij. Očitno je, da ti mikroorganizmi ne marajo nanodelcev. Nekatere matere v tradicionalnih družinah so zaskrbljene, ker se njihovi otroci, namesto da bi se igrali in zabavali na svojih dvoriščih, raje igrajo v virtualnih igriščih MAYAA, ki so zdaj na internetu dosegljiva 24 ur dnevno.

 

Kljub temu se večina otroških psihologov strinja, da MAYAA otrokom omogoča varno in zdravo okolje, brez nalezljivih bolezni, kjer se lahko otroci z vseh delov sveta igrajo in se medsebojno družijo, brez vsake sovražnosti, ki jih povzročajo rasne, etnične, verske ali spolne razlike. Odkar je bil pred dvema letoma razvit in nameščen računalniški program za odkrivanje zlorab in teroriziranja otrok na internetu, so utihnili skoraj vsi tovrstni ugovori učiteljev.«

Ahriman Lucifer

Ali je takšna vizija prihodnosti mogoča? Zagotovo, tako kot podoba prihodnosti, ki jo je opisal Ray Kurzweil v članku Ponovna iznajdba človeštva (Reinventing Humanity): Prihodnost inteligence človeka-stroja, kjer navaja:

»Edinstvenost (singularnost) je prihodnja doba, v kateri bo tempo tehnoloških sprememb tako hiter in bo tako zelo razširil svoj vpliv, da bo človeški obstoj na tem planetu nepovrnljivo spremenjen. Našim možganskim močem – znanju, sposobnostim, spretnostim in osebnostnim posebnostim, ki nas delajo človeške, bomo pripojili moči svojega računalnika, da bomo mislili, sklepali, komunicirali in ustvarjali, tako kot si tega danes niti predstavljati še ne moremo. To zlitje človeka in stroja, spremljano z nenadno eksplozijo v strojni, umetni inteligenci in hitro inovacijo v raziskavah genov in nanotehnologiji, bo imelo za posledico svet, kjer ne bo nobene razlike med biološkim in mehanskim, med fizično in virtualno realnostjo. Te tehnološke revolucije nam bodo omogočile preseči naša krhka in bolehna telesa in vse njihove omejitve. Bolezen, kakršno poznamo, bo izkoreninjena. Z uporabo nanotehnologije bomo sposobni po želji proizvesti skoraj vsak materialni izdelek, lakota in revščina v svetu bosta preseženi, prav tako onesnaženje planeta. Človeški obstoj bo prestal kvantni skok v evoluciji. Lahko bomo izbirali dolgost življenja. Vstop v obstoj takega sveta je v bistvu singularna točka prehoda. Kurweilova analiza tehnoloških trendov predvideva, da bo ta singularnost nastopila med letoma 2025 in 2050.«

Kurzweilova meja je časovno tako blizu in tako daleč nad vsem tem, kar zadeva pretežno internet, da zaskrbljenost zaradi vpliva interneta na prihodnje življenje prej spominja na našo zaskrbljenost glede vremena za jutrišnji piknik, medtem ko je našo hišo zajel požar. Bolje bi bilo, če bi bila skrb duhovnih znanstvenikov usmerjena na to, kar Ray Kurzweil imenuje s kratico GNR – genetiko, nanotehnologijo in robotiko. Glavno delovanje ne bi smelo biti usmerjeno v zaustavitev teh raziskovanj, ampak jih je treba prežeti s Kristusovim impulzom. Opisali bomo, kaj mislimo s takim impulzom znotraj teh področij.

Monsanto je gensko modificiral veliko semen, da bi razvil koncept sistemske agrikulture. Ponuja gensko spremenjena semena, ki so odporna na njihovega uničevalca škodljivcev (plevelov in mrčesa) Round-upTM. Z njim lahko kmetovalec škropi svoja polja in uničuje škodljivce, pri tem pa ne prizadene svojih posevkov. To naj bi izredno olajšalo delo, zmanjšalo stroške dela, povečalo pridelek in prineslo veliko večji zaslužek. Edini problem je, da se je leta 2005 neka vrsta plevela prilagodila in postala odporna na Round-Up. Zdaj kmetovalci v Severni Karolini, ZDA, zapuščajo polja, kjer se je ta super plevel razrastel in povsem prekril njihove posevke. Monsanto spreminja gene, toda eterično (vsaj za zdaj) naredi te rastline sterilne, če pa že niso sterilne, se nove vcepljene lastnosti v nekaj generacijah izčrpajo iz sestave gena. Od vsega tega ima Monsanto danes ekonomsko korist, saj morajo kmetovalci vsako leto kupovati njihovo seme, namesto da bi shranili seme prejšnjega leta za naslednjo setev. Naravna posledica naše sedanje vsakodnevne zavesti je, da uporabljamo mrtve sile za dosego svojih ciljev. Naša vsakodnevna zavest razume objekte tako, da jih ubija; to pomeni, da jih razbija na vse manjše koščke. Monsanto bi že moral spoznati, da obstajajo še druge sile, ki so višje od genetike. Vendar tudi če to njihovi znanstveniki dojamejo, tega zagotovo ne bodo objavili. Zdaj se verjetno mučijo najti poti za manipulacijo tega, kar imenujemo eterično ali življenjsko telo, ki ni prisotno le v rastlinskem kraljestvu, ampak tudi v živalskem in človeškem. Kakšna bogastva čakajo tistega, ki bo lahko upravljal z življenjskimi silami!

Nanotehnologija obljublja orodja za prenovo, za ponovno izgradnjo fizičnega sveta, naših teles in naših možganov, molekulo za molekulo in morda atom za atomom. Pričakujejo, da bomo z uporabo nanorobotov (nanobots, nanoids, nanites, nanomachines, nanomites) sposobni razširiti naše ume z združevanjem biološke in nebiološke inteligence. Trdijo, da se bomo v naslednjih 25 letih naučili, kako razmnožiti naših 100 trilijonov mednevronskih povezav z ultra hitrimi povezavami z računalnikom, vsajenim v naša telesa. Posamezna podjetja že kažejo, kako lahko paraplegiki s takšnimi vsadki, s pomočjo možganskih valov in premikanjem obrvi, upravljajo zunanje robote in tako opravljajo enostavna gospodinjska dela in se sami hranijo.

Nanomedicina je združitev nanotehnologije in medicine. Prizadeva si:

– kvantitativno označiti molekularno lestvico komponent oz. nanoaparatur »živih celic«,

– natančno nadzirati in upravljati te molekularne sestave v živih celicah, da bi izboljšali človekovo zdravje.

To področje medicine upa, da bo sposobno z uporabo nanorobotov dostaviti zdravila neposredno tja, kjer so v telesu potrebna. Kemoterapija bo lahko usmerjena le na tumor in ne bo prizadela celotnega telesa, kot je to primer danes. Tako raziskovalec Robert Freitas ocenjuje, da bi odstranitev približno 50 odstotkov medicinskih preventivnih pogojev podaljšala pričakovano življenjsko dobo človeškega življenja na 150 let. In potem, če bi bili sposobni pravočasno odstraniti 99 odstotkov naravno nastalih medicinskih problemov, bi lahko živeli tudi več kot 1000 let! S pozornim opazovanjem opisovanja teh plemenitih ciljev ugotovimo, da to področje sploh ne razume človeškega življenjskega, vitalnega oz. eteričnega telesa.

Ali želimo doseči nesmrtnost na Zemlji, ki bi nas priklenila na materialni svet, ali želimo spoznati in temeljito razumeti eterično področje, ki vzdržuje cikluse življenja in smrti na Zemlji? Ali lahko nekdo upravlja z življenjskimi silami? Celo če bi podpirali takšna razmišljanja in enostavno uvrstili človeški razvoj na stezo, ki vodi daleč v prihodnost, vidimo, kako prav ta prihodnost kot naša prihodnja usoda že posega v zdaj in v naš čas. Ugotovili smo, da se je pričela bitka za eterično!

Britanski znanstvenik in antropozof Nick Thomas v svoji knjigi Bitka za etrsko področje zatrjuje, da bitka resnično poteka, večina sveta pa ob tem udobno spi. Nick ugotavlja, da je že leta 1907 Rudolf Steiner napovedal, da bo do te bitke prišlo v našem času. Nick opaža naraščajočo neprožnost in neprilagodljivost eteričnega telesa. Kaže na simptome, kot je naša navajenost na stereotipe, naše leno razmišljanje, kjer dopuščamo drugim, še posebej medijem, da mislijo namesto nas, uporaba nesmiselnih brezpomenskih fraz in enostranskih pristopov, ki jih uporabljajo politiki, verski fanatiki ter celo medicinski praktiki in znanstveniki. Nick Thomas vidi dva glavna vzroka: (1) prirezovanje in oskrunjanje resnice in zadovoljitev z omejenim modelom in (2) dajanje prednosti prilagajanju naših življenj mehanskim ponavljanjem in ne živim ritmom.

Večina znanosti danes potrebuje ustvarjanje modelov za razlago predlagane teorije. Model bi moral delovati za vse znane podatke, moral pa bi tudi predvideti nove podatke. Nick ugotavlja, da se bosta problema iz (1) in (2) pokazala in izrazila na fizičnem nivoju, kamor sodi naše okolje. Kjerkoli prevlada neresnica, v eteričnem ali astralnem, se pojavijo problemi na fizičnem, da nas prebudijo. Thomas zato trdi, da sta predanost in zvestoba protistrup Ahrimanovemu materialističnemu napadu na eterično. Ahriman poskuša rojevati laži in neresnice, ki se zdijo verjetne in verodostojne. Nick predlaga in navaja primere poti, po katerih lahko začnemo doživljati eterično področje, kar je v obilju človeštvu prenesel že Rudolf Steiner, ki nam z mnogimi mislimi in imaginacijami pomaga razumeti, zakaj tukaj dejansko gre.  Kadar ljudje lažejo, za njimi ostane vtisnjen določen odtis v eteričnem svetu, v eteričnem telesu. To je zato, ker so naše duše tiste, ki lažejo. Osnova duše je tisto, kar duhovna znanost imenuje astralno telo, v katerem so naši občutki, želje, strasti in kjer je sedež naše običajne dnevne zavesti. Eterično telo je posrednik in se nahaja med človeškim astralnim in fizičnim telesom. Ko astralno telo ustvarja laži, se te laži vtisnejo v eterično telo, ki se zato spremeni. Lahko rečemo, da to povzroči postopno temnenje eteričnega telesa, ta zatemnjena stran blokira pravilno posredovanje eteričnega telesa med dušo in fizičnim telesom, kar vodi k ustvarjanju mnogih problemov v samem fizičnem telesu, vključno z zdravstvenimi problemi.

Če si zamislimo eterični svet kot svet tekočih tokov življenjskih sil, takrat lahko tisto, kar je v njem zatemnjeno, primerjamo z zgoščevanjem njegove resnične narave, vse do možne zgostitve, otrditve in usajanja zunaj samega eteričnega področja (Steiner opozarja na podnaravo elektrike, magnetizma in jedrske sile kot bitij, narejenih iz te padle oz. zatemnjene eterične substance). Kozmična odgovornost človeških bitij predpostavlja zavestni odnos s temi silami podnarave zaradi njihove odkupitve, česar ne moremo zaobiti. Način odnosa s podnaravo bo vplival na vso našo prihodnost. Ko sledimo Steinerjevemu delu skozi Duhovno znanost, odkrivamo, da se duševna aktivnost mišljenja resnično nahaja v eteričnem telesu. In zakaj ne v možganih? Zato ker so možgani za zavest to, kar so oči za gledanje. To je ena od Ahrimanovih laži, da možgani mislijo. Dejansko duša vtisne misli v možgane, tako da se lahko zaveda svojih lastnih misli.

Ahriman

Toliko je neresnic, ki bi jih želel raziskati in osvetliti, vendar je tukaj prostora le za eno! Raziščimo prepričanje, da lahko nekdo obratno projektira (reverse ingineering) možgane, tako da lahko zgradi stroj, ki misli tako kot človek, dejansko celo kot nadčlovek. Pomembno je, da duhovni znanstveniki presežejo vsako antipatijo ali bojazen do te usmeritve prihodnosti. Dejansko jo je treba toplo in z zanimanjem objeti, tako da bo tudi svet z zanimanjem objel duhovno znanost.

Toda kako lahko znanstveniki objamejo koncept Raya Kurweila, kot je na primer: »Večina inteligence naše civilizacije bo na koncu koncev nebiološke, kar bo ob koncu tega stoletja triljontrilijonovkrat močnejša od človeške inteligence?« Ali koncept Francisa Cricka, dobitnika Nobelove nagrade, ki piše v svoji knjigi Osupljive hipoteze: Znanstveno iskanje duše (1994): »Naše radosti in žalosti, spomini, ambicije, občutek za osebno identiteto in svobodno voljo niso nič drugega kot obnašanje široke skupnosti živčnih celic in njim pridruženih molekul.« Ali ko se Marvin Minsky, MIT, norčuje iz duhovnega z besedami: »Mnogi misleci trdno vztrajajo v prepričanju, da stroji nikoli ne bodo imeli misli, podobne našim, kajti ne glede na to, kako jih bomo zgradili, jim bo vedno primanjkovala neka vitalna sestavina. To esenco, bit, imenujejo z raznimi imeni ― občutki, zavest, duh ali duša. Filozofi pišejo cele knjige, da bi dokazali, da zaradi tega primanjkljaja stroji nikoli ne bodo mogli čutiti in razumeti tistih vrst stvari, ki jih zmorejo ljudje. Kljub temu vsebuje vsaka trditev v kateri koli teh knjig napako, da tako ali drugače privzema stvar, ki jo je nesmiselno dokazovati, namreč obstoj neke čudežne iskre, ki nima nobenih zaznavnih lastnosti. Nimam potrpljenja za takšne argumente. Ne bi nam bilo treba iskati nikakršnega manjkajočega dela!?«

Ali je sploh mogoče oblikovati in zgraditi most med Kurzweilovimi somišljeniki in duhovnimi znanstveniki? Začetek lahko najdemo v dejstvih, ki jih predstavi Steiner, da je substanca misli zgoščena elektrika in da je misel nameščena med eterične sile svetlobe in padlimi eteričnimi silami svetlobe, to je elektrike. Steiner tudi podrobno opisuje, kako so iz duhovne perspektive atomi prav tako zgoščena elektrika. (Ali znanstveniki tega niso že našli s svojimi kvarki in leptoni?)

Duhovna znanost je tradicionalno poskušala tem konceptom nasprotovati s svojimi koncepti, kaj tvori človeško, namreč ne le fizično, ampak tudi eterično, astralno, ego in še več. Četudi ji do sedaj ni uspelo zamajati današnje moderne znanosti, je nujno, da vse več duhovnih znanstvenikov raziskuje ta področja, se temu predaja z vso svojo življenjsko poklicanostjo in vanje vtke otipljiva spoznanja o eteričnem.

Mnogi ljudje na duhovni poti upajo, da se bodo dobri bogovi spustili in izkoreninili vse, ki udejanjajo zlo, tako da bomo vsi lahko živeli v miru, srečna in udobna življenja, kjer bo dan enak dnevu. Tak pogled se rahlo razlikuje od tistega biblijskih fundamentalistov, ki pričakuje čas, ko se bo Jezus na oblaku spustil, da potem ko bo uničil vse svoje nasprotnike, tukaj na Zemlji ustanovi svoje kraljestvo. Potem bo življenje dobro; vse, kar potrebujemo, nam bo dano (naša športna moštva bodo vedno zmagala). Naš egoizem si v duhu predstavlja in domišlja, da smo mi dobri in da je zlo tam izven nas in da bomo del izbranih, ki bodo nagrajeni z dobrim življenjem, ki bo sledilo.

Ne, kajti to bi bilo veliko zlo, če bi bilo življenje vsakogar uspešno in lahko, čas pa bi se ustavil. Človeštvo mora prehoditi dolgo pot, da postane del Nebes kot njihova deseta hierarhija. Misija človeštva je svoboda in ljubezen. Da bi to izpolnili, smo mešanica Neba in Zemlje, svetlobe in teme. V naslednjem planetarnem stanju, ki ga duhovna znanost imenuje Jupitrovo planetarno stanje, bomo soustvarjalci  skupaj z ostalimi hierarhijami. Takrat bodo na človeški stopnji druga bitja. Naši odnosi s takratnim Jupitrovim človeštvom bodo podobni tistim, kakršne so imeli naši angeli varuhi z nami v zemeljskih planetarnih pogojih. Prav tako kot so se morali angeli, ko so bili na svoji človeški stopnji v stanju stare planetarne Lune, mučiti z nami, se bomo morali v preostanku zemeljskega planetarnega stanja mi v svojih življenjih mučiti z Jupitrovimi ljudmi. Nikjer na Zemlji ne moremo pobegniti pred njihovo epidemijo! Niti z oporiščem na Luni ali na Marsu (ali na Pandori) jim ne moremo ubežati. Danes normalno obdelujemo mrčes z zatiralcem Round-up. V bližnji prihodnosti moramo najti drugačno pot – pot, napolnjeno s Kristusovim impulzom, ki nas bo vodil, da jih bomo tako zelo vzljubili, da bomo hoteli zanje zgraditi novo vesolje, v katerem bodo odkrili našo ljubezen do njih, tako kot danes odkrivamo v vesolju modrost, ki jo bogovi želijo deliti z nami. Naša človeška misija na Zemlji je razviti brezpogojno ljubezen do točke, kjer jo bomo sposobni vtkati v naslednje planetarno stanje. Življenjski pogoji za tiste, ki bodo ljudje na Jupitru, ne bodo takšni, kot so na našem fizičnem svetu; to stanje bo bolj podobno temu, kar imenujemo podnarava, področje elektrike, magnetizma in jedrskih sil.

Kdo so ti Jupitrovi ljudje? Kje jih lahko najdemo danes, če sploh? Najdemo jih v naši volji, ko so potiskani navzgor iz področij pod nami. Ahrimanova vloga je, da jih poriva v naše polje aktivnosti, v tem primeru v našo nezavedno voljo. Govorijo nam: Daj, no, boš pa ja pogledal neumno predstavo na TV, zaslužiš si to, saj si ves dan trdo delal!  Seveda, standard za trdo delo se iz leta v leto izgublja. In seveda zaslužiš slasten prigrizek, medtem ko gledaš TV. Kmalu to postane navada. Zdaj je to vtisnjeno v eterično telo. Lahko poizvedujemo o eterični kvaliteti prigrizka. V večini primerov bomo ugotovili, da je taka hrana malo ali sploh ni prežeta z eteričnimi silami ali substancami. Imenujemo jo lahko mrtva hrana. V daljni, zelo daljni prihodnosti bo postala naloga človeštva, da se ob pomoči obeh, Ahrimana in Kristusa,  naučimo, kako spremeniti kamenje v kruh; to je, da bomo sposobni hraniti telesa s pomočjo mineralnega kraljestva. Toda v našem času skupaj z mrtvim mišljenjem mrtva hrana slabi eterično telo. Če hoče eterično telo posredovati med dušo-duhom in fizičnim telesom nekoga, mora biti prožno in polno življenja.

Od konca 19. st. naprej se Zemlja nahaja v procesu involucije, nazadovanja. Ko je bila ta srednja točka evolucije enkrat mimo, so začele delovati sile iz prihodnosti. Od zdaj naprej nas bo usoda stopnjevano silila, da se ukvarjamo s temi Jupitrovimi ljudmi. Iz podnaravnega področja vzajemno sodelujejo z našo voljo. Področja elektrike, magnetizma in jedrskih sil so tako močna z grozljivimi rušilnimi močmi, da je Rudolf Steiner pripomnil, da upa, da bo človeški moralni karakter dovolj močan, da bo kljuboval jedrskim silam, ko se bodo razodele. Ja, ko imamo opravka s temi podnaravnimi silami in bitji, je na preizkušnji naš moralni karakter. Oklevam ali naj to tako poenostavim (kajti tega je veliko več): Zavestno moralno delovanje je tisto, ki se dvigne iz ljubezni, in ljubezen se dvigne iz modrosti.

Za stik s temi bitji, dejansko z vsem elementalnim svetom, potrebujemo eterično mišljenje. Takšno čisto mišljenje za uvid v koristne ritme, kot oblike oživljanja, ki nam pomagajo, da izstopimo iz svojih glav. Bolj ko lahko nebiološko podpremo naše mišljenje, tem bolj ga moramo okrepiti, da bi v njem začela sodelovati tudi naša srca. To ne pomeni, da morajo srca začeti misliti, ampak bolje povedano: srca morajo začeti misliti, če želi človeštvo rešiti glavo, da prva ne utone v podnaravo. Mnogi bi lahko mislili, da se morajo odreči tehnologiji in tistim, ki jo uporabljajo, če hočejo razviti srčno mišljenje. Toda kje je brezpogojna ljubezen v takšnem izoliranem, esenskem ravnanju? Z ustvarjanjem skupnosti in otokov duhovnih znanstvenikov, kamor nimata dostopa niti Lucifer niti Ahriman, obsodimo ostalo človeštvo, da ju doživljata še veliko intenzivneje! Ne, klic Mihaela je, da izvajamo terapevtsko evritmijo znotraj sten podjetij, kot so IBM, Genzyme, Google itd. Prinesti je treba zdravilno umetnost v duše tistih, ki delujejo na teh tehnoloških poljih. Karma nas vodi k naši poklicanosti. Ni naloga duhovnih znanstvenikov, da sodijo poklicanost kogarkoli; bolje je, da jih zanimajo vsi ljudje in to, kako ponuditi nekogaršnje duhovne zaklade v smeri izpopolnitve človeške usode; to je, da pomagajo pri udejanjanju namena stvarstva in najvišje Volje.

Danes imajo znanstveniki močan občutek, da so bogovi. Iz njihovega nezavednega izvira navdušenje nad tem, da postajajo kreativna bitja. Usoda to vlogo stopnjevano predaja človeštvu. Profesor Hans Moravec z Inštituta za robotiko Univerze Carnegie Mellon trdi: »Ne glede na to, kako uspešno fino uglasimo našo biologijo na temelju DNA, biologija nikoli ne bo sposobna doseči, kar bomo mi enkrat uspeli proizvesti, ko bomo popolnoma razumeli delovanja življenjskih principov«. Z drugimi besedami, ti znanstveniki verjamejo, da bomo kot biološka bitja vedno podrejeni temu, kar bomo sposobni ustvariti! Ray Kurzweil prerokuje, da nam bo nanotehnološka revolucija omogočila preoblikovati in ponovno zgraditi, od molekule do molekule, naša telesa in možgane in svet, s katerim vzajemno sodelujemo, ter tako daleč preseči »omejitve« biologije.

Eterično telo potrebujemo za spomin o našem življenju. Spomin seveda ne more biti v fizičnem telesu, ker se vsa fizična snov zamenja nekako v 6―7 letih, naš spomin pa kljub temu ostane. Fizično telo je prostorsko, eterično telo pa je časovno. Tisti, ki so šli skozi izkušnje bližnje smrti, so bili priče celoviti panorami svojega življenja. Kot časovno telo, eterično razodene življenje nekoga, ne v časovnem zaporedju, kot je to pri filmu, ampak bolj kot enkratno panoramo.

Dr. Paul Pearsall v knjigi Srčna koda ne obravnava le tega, da srce misli in si zapomni, ampak da lahko sodeluje in komunicira z drugimi srci. Pripoveduje dokumentirano zgodbo o osemletni deklici, ki je prejela srce neke umorjene žrtve – desetletne deklice. Po operaciji so deklico začele preganjati nočne more in starši so jo pripeljali k psihiatru. Opisala je, kako »se spominja« morilca. Psihiater je za vsak primer obvestil policijo, ki je uspela po spominskem opisu deklice izslediti morilca in dobiti dovolj dokazov, da je bil obsojen. Podatki so vključevali opis orožja, kraja, obleke, ki jo je nosil morilec.

Danes se iz oči v oči jasno srečujemo z dokazi o prisotnosti eteričnega področja. Vendar Ahriman ne želi, da bi to spoznali. Elementalna bitja eteričnega področja so na točki svojega razvoja, ko se morajo umestiti ali z ljudmi ali z ahrimanskimi bitji. Človeštvu je preostalo izredno malo časa, da vidi eterično področje in prepozna elementalna bitja v njem. Če se to ne zgodi, se bodo elementarna bitja priključila ahrimanskim bitjem, kar bo naše prihodnje naloge zelo otežilo, še posebej našo usodo, namreč, da se zoperstavimo Ahrimanu, ko se bo enkrat v začetku tega tisočletja inkarniral. Naša naloga ni le, da se zoperstavimo Ahrimanu, ampak tudi, da se od njega učimo, kar bomo potrebovali kot soustvarjalci Jupitrovega planetarnega stanja. Kako naj se mu zoperstavimo in od njega učimo, če v strahu od njega bežimo ali ga zadušimo?

Svet je očaran in začaran z obljubami GNR (genetike, nanotehnologije in robotike). Skozi to očaranost pričenjamo izkušati naše prirojene zmožnosti, da bi bili ustvarjalci, kreatorji. V pomanjkanju modrosti, da bi videli, kaj dela GNR, nam primanjkuje tudi moralnosti, s katero naj bi na zdrav način ustvarjali. Toda če zavržemo ta svet, nas bo zavrgel tudi on.

Nekaj duhovnih znanstvenikov raziskuje eterično tehnologijo, ki se razkrije v odsevu ljubezni v eteričnem telesu. Ko ljubezen posije v eterično področje, nam ― tako kot se Mesečeva modrost pojavi iz Mesečevega odseva Sonca ― odsev ljubezni razodene čudeže eterične tehnologije. Prav tako kot spomin, ljubezen ni le funkcija možganov, ki jo lahko programiramo v stroju.

Virtualna resničnost je že tu, toda prav tako kot je internet v 80-tih letih čakal svojo ekonomsko upravičenost, sedaj tudi VR, virtualna realnost, čaka na svojo ekonomsko upravičenost, da najde svoj prostor. Dejansko ponuja iluzijo realnosti – majo modernih dni. Morala bi nas prebuditi v maji, v kateri živimo, ko smo v budni zavesti med rojstvom in smrtjo. Pred rojstvom je bilo naše mišljenje živo. Naše fizično telo je grob našega mišljenja pred rojstvom. Naša vsakdanja zavest vključuje mrtvo mišljenje. V naših časih je postalo živo eterično mišljenje mogoče. Računalniško programiranje je za vsakdanjo zavest to, kar je vsakdanja zavest za živo mišljenje.

Ahriman ustvarja podobo eteričnega področja nadnarave v podnaravi. Kot ljudje si moramo drzniti vstopiti v podnaravo prav toliko kot v nadnaravo. In toliko, kolikor si drznemo vstopiti v nadnaravo, moramo prodreti tudi v podnaravo. To je naša misija. Z ljubeznijo ostajamo celoviti, ko se širimo v podnaravo in nadnaravo. To ni le ljubezen do tistih, ki nas imajo radi, ampak brezpogojna ljubezen do vseh človeških bitij.

Ahrimanova podnaravna podoba eteričnega vsakemu izmed nas že omogoča, da zapišemo svoje življenje in da se doživljamo na različnih krajih istočasno. V prihajajočih letih se bo to še razširilo. Treba je biti medij za ljudi, da tako dobimo duhovno izkušnjo.

Zakaj Ahriman to dela? En razlog je, da se pripravlja na svojo inkarnacijo, na »ponovni prihod Kristusa« v eteričnem. Trenutna osnova Ahrimanu je intelektualna duša, toda verjetno bo zmožen bivati v eteričnem telesu, ki ga je izsušil materializem. Iz intelektualne duše bo lahko privabljal človeka k napačnim konceptom in presojanjem materialnih stvari. Lahko ga bo zavajal v zmoto, napako, greh in laganje. Ahriman si prizadeva narediti človeški intelekt podoben svojemu: hladen, brezdušen kozmični impulz, ki izenačuje bogastvo in blaginjo s krepostjo ter čednostjo in trdi, da je snov edina realnost.

V bližnji prihodnosti bo vsakdo rojen s še enim bitjem ob strani, kot nekakšnim angelom varuhom. Le da nam bo to bitje, Jupitrov človek, šepetalo o neumnosti tistih, ki govorijo o realnosti duhovnega sveta. Sčasoma je to bitje lahko »povabljeno, naj vstopi«, če se začnemo vključevati v novorojene možganske računalniške mreže.

Z razumevanjem, kaj to vključuje, bi morali spoznati, da je naša dolžnost, da otroke in mlado generacijo podučimo tako, da bodo sposobni razumeti duhovni svet. Eterično telo je treba pospešiti, da bo človeško bitje moglo zavzeti svoje pravilno stališče in se povsem zavedati narave bitja, ki mu stoji ob strani. Če ne razume narave tega drugega bitja, ga lahko to bitje uroči, uklene. V naši dobi moramo dobiti najboljše od Ahrimana, tako da sebe obogatimo z modrostjo, ki je lahko rojena edino iz spoznanj in raziskovanj duhovnega sveta, iz duhovne znanosti. Iz te modrosti bo izvirala brezpogojna ljubezen.

Rudolf Steiner nam v izreku z naslovom Mirnodušnost za bodočnost za Mihaelovo dobo sporoča:

Iz duše moramo iztrebiti

ves strah in grozo pred tem,

kaj lahko človeka doleti v prihodnosti.

Pridobiti moramo vedrino

v vseh občutjih in vtisih o bodočnosti.

Z vso mirnodušnostjo glejmo naprej na vse,

kar bi lahko prišlo. Mislimo le na to,

da kar koli že pride,

prihaja kot modrosti polno navodilo sveta.

To je del tega, kar se moramo naučiti v tej dobi,

namreč, da živimo iz čistega zaupanja,

brez vsakršne gotovosti v obstoju,

z vero v vedno prisotno pomoč duhovnega sveta.

Resnično se nič ne bo zgodilo,

če nas le naš pogum ne zapusti.

Poiščimo budnost v nas samih

vsako jutro in vsak večer.

 

Videli smo, kako se vprašanje odnosa človeka do stroja, ki se je pričelo z industrijsko revolucijo, zdaj pospešeno zoperstavlja našemu razumevanju o tem, kaj resnično je humanost. Materializem skuša človeka prevesti na stroj. Govori nam neresnico, ko trdi: »Ko bodo možgani zgrajeni po obratni poti (reverse ingineering), takrat bodo stroji sposobni postati ljudje; to bodo duhovni stroji.« Ta glas, ki zagovarja tehnologijo, prinaša nekakšna duhovna pojasnila, ki našemu duhovnemu stremljenju nudijo ponaredek eteričnega znotraj virtualne realnosti, da bi izgubili voljo iskanja resnice znotraj eteričnega. Steiner nam odkriva možnost neskončnega razvoja znotraj tega področja, ko nam kaže, kako je Kristus zdaj aktiven in ga je mogoče videti v tem področju. To je dejansko spopad med Ahrimanom in Kristusom, ki se odigrava v človeški duši. Namen tega spopada je usposobiti človeštvo, da najde ne le sile, ampak tudi modrost ter ljubezen in da z njima pravilno izpolni usodo Človeka in Zemlje. Edino skozi pravično duhovno znanost bomo našli pravilen odnos med Človekom in strojem, kar bo dolg, težak in boleč proces. Vendar:

Zlo, ki so ga spodbudili ahrimanski duhovi, je v teku karme mogoče preseči in odvreči. Dobri duhovi bodo do konca tako usmerjali delovanje karme, da se ahrimanske sile lahko spremenijo in se zlo spremeni v dobro.

(Iz članka Andrewa Linnella)

 

 

Podobni prispevki

Dodaj odgovor