Uvod v gnozo 6(10)

Facebook
Twitter
Pinterest
Email

Samael Aun Weor: Lekcija V: Potreba in pohlep

Zakaj je dobil denar tako velikanski pomen v našem življenju? Morda smo odvisni izključno od denarja zaradi naše lastne psihološke sreče? Vsa človeška bitja potrebujemo kruh, obleko in zavetje; to se ve. Toda zakaj je ta tako naravna in preprosta potreba, ki jo imajo celo ptice na nebu, dobila tako velikanski in strašanski pomen?

Denar je dobil tako pretirano in nesorazmerno vrednost, ker smo psihološko odvisni od njega zaradi naše blaginje. Denar hrani naš osebni ponos, nam da družbeni ugled, omogoča nam sredstva za dosego moči.

Um uporablja denar za popolnoma drugačne namene in cilje, od tistih, ki ga ima denar sam po sebi, med katerimi je ta, da pokrijemo naše takojšnje neposredne fizične potrebe. Denar se uporablja s psihološkimi nameni; to je vzrok, da je pomen denarja pretiran in nesorazmeren.

Očitno je, da potrebujemo denar za kruh, hrano, obleko in zavetje. Toda ko se denar spremeni v psihološko potrebo, ko ga uporabljamo za drugačne namene od teh, ki jih ima sam po sebi, kadar smo odvisni od njega, ker hočemo sloves, dobro ime, ugled, družbeni položaj, itd., takrat postane denar pred umom pretirano in nesorazmerno pomemben, od tod izvirajo borbe in spori zaradi njega.

Logično je, da ga potrebujemo za zadovoljevanje svojih fizičnih potreb (hrana, obleka, stanovanje). Če pa smo odvisni od denarja izključno zaradi naše lastne sreče in osebnega zadovoljstva, smo najbolj žalostna in nesrečna bitja na Zemlji.

Ko bomo globoko razumeli, da nam je denar potreben samo za hrano, obleko in zavetje, mu bomo spontano dodelili inteligentne okvire; rezultat tega bo, da denar ne bo imel več takšnega pretiranega vpliva na nas, kot ga ima, ko se spremeni v psihološko nujo.

Denar sam po sebi ni ne dober ne slab. Vse je odvisno od tega, kako ga uporabljamo. Če ga uporabimo za dobro, je dober. Če ga zlorabljamo, je slab. Temeljito, prav do dna moramo razumeti pravo naravo občutka in zadovoljitve. Um, ki hoče odkriti resnico, mora biti osvobojen teh povezav.

Če se hočemo resnično osvoboditi misli o povezanosti občutka in zadovoljitve, moramo začeti s tistimi občutki, ki so nam najbolj domači, in tam vzpostaviti ustrezno osnovo za razumevanje. Občutki imajo svoje ustrezno mesto in ko jih na vseh nivojih uma globoko razumemo, ne vključujejo in ne privzamejo nesmiselnosti, kar se je dogajalo doslej. Mnoge osebe mislijo, da bi imeli srečen svet, vsega v izobilju, mir in popolnost, če bi se vsi ravnali po načelih neke politične stranke, kateri pripadajo in za katero se vedno borijo.

To je napačen koncept, kajti nič od tega ne bi moglo obstajati, če prej nismo individualno razumeli pravega pomena stvari. Ker je človeško bitje notranje preveč revno, potrebuje denar in stvari, za svoje osebne občutke in zadovoljitev (zadovoljstvo). Ko je nekdo notranje reven, išče zunaj sebe denar in stvari, da se dopolni in zadovolji.

Zaradi tega so denar in materialne stvari dobili nesorazmerno vrednost, človeško bitje pa je pripravljeno sleherni trenutek krasti, izkoriščati, lagati in varati. To je vzrok borbe med kapitalom in delom, med lastniki in delavci, med izkoriščevalci in izkoriščanimi, itd.

Vse politične spremembe so zaman, če nismo prej razumeli svoje lastne notranje revščine. Enkrat se lahko spremeni ekonomski sistem, spet drugič družbeni sistem, toda če nismo temeljito razumeli intimne narave naše notranje revščine, bo posameznik iznašel vedno nova sredstva in poti za doseganje osebne zadovoljitve na račun miru drugih.

Čimprej moramo priti do temeljitega razumevanja intimne narave tega SAMEGA SEBE, če resnično želimo postati notranje bogati. Kdor je notranje bogat, ni zmožen izkoriščati bližnjega, ni zmožen ropati in varati. Kdor je notranje bogat, je prost vezi občutkov in osebnega zadovoljstva. Kdor je notranje bogat, je našel srečo.

Zagotovo potrebujemo denar. Vendar moramo do dna razumeti naš pravilen odnos do njega. Niti asket niti pohlepni skopuh nista nikoli razumela, kakšen je pravi odnos do denarja.

Niti z odpovedovanjem denarju niti s pohlepnim kopičenjem denarja ne bomo uspeli razumeti svojega pravega odnosa do njega. Potrebujemo razumevanje, da bi inteligentno prepoznali svoje lastne materialne potrebe, pri tem pa ne bi bili pretirano odvisni od denarja.

Ko razumemo svoj pravi odnos do denarja, dejansko preneha bolečina ločenosti, in velikansko trpljenje, ki nam ga povzroča tekmovalnost. Naučiti se moramo razločevati med svojimi trenutnimi fizičnimi potrebami  in psihološko odvisnostjo od različnih stvari. Psihološka odvisnost od nekaterih stvari ustvarja izkoriščanje in suženjstvo.

Denar potrebujemo za zadovoljevanje svojih trenutnih fizičnih potreb. Žal se potreba spremeni v pohlep. Ko psihološki Jaz začuti svojo lastno plehkost in bedo, pripiše denarju in stvarem drugačen pomen, kot pa ga v resnici ima; ta vrednost je pretirana in nesmiselna. Tako se hoče Jaz zunanje obogatiti, saj je notranje reven in nesrečen. Jaz se hoče postaviti, zaslepiti bližnjega s stvarmi in denarjem. V današnjih časih temelji odnos do denarja na pohlepu. Vedno zagovarjamo potrebo, da upravičimo in opravičimo pohlep. Pohlep je skrivni vzrok za sovraštvo in brutalnost sveta, ki mnogokrat privzama povsem legalno in zakonito podobo. Pohlep je vzrok za vojno in za vso revščino tega sveta. Če želimo na svetu odpraviti pohlep, moramo temeljito razumeti, da je ta svet znotraj nas samih. Mi smo svet.

Pohlep drugih posameznikov je znotraj nas. Dejansko vsi posamezniki živijo znotraj naše zavesti. Pohlep sveta je znotraj posameznika. Samo z odstranitvijo pohlepa, ki ga nosimo v sebi, bo konec pohlepa v svetu. Samo če bomo zamotan proces pohlepa razumeli na vseh nivojih uma, bomo lahko izkusili in doživeli VELIKO RESNICO.

 

Vaja:

  1. Lezite na hrbet v obliki zvezde, z razprtimi rokami in nogami.
  2. Sedaj se koncentrirajte na svoje lastne trenutne fizične potrebe.
  3. Meditirajte in premišljujte o vsaki od teh potreb.
  4. Potem skušajte zaspati in sami zase odkriti, kje se konča potreba in kje se začne pohlep.
  5. Če je vaše notranje koncentriranje in meditiranje pravilno, boste v notranji viziji odkrili, kakšne so vaše legitimne potrebe in kaj je pohlep.

Vedite, da lahko edino s temeljitim razumevanjem potrebe in pohlepa vzpostavite resnične temelje za pravilen proces razmišljanja.

Podobni prispevki

Dodaj odgovor